Symmetrical.ai w systemie enova365 – sposób na stabilizację finansową

Symmetrical.ai w systemie enova365 – sposób na stabilizację finansową

Sytuacja gospodarcza ostatnich miesięcy zwiększa presję nie tylko na firmy, lecz i bezpośrednio – na zatrudnianych przez nie pracowników. Zmniejszenie poziomu niepokoju jest potrzebne nam wszystkim. Firma Soneta wraz z Symmetrical.ai proponują rozwiązanie, które przynieść może ulgę finansową Twoim pracownikom, a wszystko za pomocą jednego kliknięcia.

Spis treści:

Symmetrical.ai – innowacyjny sposób wypłacania pensji

enova365 jest pierwszym w Europie systemem ERP, udostępniającym narzędzie, które redukuje codzienny stres finansowy. Program jest w pełni zintegrowany z Symmetrical.ai – nowoczesnym rozwiązaniem, umożliwiającym każdemu pracownikowi szybki dostęp do części już wypracowanego wynagrodzenia miesięcznego. By je uzyskać, wystarczy jedno kliknięcie.

Od czasu integracji w 2020 r., z możliwości wcześniejszego podjęcia wypłaty skorzystały już dziesiątki klientów. Jej sprawne funkcjonowanie zyskuje dodatkowe znaczenie w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej.

Każde podjęcie środków przez pracownika pomniejsza kwotę wynagrodzenia do wypłaty pod koniec okresu rozliczeniowego. Z tego względu informacja o kwocie podjętych środków musi być z wyprzedzeniem odliczona od pensji do wypłaty. Integracja systemowa z enova365 w pełni automatyzuje ten proces. – wyjaśnia Ewa Marczuk, Product Manager Symmetrical.ai.

Odejście od komunikacji plikowej oszczędza czas i zmniejsza ryzyko błędu w rozliczeniach. Ma to szczególne znaczenie w firmach zatrudniających wielu pracowników, którzy często korzystają z rozwiązania “Wypłaty na życzenie”. Integracja Symmetrical z systemem kadrowo-płacowym sprawia, że nasze rozwiązanie przynosi benefity dla pracowników, nie komplikując już i tak skomplikowanych procesów wypłat. – podsumowuje.

Rozwiązanie Symmetrical jest również dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawcy, który może w pełni konfigurować parametry usługi, takie jak:

 • minimalną i maksymalną kwotę pojedynczej wypłaty,
 • limity na dostępne środki (czyli np. do 50% wynagrodzenia netto),
 • terminy, w których dostępna jest aplikacja.

Czym jest stres finansowy?

Gorsza sytuacja polskiej gospodarki wzmaga uczucie, zdefiniowane jako stres finansowy. W najpowszechniejszym ujęciu, spopularyzowanym przez Jinhee Kim z Uniwersytetu Maryland oraz E. Thomasa Garmana z Virginia Tech, jest on definiowany jako subiektywna percepcja własnych finansów. Jej stan oparty jest o kilka czynników:

 • satysfakcję z obecnej sytuacji finansowej,
 • poczucie adekwatności dochodów,
 • poziom oszczędności,
 • dokonywane inwestycje,
 • stan zaciągniętych długów.

2022: czas wzmożenia stresu finansowego

Opublikowane w sierpniu 2022 roku przez dział analiz Banku Millennium sprawozdanie „Oszczędzanie w obliczu wysokiej inflacji” ukazuje, że bieżąca sytuacja gospodarcza znacząco wpływa na oddziaływanie wszystkich wyżej wymienionych czynników. Według zebranych danych, jedna trzecia Polaków nie odkłada aktualnie żadnych pieniędzy. Jako główną przyczynę (57% zebranych odpowiedzi) grupa ta wskazuje zbyt niskie, nieadekwatne zarobki.

Jednocześnie spośród odkładających aż 40% przyznaje, że suma ich oszczędności zmniejszyła się od początku 2022 roku. Bieżące zobowiązania z miesiąca na miesiąc stają się dla tej grupy coraz bardziej uciążliwe.

Jak korzystanie z “Wypłaty na życzenie” redukuje stres finansowy?

Usługa Symmetrical.ai, świadczona w enova365, wpływa pozytywnie na redukcję uciążliwych zobowiązań i zmniejsza poczucie finansowego stresu. Wszystko w zasięgu jednego kliknięcia w aplikacji Symmetrical.

