ENOKO APT (Agencja Pracy Tymczasowej)

Moduł ENOKO APT to dodatek funkcjonalny do enova365.

Moduł rozszerza funkcjonalność dwóch modułów enova365: Kadry Płace i Handel umożliwiając obsługę procesów pomiędzy Agencją Zatrudnieniabsługę procesów pomiędzy Agencją Zatrudnienia, a jej kontrahentami czyli pracodawcami-użytkownikami.

Dodatek ENOKO APT wprowadza do konfiguracji systemu enova365:

  • rozbudowane kartoteki kadrowe, uzupełniając kartoteki modułu enova365 o dane niezbędne dla pracowników tymczasowych oraz całego procesu ich rozliczeń
  • uzupełniające raporty potrzebne do obsługi pracowników tymczasowych oraz oddelegowanych (wydruki kadrowe)
  • kalkulatory rozliczeń z kontrahentami ułatwiające Agencji Pracy Tymczasowej składanie ofert, standaryzacja ofert składanych przez zespół rekruterów-przedstawicieli Agencji
  • ewidencję warunków rozliczeń z pracodawcami-użytkownikami z możliwością podziału na okresy obowiązywania i grupy stanowisk pracowniczych
  • mechanizmy rozliczeń usług APT z pracodawcami-użytkownikami na podstawie zatwierdzonych warunków rozliczeń
  • automatyczne fakturowanie usług APT
  • automatyczne dekretowanie list płac do księgowości

Wymagania techniczne:

  • enova365 Faktury w wersji złotej lub platynowej
  • enova365 Kadry Płace wersji złotej lub platynowej
  • dodatkowe tabele enova365 – 7 tabele

Zobacz więcej

Autor rozwiązania

KOMAKO Sp. z o.o.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze