BDO – rejestracja online gospodarki odpadowej z systemem enova365

BDO – rejestracja online gospodarki odpadowej z systemem enova365

Co to jest BDO? Jak sprawdzić, czy Twoja organizacja ma obowiązek dokumentowania zarządzania odpadami w rejestrze BDO?  Rejestracja online gospodarki odpadowej z poziomu enova365 to tylko 7 prostych kroków. W ich wykonaniu pomoże nasza instrukcja.

Spis treści:

BDO – co to jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest BDO. BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  Jest to zintegrowany system teleinformatyczny, w skład którego wchodzi funkcjonujący od dnia 24 stycznia 2018 r. rejestr BDO oraz – od 2020 roku – moduły ewidencji i sprawozdawczości. 

Rejestr BDO natomiast to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jest to rządowa platforma teleinformatyczna, stworzona przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, której celem jest rejestrowanie wytwarzania, przyjmowania i przekazywania do utylizacji odpadów przez podmioty gospodarcze oraz instytucje. 

BDO – podstawa prawna

System BDO powstał w związku z przepisami, zawartymi w Ustawie o odpadach z 14.12.2012 roku. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WR z 19.11.2008 roku w sprawie gospodarowania odpadami. Zgodnie z ustawą, na podmioty gospodarcze oraz instytucje narzucone zostały obowiązki związane z rejestracją gospodarki odpadowej. 

Co ważne, od 1 lipca 2020 r. wszystkie czynności związane z rejestrowaniem procesów zarządzania odpadami w BDO można wykonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. W tym celu, należy skorzystać z rządowej platformy BDO. System BDO można też zintegrować z wykorzystywanym w organizacji systemem ERP. Taką integrację oferuje enova365.  

Gospodarka odpadowa – kto ma obowiązek jej rejestracji w BDO?

Jakie podmioty mają obowiązek rejestrowania procesów związanych z zarządzaniem odpadami w rejestrze BDO? Do rejestrowania gospodarki odpadowej w BDO zobowiązane są podmioty określone w artykułach 50 oraz 51 ustawy o odpadach. 

Żeby sprawdzić, czy Twoja firma jest zobligowana do spełniania tego obowiązku, skorzystaj ze specjalnej ankiety przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska. Po jej wypełnieniu otrzymasz informację, czy Twój biznes ma obowiązek rejestrowania procesu zarządzania odpadami w BDO. Jak wypełnić związane z tym obowiązki?

BDO – logowanie przez profil zaufany i rejestracja

Każdy biznes, który jest zobowiązany do rejestrowania gospodarki odpadowej w BDO musi zarejestrować się w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.  

Dostęp do wszystkich funkcji systemu daje logowanie do BDO przez login.gov.pl i powiązanie swojego konta z podmiotem zarejestrowanym w BDO. Logowanie przez profil zaufany do platformy BDO jest jednak tylko jedną z możliwych opcji.

Gospodarka odpadowa w systemie ERP

enova365 to oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem, które zmienia się wraz z regulacjami i potrzebami biznesowymi. Nie inaczej było po nałożeniu na firmy i instytucje obowiązku rejestrowania wytworzenia, przyjęcia i przekazania do utylizacji odpadów w BDO. System enova365 został wyposażony w funkcje, które umożliwiają obsługę rejestracji tych działań w BDO. Instrukcja jak to zrobić znajduje się poniżej.

Dokumenty potrzebne do rejestracji procesu zarządzania odpadami w BDO

W enova365 przygotowaliśmy dwa podstawowe rodzaje dokumentów, potrzebnych do obsługi procesu zarządzania odpadami:

 • kartę ewidencji odpadu (KEO),
 • kartę przekazania odpadu (KPO).

Karta Ewidencji Odpadu (KEO) jest osobna dla każdego odpadu (wg kodu BDO). Jest rejestrem zdarzeń dotyczącym danego odpadu, takich jak wytworzenie, przyjęcie z zewnątrz, przekazanie do utylizacji itp. Jest najbardziej szczegółowym sposobem prowadzenia ewidencji. Jedna KEO może dotyczyć roku kalendarzowego albo miesiąca.

Karta Przekazania Odpadu (KPO) jest osobna dla każdego rodzaju odpadu. Dokumentuje przekazanie odpadu firmie utylizującej za pośrednictwem firmy transportowej. KPO może być elementem KEO, ale może też być samodzielnym dokumentem w przypadku biznesów, uprawnionych do prowadzenia uproszczonej ewidencji.

Słownik kodów BDO

W ramach integracji enova365 z platformą BDO zsynchronizowaliśmy, między innymi, słownik kodów odpadów. Słownik kodów BDO to wyszukiwarka kodów odpadów zgodna z rozporządzeniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pozwoli Ci w szybki sposób przypisać właściwy kod oraz rodzaj odpadów na potrzeby ewidencji. Warto także wiedzieć, że jeżeli w bazie BDO dokonane zostaną zmiany w słowniku, w systemie enova365 nastąpi ich aktualizacja.

