Partner wdrażający: Ekspert Systemy Informatyczne sp. z o.o. zobacz wizytówkę

Wioletta Lisiewicz, Kierownik Działu Kadr
Wioletta Lisiewicz, Kierownik Działu Kadr

Nasza firma ma bardzo rozbudowany system wynagradzania i premiowania. Wdrożenie systemu ERP enova365 znacznie usprawniło proces obliczania miesięcznych wynagrodzeń i sporządzania list płac. To, co dla nas niezwykle istotne to odejście od papierowego obiegu dokumentów. Pulpit Pracownika i Kierownika znacząco zautomatyzował aspekty związane z urlopami oraz nadgodzinami. Przyczyniło się to do oszczędności czasu i wyeliminowania błędów mogących wystąpić przy ręcznym wpisywaniu danych, czy powstających na skutek złego przepływu informacji.

Prace zrealizowane w ramach wdrożenia przebiegały sprawnie. Mogliśmy liczyć na duże wsparcie i pełen profesjonalizm konsultantów Eskpert przy tym projekcie.

Charakterystyka firmy:

Firma została założona w 1996 roku, a jej pierwszy właściciel, Klaudiusz Balcerzak, zbudował zakład od podstaw i tym samym rozpoczął tworzenie marki Balcerzak. Obecnie zatrudnia około 500 osób, produkuje do 80 ton wyrobów na dobę, w ofercie posiada asortyment ponad 120 różnych produktów i jest liderem branży mięsnej w Polsce. Głównymi odbiorcami firmy są hurtownie, sklepy detaliczne, supermarkety, hipermarkety, a także sieci dyskontowe.

Wyzwania postawione przed systemem:

 • Poprzednio używany system kadrowo-płacowy w firmie Balcerzak przestał nadążać za zmieniającymi się przepisami, regulacjami i otoczeniem biznesowym.

Dalszymi czynnikami sygnalizującymi potrzebę zmian były rosnące wymagania wobec oprogramowania ERP pod kątem:

 • podniesienia efektywności pracy i usprawnienia procesu naliczania list płac,
 • eliminacji błędów przy wyliczaniu podstawy wynagrodzenia chorobowego,
 • projektowania nowych elementów wynagrodzeń o różnych wartoćiach dla znacznej ilości pracowników,
 • usprawnienia komunikacji pomiędzy pracownikiem a działem HR
 • zgodnego z założeniami i polityką firmy rozliczania czasu pracy i nadgodzin
 • automatyzacji wypełniania i składania wniosków urlopowych
 • automatyzacji powiadomień o kończących się umować, badaniach lekarskich oraz szkoleniach BHP
 • możliwości wprowadzania mechanizmu ocen pracowniczych oraz umożliwienie jego obłsugi przez pracowników i kierowników bezpośrednio w zintegrowanym systemie

Korzyści

Wdrożenie systemu enova365 pozwoliło na osiągnięcie wielu korzyści nie tylko w szeroko pojętym obszarze kadrowo-płacowym, ale również w firmie jako całości:

 • gwarancja zgodności ze wszystkimi, zmieniającymi się przepisami kadrowo-płacowymi,
 • wprowadzenie automatyzacji w zakresie przygotowania list płac oraz rozliczania pensji pracowniczych,
 • uproszczenie procedur rozliczania urlopów i dni wolnych pracowników,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku, dzięki czemu można łatwo prześledzić całą historię osób zatrudnionych w firmie
 • umożliwienie samoobsługi pracowniczej, dzięki czemu pracownik jest zawsze na bieżąco. Pulpit Pracownika znacząco usprawnił przepływ informacji pomiędzy działem HR, a pracownikami. Pracownik zyskał możliwość przeglądania swoich danych osobowych oraz informacji płacowych, jak również otrzymał funkcjonalność obsługi wniosków urlopowych i innych,
 • elastyczna obsługa systemu wynagrodzeń - enova365 pozwoliła na odwzorowanie bardzo złożonego systemu wynagrodzeń oraz jego ewentualną modyfikację np. przez dodanie jednego dkładnika wynagrodzeń do wielu osób czy możliwość wklejania premii, ad hoc, prosto z Excela
 • łatka, intuicyjna i dwukierunkowa (kopiowanie i wklejanie) współpraca z arkuszem Excel, co pozwoliło zastąpić wiele wcześniejszych raportów, jak również pozwoliło na analizowanie danych przy użyciu tego popularnego narzędzia. Obsługa importu z Excela w wielu przypadkach dała możliwość samodzielnej realizacji zadań przez dział HR bez potrzeby angażowania działu IT.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

Demo
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365