Eksporty Dekretów Listy Płac

Automatyzuj wymianę danych pomiędzy enova365 a innymi systemami.

Dodatek enova365 Eksporty Dekretów List Płac udostępnia wybrane funkcje księgowe umożliwiające księgowanie list płac bez licencji na Księgowość. Eksporty Dekretów List Płac pozwalają na eksport dokumentów list płac wraz z dekretacją do pliku w formacie TXT akceptowanym przez program Sage Symfonia oraz zdefiniowanie eksportu dokumentów list płac wraz z opisem analitycznym i dekretacją do dowolnej struktury XML przy wykorzystaniu EDI.

Funkcjonalności modułu enova365 Eksporty Dekretów Listy Płac:

  • możliwość przypisania dekretacji do list płac przez ręczne wprowadzanie dekretów lub skorzystanie ze schematów księgowych,
  • możliwość definiowania schematów księgowych,
  • wprowadzanie elementów opisu analitycznego na dokumentach list płac w Ewidencji dokumentów,
  • konfiguracja okresu obrachunkowego, możliwość dodawania nowego okresu i generowania kont i schematów księgowych z poprzedniego okresu,
  • dodawanie nowych kont, definiowanie ich struktury oraz kopiowanie analityki.