Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

PZH-PIB

Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży administracji publicznej

Partner wdrażający: Insolutions zobacz wizytówkę

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB to kolejna instytucja państwowa, która wdrożyła system enova365. W ramach projektu wdrożono system ERP, który zautomatyzował procesy, umożliwił elektroniczny obieg dokumentów oraz zapewnił moduł Business Intelligence. Cyfryzacji uległy formalności związane z zamówieniami publicznymi, zakupami oraz sprzedażą. Projekt został zrealizowany w konsorcjum przez inSolutions – partnera wdrożeniowego, oraz producenta oprogramowania – firmę Soneta.
System enova365 spełnił wszystkie wymagania stawiane w przetargu ogłoszonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB.

Charakterystyka firmy:

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB jest najstarszą instytucją zdrowia publicznego w Polsce. Od samego początku był projektowany według dalekosiężnej wizji Ludwika Rajchmana (pierwszego dyrektora PZH w latach 1918-1932 i późniejszego współtwórcy UNICEF) jako nowoczesny instytut, obejmujący swą działalnością podstawowe domeny zdrowia publicznego. Misją Instytutu na przełomie lat było kształtowanie zdrowia publicznego w Polsce, w szczególności w obszarze zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, monitorowania czynników ryzyka w żywności, wodzie i powietrzu oraz promocji zdrowia. Tak jest do dzisiaj. Instytut znajduje rozwiązania, dzięki którym ludzie mogą żyć zdrowo, długo i aktywnie. To naukowe i laboratoryjne zaplecze służby zdrowia, z którego pracy korzystają wszyscy troszczący się o zdrowie – swoje oraz całego społeczeństwa.

Wyzwania postawione przed systemem:

Instytut potrzebował nowego systemu ERP, który będzie bogaty funkcjonalnie, a jednocześnie pozwoli na indywidualną rozbudowę. Kluczową kwestią były również intuicyjność obsługi oraz możliwość wprowadzania automatyzacji, które odciążą pracowników od wykonywania żmudnych i powtarzalnych czynności. W zakresie projektu znalazła się również migracja danych z dotychczasowego systemu, w którym dotychczas pracował Instytut, oraz integracja nowego systemu ERP z innymi, działającymi już w NIZP PZH – PIB systemami. Bardzo ważnym aspektem było przeszkolenie pracowników, aby mogli bez obaw rozpocząć pracę na nowym oprogramowaniu. inSolutions wykonało niezbędne migracje i integracje oraz przygotowało dokumentację wdrożeniową. W ręce użytkowników oddano szereg materiałów szkoleniowych w formie wideo, z których pracownicy NIZP PZH– PIB mogą na bieżąco korzystać na platformie e-learningowej. Ogromnym wsparciem okazała się obszerna baza wiedzy systemu enova365, którą tworzy i regularnie aktualizuje sam producent – firma Soneta. Ważną kwestią przy wyborze partnera wdrożeniowego była również możliwość dalszej współpracy po zakończeniu wdrożenia. inSolutions zaoferowało asystę powdrożeniową oraz stałą umowę wsparcia i rozwoju. W ramach tej umowy klient może korzystać z usług programistycznych i konsultingowych w zakresie IT, jak też merytorycznego wsparcia m.in. w obszarach kadr, płac i księgowości. 

Opis wdrożenia

Korzyści z wdrożenia systemu enova365:

  • Migracja danych z dotychczasowego systemu ERP do enova365.
  • Przeprowadzenie szkoleń online dla 450 osób i przygotowanie materiałów szkoleniowych w formie wideo.
  • Integracja nowego systemu ERP z innymi, działającymi u klienta systemami.
  • Zapewnienie ciągłości pracy podczas uruchamiania nowego systemu ERP.
  • Dostarczenie arkuszy testowych.
  • Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa kodu oraz testów swobodnych.
  • 7 modułów zapewniających wiele automatyzacji. 
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365