Onboarding pracowników z Ukrainy – w czym pomoże system ERP?

Dlaczego system ERP w języku ukraińskim przyspiesza proces onboardingu nowych pracowników z Ukrainy i minimalizuje ich rotację? Chociażby dlatego, że umożliwia sprawne wdrożenie w obowiązki nowo-zatrudnionych, bez względu na ich poziom znajomości języka polskiego.

Onboarding pracowników z Ukrainy – w czym pomoże system ERP?

Od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, w lutym 2022 r., przyjechało do Polski ponad 3 mln uchodźców. Około 30% z nich już rozpoczęło lub planuje rozpocząć pracę w naszym kraju. Cieszy to pracodawców, którzy szukają specjalistów. Barierą przy zatrudnianiu nowych pracowników z Ukrainy jest jednak często ich brak znajomości języka polskiego. Jak poradzić sobie z tym problemem?

Pracownicy z Ukrainy – sposób na braki kadrowe

Z rządowych szacunków wynika, że około 30% osób, które wjechały do Polski z Ukrainy, planuje zostać w Polsce. Praca jest fundamentem tych planów.

Żeby wyjść im naprzeciw ustawodawca zlikwidował bariery prawne dla zatrudniania osób spoza UE i otworzył rynek pracy dla Ukraińców. Mogą oni w Polsce pracować legalnie.

Firmy, które odczuwają braki kadrowe często widzą w napływie uchodźców z Ukrainy szansę na znalezienie poszukiwanych specjalistów. Wyzwaniem jest jednak wdrożenie osób ukraińskojęzycznych w struktury firmy czyli szybki onboarding pracownika. Jak to zrobić sprawnie?

Bariera językowa – przeszkoda, którą można pokonać

Choć język ukraiński jest nieco podobny do polskiego, sprawne porozumiewanie się osób, które nie znają ich obu, jest niemożliwe. Warto jednak pamiętać, że w Polsce nasi sąsiedzi zza wschodniej granicy od lat stanowią największą grupę imigrantów. To właśnie osoby, które wyemigrowały z Ukrainy w poprzednich latach często są pośrednikami pomiędzy firmami, w których pracują, a rodakami, zmuszonymi do emigracji. Ich wsparcie stanowi pomoc na etapie rekrutacji pracowników. Co jednak z wprowadzeniem nowej osoby z Ukrainy, która nie mówi płynnie po polsku, w nowe obowiązki?

Przy zatrudnianiu osób z Ukrainy prawdziwym wyzwaniem nie jest proces rekrutacji, lecz proces onboardingu.

Dlaczego dobrze przeprowadzony onboarding jest ważny? Statystyki

Płynny proces wprowadzania nowo-zatrudnionych w obowiązki przekłada się na zmniejszenie rotacji pracowników. Od tego, jak przebiega onboarding pracownika w dużej mierze zależy jego motywacja do pracy w firmie.

1. Profesjonalny onboarding może zmniejszyć rotację pracowników o 82% i jednocześnie zwiększyć retencję nowych członków zespołu

2. Efektywność nowych pracowników nie od razu jest na wysokim poziomie. Potrzeba 1-2 lat, żeby nowy pracownik osiągnął poziom wydajności aktualnego pracownika

3. Tylko 12% pracowników uważa, że ich wdrożenie w obowiązki było dobrze przeprowadzone

Źródło: Glassdoor, Hibob – State of Employee Onboarding Research Report

Proces onboardingu pracowników z Ukrainy – wyzwania

Onboarding to zaznajomienie nowych pracowników ze sposobem pracy i kulturą firmy. To także przekazanie wartości firmy i wyposażenie ich w wiedzę oraz narzędzia, potrzebne do wywiązywania się z nowych obowiązków.

Dobrze przeprowadzony onboarding sprawia, że nowy pracownik wie, do kogo w nowym miejscu pracy może się zwrócić z pytaniami, jeżeli je ma. Im szybciej wyjaśni swoje wątpliwości, tym zaangażowanie pracownika w nowe obowiązki będzie większe już od pierwszych dni pracy.

Wyzwań przy onboardingu nowych członków zespołu z Ukrainy, jakim polskie firmy muszą stawić czoła jest więc wiele.

1. Jak wprowadzić w codzienne obowiązki nowo zatrudnione osoby, które mówią innym niż reszta personelu językiem?

2. W jaki sposób zapoznać ich z regułami i zasadami, które panują w firmie – już od pierwszego dnia pracy?

3. Jak wspierać nowego członka zespołu, który nie mówi po polsku w załatwianiu spraw pracowniczych?

4. Gdy do sprawnego realizowania zadań potrzebna jest znajomość procedur przez nowo zatrudnionych – jak umożliwić im szybkie zapoznanie się z nimi?  

