Soneta WebAPI

Wykorzystaj WebAPI i połącz enova365 z zewnętrznymi systemami

 

Soneta WebAPI to rozwiązanie umożliwiające komunikację oraz wymianę danych pomiędzy systemem enova365 i zewnętrzną aplikacją. Jest usługą sieciową Web API wykorzystującą styl architektoniczny REST, zaimplementowaną na bazie protokołu HTTP/HTTPS. Rozwiązanie pozwala na sprawną komunikację w architekturze aplikacji rozproszonych, a Twoje zewnętrzne usługi mogą komunikować się z systemem enova365 w bezpieczny sposób.

WebApi stanowi rozwiązanie umożliwiające obsługę tak żądań przychodzących do enova365 z zewnętrznych systemów (serwisy WebAPI) jak i wychodzących inicjowanych przez enova365 (Harmonogram Zadań).

Funkcjonalność pozwala na utworzenie i osadzenie w ramach serwera WebAPI własnych serwisów integracyjnych na prostych zasadach.

Moduł umożliwia również automatyzację za pomocą wbudowanej funkcjonalności dodatku Harmonogram zadań, dzięki której akcje dotychczas wykonywane przez użytkownika będą inicjowane w określonym czasie lub w momencie wystąpienia konkretnego zdarzenia w systemie enova365. Harmonogram zadań cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do realizacji, jeśli tak, po prostu je wykonuje.

 

Funkcjonalność modułu WebAPI:

 

• Wymianę informacji pomiędzy systemem ERP, a rozwiązaniami zewnętrznymi (np. sklep internetowy, inny system dziedzinowy).
• Szyfrowanie przesyłanych danych.
• Integralność danych.
• Uwierzytelnienie podczas wymiany danych.
• Automatyzację procesów lub pojedynczych zadań.