Import z Subiekta do enova

Firma C4IT oferuje moduł do importu danych z Subiekta do enova365. Moduł sczytuje dane z pliku eksportu Subiekta i dokonuje importu do odpowiednich ewidencji sprzedaży i zakupu. Ponadto importuje zapłaty, tworząc:

  • raporty kasowe,
  • raporty wyciągów bankowych.

Zakłada też potrzebne kartoteki podmiotów.

Jest to sprawne narzędzie ułatwiające firmom przejście na nowe oprogramowanie oraz wspomagające pracę biurom rachunkowym współpracującym z firmami bazującymi na popularnym Subiekcie. Zaoferowanie tej dodatkowej funkcjonalności przez partnerów do systemu enova365 w wydatny sposób wesprze sprzedaż dla firm z tego segmentu.c

Autor rozwiązania:

C4IT Paweł Goździaszek