Krakowski Park Technologiczny
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży usługi i B2B

Partner wdrażający: POLKAS Kowalski Spółka Jawna zobacz wizytówkę

Wojciech Kmiecik, Wiceprezes zarządu
Wojciech Kmiecik, Wiceprezes zarządu

Od systemu ERP oczekiwaliśmy otwartości na rozwijanie zakresu wykorzystywanych przez nas funkcji oraz długofalowej współpracy z producentem systemu jako partnerem biznesowym. Możliwość integrowania kolejnych funkcjonalności oprogramowania bez konieczności jego całkowitej wymiany oraz elastyczność rozwiązania była dla nas kluczową cechą przemawiającą za systemem enova365.

Charakterystyka firmy:

Krakowski Park Technologiczny zarządza Polską Strefą Inwestycji, prowadzi Inkubator Technologiczny oraz wynajmuje firmom technologicznym wyposażoną powierzchnię biurową dostosowaną do ich potrzeb. Spółka dysponuje paletą narzędzi, które pomagają przyspieszać wzrost firm znajdujących się na każdym etapie rozwoju – od startupów, bo międzynarodowe koncerny. Zbudowany przez KPT ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw.


Wyzwania postawione przed systemem:

  • Rozwiązania stosowane dotychczas w KPT były niewystarczające.
  • Wzrost zatrudnienia stanowił nowe wyzwania dla zarządzania informacją i dokumentacją.
  • Ustandaryzowanie, usprawnienie i zautomatyzowanie obsługi spraw pracowniczych.

Opis wdrożenia

Korzyści:

  • Personalizowanie list, wydruków i raportów znacznie ułatwiają użytkownikom wyszukiwanie i analizę danych gromadzonych w systemie.
  • Otwartość systemu na intergrację z pozostałymi, dedykowanymi narzędziami KPT znacznie usprawnia bezpieczny przepływ danych w spółce.
  • Lepsza wydajność – dzięki spójnej bazie i wdrożonym obiegu dokumentów wzrosła sprawność realizacji poszczególnych procesów.
  • Księgowość – rozbudowane schematy księgowe generujące skomplikowane dekrety działają „na kliknięcie”. Wyeliminowano konieczność ręcznego dekretowania dokumentów.
  • Aktualny – system dostosowany jest do przepisów polskiego prawa i zapewnia szybką reakcję Producenta na częste zmiany prawne.
  • Skalowalność – system enova365 można dowolnie modyfikować i dostosowywać. Może on rosnąć wraz z rozwojem firmy zarówno licencyjnie jak i funkcjonalnie, dzięki czemu będzie wspierał firmę w dalszym dynamicznym wzroście.
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365