Funkcja oznaczenia towaru jako odpadu

System enova365 posiada także funkcję oznaczenia towaru, jako odpadu. Zyskaj możliwość zaewidencjonowania w systemie czy dany towar jest zakwalifikowany jako odpad zgodnie z ustawą. 

BDO – rejestracja online gospodarki odpadowej z poziomu enova365

Cały proces zarządzania odpadem w rejestrze BDO możesz obsłużyć za pośrednictwem systemu ERP enova365. Taka funkcjonalność jest dostępna dla użytkowników modułu Handel i magazyn. Jak to zrobić zgodnie z zapisami ustawy? Pomoże Ci w tym nasza instrukcja.  

 1. Wytworzenie odpadu

Wytworzenie odpadu jest zwane inaczej przyjęciem odpadu. W enova365 przygotowany w tym celu został dokument PWOD (wytworzenie odpadów). W dokumencie trzeba określić nazwę przyjętego odpadu oraz jego ilość (np. zużyte odpady elektroniczne o wadze 150 kilogramów).

Potwierdzenie wytworzenia odpadów w enova365
 1. Przekazanie odpadu

Przekazanie odpadu następuje poprzez wygenerowanie dokumentu (ROD). Podczas wypełnienia dokumentu zwróć uwagę, żeby dane w dokumencie były tożsame z zarejestrowanymi w bazie BDO. Chodzi o miejsce składowania odpadu, wskazanie spedytora oraz firmę utylizującą odpad. Dodatkowo na dokumencie należy umieścić numer rejestracyjny samochodu odbierającego odpady oraz datę i godzinę ich odbioru. 

Przekazanie odpadu w enova365
 1. Utworzenie KPO

Na podstawie przygotowanego dokumentu przekazania odpadu, w systemie enova365 wygeneruj KPO, czyli Kartę Przekazania Odpadu. 

Utworzenie karty przekazania odpadu
 1. Eksport KPO do systemu BDO

Utworzone KPO jest widoczne w systemie BDO Ministerstwa Środowiska i Klimatu. Po wygenerowaniu Karty w systemie enova365 pojawia się status „zatwierdzona”, co oznacza, że Karta została poprawnie wysłana. 

KPO widoczne w rejestrze BDO
 1. Potwierdzenie spedytora w systemie BDO

`Firma transportująca wskazana jako spedytor na KPO, na platformie BDO dokonuje `potwierdzenia wykonania transportu.

Potwierdzenie spedytora w systemie BDO
 1. Potwierdzenie odbiorcy odpadu w systemie BDO

Firma odbierająca wskazana jako odbiorca (miejsce dostawy odpadu) na KPO, na platformie BDO potwierdza przyjęcia odpadu.

Potwierdzenie odbiorcy odpadu w rejestrze BDO
 1. Aktualizacja statusu dla przekazującego odpady z systemu BDO 

Na platformie BDO widzimy wszystkie statusy i każda zmiana statusu na stronie, jest od razu widoczna po obu stronach (przyjmujący i przekazujący). Użytkownik systemu ERP enova365 może ten status zobaczyć. Wystarczy kliknąć „zaktualizuj KPO”. 

Aktualizacja statusu dla przekazującego odpady w enova365

Jak ewidencjonować gospodarkę odpadową w BDO – wnioski

Biorąc pod uwagę, jak łatwe jest logowanie do BDO i rejestrowanie działań związanych z gospodarką odpadową w BDO, czy warto korzystać z funkcji udostępnionych w enova365?

Moja opinia jest jednoznaczna: TAK. Firmy korzystające z modułu Handel otrzymują funkcje, które umożliwiają rejestrowanie wytworzenia, przyjęcia i przekazania do utylizacji odpadów w BDO bezpłatnie w ramach wykorzystywanej licencji. Innymi słowy, mogą szybko i sprawnie zarządzać gospodarką odpadową bez dodatkowych kosztów” – mówi Rafał Owsianik, Zastępca Kierownika Projektu Handel enova365.

Rejestracja działań związanych z zarządzaniem odpadami w BDO za pośrednictwem enova365 ma dużo zalet. 

Rozwiązanie oferowane przez enova365:

 • jest intuicyjne,
 • pomaga we wszystkich najważniejszych czynnościach, związanych z rejestrowaniem gospodarki odpadowej w BDO,
 • sprawia, że zarządzanie odpadami można łatwo zintegrować z innymi obszarami przedsiębiorstwa, co sprzyja efektywnemu zarządzaniu.

Jeżeli szukasz takiego właśnie kompleksowego wsparcia rejestracji gospodarki odpadami w BDO jeszcze dziś przetestuj moduł Handel enova365.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365