Preliminarz EŚP

Korzystaj z prognoz płatności w oparciu o terminy płatności oraz kontroluj plany przepływów finansowych

enova365 Preliminarz EŚP umożliwia przeprowadzenie analizy rozrachunków pod kątem kontroli płynności finansowej. Mechanizm Preliminarza EŚP pozwala precyzyjnie zaplanować i śledzić zaplanowane wielkości preliminarza, porównywać z rzeczywistymi wpływami/wydatkami oraz dokonywać ich podziału na odpowiednie rodzaje przychodów i kosztów.

Dzięki modułowi enova365 Preliminarz EŚP zredukujesz ryzyko utraty płynności finansowej i zyskasz szczegółową analizę rozrachunków kontrahentów i zmniejszysz pracochłonność procesu planowania płynności finansowej.

Funkcjonalność modułu enova365 Preliminarz EŚP:

enova365 Preliminarz EŚP jest rozszerzeniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych¹.

Narzędzie pozwala oszacować, jakie będzie saldo środków pieniężnych na dowolny dzień w przyszłości na podstawie gotówki zgromadzonej w kasach i na rachunkach bankowych oraz na podstawie terminów płatności należności i zobowiązań. Analiza rozrachunków może być prowadzona w oparciu o terminy płatności wynikające z dokumentów lub w oparciu o terminy płatności uwzględniające dodatkowe opóźnienia. Na podstawie tak przygotowanej prognozy użytkownik może podjąć odpowiednie działania zapobiegające ewentualnej utracie płynności finansowej.

¹Moduł enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych odpowiada za ewidencjonowanie, tworzenie i raportowanie wszystkich operacji gospodarczych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rozrachunków, rozliczeń z kontrahentami, pracownikami, urzędami, bankami itp. Jest integralną częścią każdego z podstawowych modułów enova365.

Wspiera przede wszystkim pracę osób odpowiedzialnych za przygotowywanie raportów kasowych, ewidencjonowanie wyciągów bankowych, prowadzenie rozliczeń z kontrahentami oraz windykację należności w firmie.

Zadaniem modułu enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych jest kompleksowe ujęcie wszelkich operacji związanych z przepływem środków pieniężnych w firmie. Oznacza to, że gromadzi on wszystkie informacje związane ewidencją kasowo-bankową w postaci dokumentów i zapisów. Mogą one być ewidencjonowane w module Ewidencja Środków Pieniężnych bezpośrednio lub pochodzić z pozostałych modułów (np. Kadry Płace, Sprzedaż, Księgowość).

Zobacz w jakich obszarach wykorzystasz funkcję enova365 Preliminarz EŚP