5. Co zrobić, żeby wdrożenie było nie tylko skuteczne z zawodowego punktu widzenia, ale też przyjazne i bezstresowe dla nowego członka zespołu?

Dużym wsparciem w procesie wdrożenia nowych pracowników z Ukrainy jest system enova365, który oprócz polskiego i angielskiego jest dostępny także w języku ukraińskim.

enova365 ułatwia komunikację pomiędzy nowymi pracownikami a działem kadr i rozliczeń oraz pozwala na łatwiejszy proces wdrażania nowych osób, które nie posługują się językiem polskim. Dlaczego onboarding nowego pracownika jest łatwiejszy dzięki enova365?

System ERP w języku ukraińskim a onboarding nowego pracownika z Ukrainy

Przy onboardingu nowych pracowników z Ukrainy warto wykorzystać system ERP enova365. Wszystkie moduły tego systemu ERP są dostępne w języku ukraińskim. Onboarding pracownika ze wsparciem enova365 przebiega sprawniej, bo pracownicy ukraińskojęzyczni mogą wykonywać wiele czynności w języku ojczystym. System zapewnia im też dostęp do szeregu najważniejszych informacji.

Samoobsługa pracownicza bez językowych barier

Dzięki Pulpitom Pracownika w języku ukraińskim nowi pracownicy z Ukrainy mogą sami sprawdzać dostępny limit urlopowy, składać wnioski urlopowe czy kadrowe, ale także śledzić zmiany statusu złożonych i oczekujących na akceptację wniosków pracowniczych. Mogą także rejestrować swój czas pracy, sprawdzać kwoty wynagrodzeń, czy drukować raporty.

Nie tylko chroni to przed przeciążeniem dział HR czy księgowości. Pulpit Pracownika pomoże nowym pracownikom z Ukrainy w lepszym zrozumieniu realiów polskiego prawa pracy i ułatwi proces adaptacji.

Dzięki Pulpitom Kierownika – ukraińscy pracownicy, którzy pracują jako menedżerowie mogą przeglądać dane kadrowo-płacowe pracowników i ich wnioski pracownicze w swoim języku ojczystym.

Czytaj też: Jak sprawnie wdrożyć pracowników z Ukrainy?

System ERP podpowiada procedury – po ukraińsku

Język ukraiński w systemie enova365 realnie przekłada się nie tylko na sprawniejsze załatwianie spraw pracowniczych, lecz także krótsze i bezproblemowe wdrożenie w obowiązki. Nie trzeba przekazywać pracownikowi informacji o procedurach organizacyjnych obowiązujących w firmie. Nowe osoby nie muszą ich też docelowo znać. enova365 to system, który działa w ich języku ojczystym. Jeżeli wdrożysz moduł Workflow to system usprawni przebieg wybranych procesów, dzięki temu, że:

  • podpowie pracownikom, co powinni zrobić w konkretnej sytuacji,
  • poinformuje o zadaniach oraz o terminach ich wykonania,
  • zaangażuje osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania.

Moduł Workflow usprawnia przebieg pracy większości obszarów w firmie: finansów i księgowości, kadr, płac i HR, sprzedaży, zarządzania magazynem, zarządzania projektami i wielu innych. Dzięki temu, że jest dostępny w języku ukraińskim ułatwi przekazanie pracownikowi każdego z tych działów nowych obowiązków.

Dostęp do danych i raportów – w języku ukraińskim

Moduł Business Intelligence enova365 także jest dostępny w języku ukraińskim. Umożliwia osobom, które na co dzień posługują się językiem ukraińskim analizowanie wskaźników i raportów, które ułatwiają codzienną pracę już od pierwszych dni. Wgląd w dane ze wszystkich kanałów pozwala podejmować lepsze decyzje dotyczące zamówień, sprzedaży, stanów magazynowych, należności czy też zobowiązań.

Udane wdrożenie pracownika z pierwszym dniem pracy

enova365 to kompleksowy system, który wspiera każdy obszar działania Twojego przedsiębiorstwa – od sprzedaży i relacji z klientami, przez kadry i płace, księgowość i finanse, produkcję, aż po analizy i raportowanie. Każdy z tych modułów dostępny jest w języku ukraińskim. Dzięki temu nowy członek zespołu pochodzenia ukraińskiego może pracować w języku ojczystym i szybciej oraz bezstresowo wdrożyć się w nowe obowiązki.

Pracownicy, którzy nie znają języka polskiego, ani angielskiego mogą korzystać ze wszystkich modułów enova365, pracując w języku ukraińskim.

Potrzebujesz wsparcia przy onboardingu pracowników z Ukrainy?

Wybierz enova365 – system ERP, który jest dostępny w ukraińskiej wersji językowej.

Umawiam się na bezpłatną konsultację

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365