JPK_GV – na jakich zasadach rozliczać grupy VAT? enova365 wyjaśnia!

JPK_GV – na jakich zasadach rozliczać grupy VAT? enova365 wyjaśnia!

1 lipca 2023 r. wchodzą w życie przepisy w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT, w tym nowa struktura logiczna JPK_GV. Sprawdź jakie nowe obowiązki mają członkowie grup VAT oraz jak wywiązywanie się z nich ułatwia system enova365.

Spis treści:

Grupy VAT – zmiany od 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku podatnicy mogą tworzyć grupy VAT. Od 2023 roku grupa VAT, czyli grupa podmiotów powiązanych finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, która jest zarejestrowana jako podatnik VAT może działać zgodnie z polskim ustawodawstwem. 

Z artykułu Grupy VAT – korzyści z grup VAT, o których musisz wiedzieć wiesz już, że istotą grupy VAT jest to, że transakcje wewnątrz grupy nie podlegają opodatkowaniu VAT. Innymi słowy, członkostwo w grupie VAT umożliwia neutralne rozliczanie podatku od towarów i usług wśród członków danej grupy. 

Z drugiej strony, wszystkie transakcje realizowane przez członka grupy VAT z kontrahentami spoza tej grupy VAT są uznawane za dokonane przez grupę VAT i podlegają rozliczeniu w VAT. W praktyce oznacza to, że podmioty będące w grupie VAT wspólnie rozliczają się z podatku i składają jedną zbiorczą deklarację VAT – JPK_VAT. 

Czytaj także: Grupy VAT – objaśnienia Ministerstwa Finansów, które wyjaśniają zasady działania grup VAT.

Grupy VAT od stycznia 2023 do 30 czerwca 2023 miały obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji transakcji wewnątrz grupy. Ewidencja prowadzona przez każdego członka grupy miała przyjmować formę elektroniczną oraz zawierać dane, takie jak: 

 • nazwa i NIP nabywcy,
 • data dokonania i zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, 
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, 
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów luz zakres wykonywanych usług, 
 • kwota należności ogółem.

Istotną cechą ewidencji w pierwszej wersji było to, że ewidencja miała być przekazywana do organu podatkowego tylko na wezwanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania. 

Jakie zmiany w JPK_GV od 1 lipca 2023 roku?

30 marca 2023 r. weszło w życie rozporządzanie Ministra Finansów w sprawie ewidencji prowadzonej przez członków grupy VAT. Przepisy, które obowiązują od 1 lipca 2023, nakładają na grupy VAT obowiązek prowadzenia ewidencji w strukturze logicznej, czyli w formie JPK_GV oraz przesyłanie jej do urzędu skarbowego za okresy miesięczne do 25. dnia kolejnego miesiąca. Co ważne, ewidencja powinna być wysłana do urzędu skarbowego, przy pomocy którego wykonuje swoje zadania naczelnik US właściwy dla tej grupy VAT, której członkiem jest podmiot przesyłający ewidencję. 

Zmiany zaszły również w zakresie danych, które mają się co najmniej zawierać w ewidencji transakcji wewnątrz grupy. Wskazane zostały dane dotyczące: 

 • rodzaju i wartości dostaw towarów i świadczonych usług przez członka grupy VAT na rzecz innego członka tej samej grupy VAT, 
 • członków grupy VAT, na rzecz których dokonano tych czynności, 
 • dokumentów potwierdzających dokonanie tych czynności.

Jak enova365 pomaga w rozliczaniu JPK_GV?

enova365 jako kompleksowe rozwiązanie dla firm zapewnia wsparcie w rozliczaniu podatku VAT grupom VAT, ewidencjonowaniu transakcji wewnątrz grupy oraz generowaniu i wysyłce pliku JPK_GV. 

Aby wykorzystać system enova365 do obsługi grupy VAT, należy go odpowiednio skonfigurować. Poniżej, opisujemy przykładową konfigurację w instalacji standardowej systemu enova365. 

