Eko-Soft

Eko-Soft to zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym.

System Eko-Soft jest dedykowanym rozwiązaniem skierowanym do przedsiębiorstw zajmujących się usługami komunalnymi związanymi z oczyszczaniem miasta czy też eksploatacją zakładów utylizacji odpadów. System ma budowę modułową i może być konfigurowany w zależności od zakresu działalności przedsiębiorstwa.

Eko-Biling – zasadniczy moduł systemu, który obejmuje dane związane z:

 • kontrahentami,
 • umowami,
 • harmonogramami realizacji usług,
  fakturami,
 • gospodarką odpadami.

Pozostałe moduły systemu to:

 • enova365 – w zakresie obszaru finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego;
 • Eko-Recykling – moduł zagospodarowania i przetwarzania odpadów przeznaczony dla przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją odpadów;
 • Eko-Green – moduł zarządzania pracą skierowany m.in. do przedsiębiorstw zajmujących się utrzymanie zieleni, ciągów komunikacyjnych czy też innych usług cyklicznych;
 • Eko-Flota – moduł zarządzania taborem specjalistycznym funkcjonującym w przedsiębiorstwie, np. śmieciarki, linie sortownicze,
 • Eko-Planer – moduł optymalizacji i wizualizacji tras realizacji usług,
 • Eko-Bin – moduł zarządzania kontenerami i pojemnikami przedsiębiorstwa.

Autor rozwiązania:

Profeko Sp. z o.o.