4Trans

Mając na uwadze komfort użytkownika i jakość produktu, zdecydowaliśmy się nie pisać samodzielnie własnego rozwiązania do rozliczania czasu pracy kierowców, lecz nawiązaliśmy współpracę ze specjalistami w tej dziedzinie.

Kilka lat temu nasz wybór padł na firmę INELO (dawniej PC NET SERVICE) i jej produkty.

W 2010 roku opracowany został moduł enova 4Trans umożliwiający przenoszenie zagregowanych danych z systemu 4Trans do systemu enova365 Kadry Płace.

Korzystając z TachoScan zyskujemy:

 • możliwość pobierania, archiwizacji i analizy danych z tachografu analogowego i cyfrowego w jednym programie,
 • rozbudowany system generowania naruszeń wykorzystywany przez inspekcje BAG – Niemcy, ITD – Polska, ARR – Rumunia, Policję – Czechy, inspekcje Litwy, Estonii i Łotwy,
 • zgodność z najnowszymi regulacjami prawnymi,
 • możliwość porównania danych z kart kierowcy i tachografu,
 • opcję współpracy ze wszystkimi urządzeniami do pobierania danych i możliwość pracy sieciowej.

Korzystając z Rozliczeń, zapewniamy sobie:

 • szybkie i prawie bezobsługowe rozliczanie czasu pracy kierowców, co pozwala zoptymalizować koszty zatrudnienia w dziale kadrowo-płacowym,
 • gwarancję poprawności wyliczeń, ponieważ całość obliczeń wykonuje komputer,
 • zastosowanie systemu w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko generacji nieprawidłowej ewidencji i naliczenia nieprawidłowego wynagrodzenia.
 • szybką i dokładną analizę czynności kierowcy oraz wyszukanie początku doby pracowniczej,
 • automatyczne wyznaczanie wymiaru czasu pracy i automatyczne naliczanie odpowiednich dodatków (m.in. dyżury, nadgodziny dobowe, nadgodziny średniotygodniowe),
 • tworzenie raportów i dokumentów wymaganych podczas kontroli PIP,
 • rozliczanie delegacji,
 • program generuje gotowe wnioski o udzielenie czasu wolnego za przepracowane nadgodziny,
 • program uwzględnia aktualne przepisy dotyczące zatrudniania kierowców, co pozwala na prawidłowe prowadzenie ewidencji i dokumentacji.

Korzystając z modułu enova 4Trans, uzyskujemy ponadto gwarancję, że:

 • dane z modułu Rozliczeń zostaną szybko i bezbłędnie przeniesione do systemu kadrowo płacowego enova365, a to pozwoli równie szybko i bezbłędnie naliczyć wynagrodzenia kierowcom (i nie tylko),
 • dane dotyczące czasu pracy zostaną zweryfikowane niezależnie przez dwa systemy, co dodatkowo minimalizuje możliwość pojawienia się błędnych danych (system enova365 został wyposażony między innymi w zaawansowane narzędzia pozwalające na definiowanie własnych reguł weryfikacji zaplanowanego czasu pracy).

Autor rozwiązania:

INELO Stocerz sp.j.

 

Dowiedz się więcej o dedykowanym rozwiązaniu 4Trans:

Karolina Bakalarska
Kierownik Działu Marketingu
e-mail: kbakalarska@viaon.pl
tel: +48 600 310 837