Składa się na nią:

 • konfiguracja przynależności firmy,
 • wystawianie dokumentów dla kontrahentów z własnej grupy VAT,
 • ewidencja transakcji pomiędzy członkami grupy VAT.

Konfiguracja przynależności firmy

Do określania przynależności firmy do grupy VAT służy zakładka Firma/Podmioty powiązane. Na liście podmiotów powiązanych dodaj wszystkich członków grupy VAT oraz samą grupę VAT (dodatkowy podmiot). Podmioty powiązane to kontrahenci, należy wobec tego utworzyć dla nich odpowiednie kartoteki. 

Następnie dla wszystkich podmiotów z grupy VAT wybierz Rodzaj powiązania: VAT oraz odpowiednią z ról w grupie:

 • jednostka nadrzędna (czyli grupa VAT),
 • członek grupy VAT, 
 • przedstawiciel grupy VAT. 

Na tym etapie można również określić okres trwania powiązania. 

jpk_gv enova365
enova365 umożliwia wsparcie w rozliczaniu podatku VAT grup VAT, ewidencjonowaniu transakcji wewnątrz grupy oraz generowaniu i wysyłce JPK_GV

Wystawianie dokumentów dla kontrahentów z własnej grupy VAT

Ewidencja transakcji dokonywanych między członkami grupy VAT odbywa się poprzez wystawienie dokumentu specjalnego – w tych transakcjach nie jest naliczany ani odliczany podatek VAT. W systemie enova365 dla takich transakcji przygotowane zostały standardowe dokumenty i relacje: 

 • SGV, korekta KSGV, relacja SGV->WZ dla sprzedaży,
 • ZGV, korekta KZGV, relacja ZGV->PZ dla zakupu.

Ewidencja transakcji pomiędzy członkami grupy VAT

Mechanizm przygotowania pliku JPK_GV umożliwia wygenerowanie i wysyłkę takiego pliku, gdy w systemie zdefiniowane zostały podmioty powiązane w ramach grupy VAT. 

Przepisy określają, że plik JPK_GV powinien zawierać transakcje sprzedaży na rzecz innego członka grupy VAT. Transakcje zarejestrujesz w systemie za pomocą dokumentów SGV oraz korekt KSGV. Natomiast JPK_GV przygotujesz na liście Ewidencja dokumentów/Jednolite pliki kontrolne wybierając na formatce czynności Generuj plik JPK.

W formularzu należy wybrać: 

 • Źródło danych: Dokumenty aplikacji,
 • Rodzaj: JPK_GV,
 • Definicja: JPK_GV.
Generowanie pliku JPK_GV
enova365 umożliwia wygenerowanie i wysyłkę pliku JPK_GV

Wygenerowany w ten sposób plik należy podpisać i przesłać do właściwego urzędu skarbowego. 

Ewidencja transakcji w grupie VAT – to łatwe z enova365

Jak widzisz, ewidencja transakcji wewnątrz grupy oraz generowanie i wysyłka pliku JPK_GV ze wsparciem enova365 jest łatwa i szybka. W efekcie, choć obowiązek ewidencji i wysyłki transakcji wewnątrz grupy nakłada na członków nowe obowiązki, jednak nadal przystąpienie do grupy VAT niesie za sobą korzyść w postaci mniejszej liczby obowiązków administracyjnych. Innymi słowy, członkostwo w grupie VAT z systemem enova365 sprawia, że korzyści jest jeszcze więcej. Nowoczesny system enova365 z modułem Finanse i Księgowość zapewnia kompleksową i łatwą obsługę grup VAT oraz dba o zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami. 

Jeśli chcesz przetestować moduł Finanse i Księgowość zapraszamy do zapoznania się z wersją demo, która pozwoli Ci sprawdzić wszystkie istotne funkcje. W razie jakichkolwiek pytań nasi specjaliści pozostają do Twojej dyspozycji.

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365