ENOKO Budżet

Moduł ENOKO Budżet jest dodatkiem funkcjonalnym do systemu ERP enova365 przeznaczonym do zarządzania projektami inwestycyjnymi. Dodatek powstał z myślą o firmach zarządzających budżetami projektów. Działa w oparciu o moduły enova365 Handel i Projekty. Jest doskonałym narzędziem dla firm budowlanych lub szerzej dla firm prowadzących projekty, które wprowadza gotowe obiegi dokumentów wspomagające proces zaopatrzenia budów. ENOKO Budżet umożliwia tworzenie budżetów dla prowadzonych projektów, automatyczne przypisywanie dokumentów do budżetów oraz analizę realizacji budżetu na różnych etapach. Dodatek jest podzielony na dwa moduły:

1. Moduł podstawowy ENOKO Budżet

2. Moduł dodatkowy ENOKO Budżet Import Kosztorysów (wymaga modułu podstawowego)

 • Moduł podstawowy ENOKO Budżet umożliwia:
 • Tworzenie różnego rodzaju projektów jak np. budowlane, gwarancyjne, administracyjne
 • Tworzenie budżetów (import z MS Excel, kopiowanie z wzorcowego projektu)
 • Rozliczanie wartościowe budżetów
 • Zdefiniowane obiegi dokumentów dot. zaopatrzenia
 • Tworzenie limitów materiałowych na projekcie (karty limitowe)
 • Możliwość kontrolowania obciążenia budżetu w momencie tworzenia dokumentu handlowego np. zamówienia (dodatkowe kolumny na dokumencie pokazujące plan i obciążenie budżetu na wybranej pozycji)
 • Obciążanie budżetu kosztami już na etapie tworzenia zamówienia do dostawcy (kolumny w budżecie prezentujące wartość zamówień i zamówień niezrealizowanych)
 • Automatyczne przypisywanie dokumentów do budżetu
 • Automatyczne opisanie płatności symbolem projektu
 • Analiza płatności wg projektów
 • Analizy zużycia materiałów na poszczególnych projektach (ilościowa i wartościowa)
 • Analizy budżetów
 • System akceptacji budżetów, kart limitowych, zamówień do dostawców

Moduł dodatkowy ENOKO Budżet Import Kosztorysów – najważniejsze funkcjonalności:

 • Tworzenie budżetu na podstawie kosztorysu z programu Norma, z możliwością edycji wybranych danych (import kosztorysu zapisanego w formacie .xml)
 • Automatyczne tworzenie limitu materiałowego na podstawie zaimportowanego kosztorysu
 • Możliwość porównania kwot kosztorysu z kwotami budżetu
 • Możliwość porównania ilości i wartości poszczególnych zasobów zaplanowanych w kosztorysie z ilościami i wartościami materiałów zawartymi w limicie materiałowym
 • Budżet i plan! …Kontroluję i sprawdzam :)
 • Zapraszamy partnerów Soneta do współpracy. Zapewniamy dobre warunki dystrybucyjne oraz materiały wspomagające wdrożenie u Klienta oraz wsparcie techniczne.

Zobacz więcej

Autor rozwiązania

KOMAKO Sp. z o.o.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze