Colas Rail Polska
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży usług i B2B 

Partner wdrażający: XLE zobacz wizytówkę

Magdalena Nadtoka, Główna Księgowa
Magdalena Nadtoka, Główna Księgowa

Wdrożenie systemu informatycznego enova365 pozwoliło nam na integrację kilku obszarów operacyjnych naszej działalności - księgowości, kadr i płac, sprzedaży, dzięki czemu praca naszych zespołów odbywa się dużo sprawniej. Do tego możemy procesować i weryfikować dokumenty zdalnie i na bieżąco.

Charakterystyka firmy:

COLAS RAIL Polska sp. z o.o. jest częścią Grupy Colas - wiodącej na świecie grupy zajmującej się budową dróg i jej utrzymaniem oraz działalnością w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, inżynierii lądowej, rur, uszczelnień, konstrukcji, kolei i kontroli zanieczyszczeń terenowych. Grupa działa na każdym kontynencie w około 40 krajach, za pośrednictwem sieci 1400 miejsc, zatrudniając ponad 62 000 osób. Polska spółka COLAS RAIL jest firmą ściśle wyspecjalizowaną w infrastrukturze kolejowej. Zakres usług obejmuje modernizację i budowę infrastruktury drogowej oraz wynajem wyspecjalizowanych maszyn.

Wyzwania postawione przed systemem:

Przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa procesów zachodzących w firmie Colas Rail pozwoliła na określenie elementów, które powinny być uwzględnione w systemie enova365. Szczegółowy opis został przedstawiony w Dokumencie Analizy oraz Propozycji Rozwiązań. W ogólnym wymiarze można wymienić następujące potrzeby spółki:

 • stworzenie zintegrowanego środowiska dla rozliczeń spółki - sprzedażowych i pracowniczych,
 • automatyzacja czynności standardowych z opcją indywidualnych opisów dokumentów,
 • przyśpieszenie procesu księgowania,
 • wprowadzenie dopasowanych do wymagań spółki formularzy dokumentów,
 • ustawienie rejestru czasu pracy (w tym dla specyfiki pracy maszynistów) oraz szeregu powiadomień o wskazanych terminach związanych z obsługą kadr,
 • automatyczne przeksięgowania okresowe wg złożonego algorytmu,
 • obsługa raportowania Lokacji w CashFlow,
 • integracja z Suncode Plus Workflow.

Opis wdrożenia

Korzyści wynikające z wdrożenia enova365:

Pracownicy i zarząd firmy Colas Rail korzystają z systemu od ponad 2 lat i odnotowują następujące 

korzyści:

 • szybkie, intuicyjne księgowanie dokumentów na konta bez potrzeby pracochłonnej, ręcznej dekretacji,
 • integracja z zewnętrznym oprogramowaniem - sprawniejszy obieg dokumentów, bez namnażania wydruków,
 • usprawnienie zarządzania danymi kadrowymi - umowami, rozliczeniami, urlopami; elastyczne dopasowanie składników wynagrodzeń; umożliwienie aktualizacji danych i przechowywania dokumentacji pracowniczej w systemie, 
 • szybsze i bardziej zautomatyzowane wystawianie faktur,
 • uporządkowanie danych w pracy na 1 bazie różnych działów,
 • możliwość zdalnej pracy w zakresie księgowości oraz kadrowo-płacowym i bieżącego nadzoru,
 • raportowanie dopasowane do potrzeb zarządu,
 • w miarę rozwoju firmy i jej potrzeb - możliwość dodania kolejnych rozwiązań, modułów oprogramowania, które będą zintegrowane z systemem.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365