Windykacja

Kontroluj należności swoich kontrahentów i automatyzuj proces egzekucji przeterminowanych płatności

Moduł enova365 Windykacja umożliwia wewnętrzną windykację przeterminowanych należności, tzw. windykację przedsądową, wspiera pracę działu windykacji poprzez automatyzację procesów generowania dokumentów oraz monitowania dłużnika, m.in. poprzez wysyłkę sms i e-mail. Zapewnia szybki wgląd do dokumentów oraz aktualnie prowadzonych spraw oraz daje pełną informację analityczną o windykowanych należnościach wg spraw windykacyjnych.

Funkcjonalność modułu enova365 Windykacja:

  • pozwala zdefiniować własne procedury windykacyjne, które określają kolejno wykonywane czynności (etapy) w trakcie procesu windykacyjnego,
  • umożliwia generowanie dokumentów rozliczeniowych, jak wezwania i noty odsetkowe wg wyznaczonych spraw,
  • umożliwia generowanie zadań CRM na podstawie etapów spraw (wymaga licencji na CRM),
  • na podstawie realizowanych etapów sprawy umożliwia automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail (wymaga licencji na CRM oraz dodatków SMS oraz CRM Outlook),
  • pozwala na tworzenie wielu ścieżek windykacyjnych (tzw. spraw windykacyjnych).

Do obsługi procesów windykacji włączono bezpłatnie –  poprzez udostępnienie nowych obiektów i możliwości konfiguracyjnych – elementy Workflow. Dzięki temu możliwe jest szybkie i proste  tworzenie procesów windykacyjnych.
Dla wymagających Klientów, obsługujących procesy windykacyjne w bardziej różnorodny sposób, istnieje możliwość modyfikacji i rozbudowy podstawowych procesów z wykorzystaniem funkcjonalności modułu Workflow (wymaga licencji na Workflow).

Zobacz w jakich obszarach wykorzystasz funkcję enova365 Windykacja: