Pakiet mobilności (kierowcy)

Rozliczaj wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicą w ramach Pakietu mobilności

 

enova365 Pakiet mobilności (kierowcy) pozwala na prowadzenie ewidencji i rozliczeń kierowców wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe. Dodatek umożliwia przede wszystkim rozliczanie składek ZUS pracowników/zleceniobiorców oddelegowanych, które podlegają innym zasadom, niż w przypadku pracowników/zleceniobiorców zatrudnionych i wykonujących pracę w Polsce.

 

Funkcjonalność modułu enova365 Pakiet mobilności (kierowcy):

 

  • ewidencjonowanie ilości diet dla poszczególnych krajów w ramach oddelegowania w danym miesiącu,
  • rozliczanie wynagrodzeń w sytuacji gdy kierowca przebywa cały miesiąc zagranicą,
  • rozliczanie wynagrodzeń w przypadku gdy część miesiąca pracownik/zleceniobiorca przebywa w Polsce, a część miesiąca jest oddelegowany za granicę,
  • możliwość korekty wartości diet przed naliczeniem wypłaty,
  • tworzenie zobowiązań na wynagrodzenia w walucie PLN oraz innej niż PLN.