Pracownicy Prokuratury

Rozwiązanie dedykowane dla Prokuratur – ujmuje pełną specyfikę ewidencji kadrowej Prokuratorów

Dedykowane rozwiązanie poszerza możliwość ewidencji danych kadrowych pracowników prokuratury oraz możliwość wykonania obszernego raportowania. Moduł daje możliwość automatyzacji procesu generowania raportu przebiegu służby oraz ewidencji i szybkiego dostępu do danych osobowych i kartoteki prokuratora.

Funkcjonalność modułu enova365 Pracownicy Prokuratury:

Dodatek umożliwia:

 • Prowadzenie kartoteki prokuratora (historia zatrudnienia, pełnione funkcje, delegowania, funkcje w KRP, nagrody i kary, inne okoliczności, przejście i powrót ze stanu spoczynku, wykształcenie, kwalifikacje,  stopnie i tytuły naukowe).
 • Ewidencję przebiegu służby prokuratorskiej.
 • Przygotowanie dedykowanego raportu przebiegu służby podzielony na sekcje:
  – część pierwsza – Dane osobowe,
  – część druga – Przebieg służby prokuratorskiej,
  – część trzecia – Stosunki rodzinne i osobiste,
  – część czwarta – Kwalifikacje,
  – część piąta – Ordery i odznaczenia,
  – część szósta – Inne okoliczności mające wpływ na pełnienie urzędu prokuratora.