Świadomość natychmiastowego dostępu do swojego wynagrodzenia w razie potrzeby, szczególnie w trudnych czasach inflacji, daje pracownikowi większe poczucie komfortu. Mówiąc prościej, pracownik poprzez swój telefon ma prosty i natychmiastowy dostęp do swoich już zarobionych pieniędzy. Ta myśl daje mu poczucie bezpieczeństwa finansowego. Na jego budowę wpływa też pełna kontrola nad własnym portfelem i uzyskiwana płynność finansowa. – opisuje Ewa Marczuk.

Symmetrical.ai jako forma elastycznego zarządzania portfelem

Wykorzystanie tych rozwiązań w systemie enova365 ułatwia również tworzenie bieżącej poduszki finansowej. Możliwość regularnego „wydzielania” części swojej pensji pomaga lepiej kontrolować wydatki. Wynagrodzenie może zostać wypłacone dokładnie w momencie, w którym jest naprawdę niezbędne. To rozwiązanie zupełnie redefiniuje podejście pracownika do swoich finansów, czyniąc go niezależnym, a przez to spokojniejszym.

W razie niespodziewanych wydatków pracownicy nie są zmuszeni zaciągać, zwykle bardzo drogich, pożyczek tzw. “chwilówek”, zapożyczać się u rodziny i znajomych lub stresować się staraniami o odroczenie płatności. “Wypłata na życzenie” jest natychmiastowym rozwiązaniem dla wspomnianych sytuacji. – komentuje Ewa Marczuk.

Możliwość podjęcia pieniędzy w dowolnym momencie sprzyja również łatwiejszemu zarządzaniu budżetem i planowaniu wydatków w danym okresie. Dzięki temu wspieramy dyscyplinę finansową pracowników. – dodaje.

Redukcja kosztów bankowych

Jednocześnie korzystanie z rozwiązania Symmetrical.ai jest dla użytkownika korzystniejsze z perspektywy kosztowej. Możliwość podjęcia części wypracowanej już pensji minimalizuje konieczność korzystania z pożyczek czy kart kredytowych.

Każda z tych form finansowego wsparcia wiąże się zazwyczaj z regularnymi, miesięcznymi kosztami. Raty, prowizje, opłaty dla banku w dużym stopniu obciążają domowe budżety. Korzystanie z Symmetrical.ai – zależnie od wariantu, wybranego przez pracodawcę – nie musi wiązać się ze stałymi, regularnymi opłatami. Jednocześnie, korzystając z rozwiązania, bazujemy wyłącznie na pieniądzach, które sami wypracowaliśmy.

Unikanie spirali zadłużenia

W badaniu, przeprowadzonym w listopadzie minionego roku przez Związek Banków Polskich, 15% ankietowanych przyznało się do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. W tym kontekście szczególnie alarmujące stają się dane nt. celowości zaciągania zobowiązań. Według nich drugim najpopularniejszym powodem zaciągania kredytu przez Polaków jest spłata innego zadłużenia. Taki cel zadeklarowało 24% ankietowanych.

Ten ruch może prowadzić do wpadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia. To stan, w którym zaciągamy kolejne zobowiązania tylko po to, by wyjść z poprzednich. Symmetrical.ai w systemie enova365 to narzędzie, które pozwala uniknąć konieczności zaciągania kredytów na bieżące potrzeby. Jednocześnie nie wpływa na naszą bieżącą zdolność kredytową. Jego umiejętne stosowanie stanowi jedną z barier, które możemy postawić nadciągającym, ciężkim czasom. Tym istotniejsza jest jego obecność w popularnym systemie kadrowo-płacowym.

Podsumowanie najważniejszych zalet integracji enova365 i Symmetrical z punktu widzenia użytkownika

 • Symmetrical.ai umożliwia wypłatę wynagrodzenia w dowolnym dniu miesiąca
 • Redukuje bieżący stres finansowy
 • Zapewnia płynność finansową
 • Nie wpływa na zdolność kredytową użytkownika
 • Wszystkie operacje wykonywane są bezpośrednio w systemie kadrowo-płacowym
 • Po zleceniu przelewu środki pojawiają się na koncie w 60 sekund

System enova365 od 20 lat działa w poczuciu odpowiedzialności za polski biznes. To sprawdzony program, z którego skorzystało już 17 503 organizacji. Szeroki zakres oddziaływania daje możliwość skorzystania z wypłaty na życzenie setkom tysięcy zatrudnionych Polaków. To forma bieżącego wsparcia dla ich portfeli, dostępna w zasięgu jednego kliknięcia. Wszystko po to, by sprawnie przejść przez trudniejsze czasy.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365