Integracja OCR

Pozwala usprawnić pracę  z obsługą dokumentów papierowych i elektronicznych przetwarzanych w  firmie.  Dzięki wykorzystaniu mechanizmów OCR, skraca się czas i poprawia jakość wprowadzanych do systemu danych.

Rozwiązanie pozwala na automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do enova365 DMS, przekazanie do programu pobierającego z obrazów dokumentów (np. PDF) treść merytoryczną (ABBYY Flexi Capture  for Invoices zwany dalej program OCR)  a następnie odebranie z niego wyników  rozpoznania i na ich podstawie wygenerowanie dokumentów merytorycznych w modułach, w szczególności dokumentów ewidencji księgowej.

Dla kogo:

 • Firmy, z dużą ilością dokumentów zakupowych wpływających do firmy
 • Grupy kapitałowe
 • Sekretariaty

Funkcjonalność:

Kluczowymi etapami w których wykorzystywana jest Integracja OCR są:

 • Import obrazów – wczytanie obrazów zeskanowanych lub elektronicznych do enova365. Dokumenty elektroniczne są wprowadzane do DMS do odpowiedniego rejestru dokumentów, otrzymują numer w rejestrze dokumentów,
 • Eksport obrazów – przekazanie obrazów z enova365 do narzędzia programu OCR,
 • Import produktów OCR – załadowanie do enova365 produktów rozpoznania dokumentów,
 • Transformacja – przekształcenie produktów pracy programu OCR (XML) do dokumentów ewidencji dokumentów za pomocą mechanizmów EDI.

Benefity:

 • zmniejszenie pracochłonności obsługi wprowadzania dokumentów,
 • zmniejszenie liczby błędów użytkowników podczas wprowadzania dokumentów,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu,
 • ograniczenie efektu zmęczenia pracownika wprowadzającego dokumenty
 • poprawa jakości wprowadzanych danych – podwójna weryfikacja – automat + człowiek

Elementy integracji:

 • enova365 DMS – do przechowywania dokumentów wpływających i wychodzących z firmy  – centralne repozytorium dokumentów sekretariatów,
 • enova365 Workflow – do organizacji obiegu dokumentów w firmie według określonych procedur zarządczych,
 • ABBYY Flexi Capture for Invoice – narzędzie pozwalające pobrać treść merytoryczną z obrazów dokumentów,
 • Integrator OCR – pozwala połączyć DMS oraz program OCR,
 • Harmonogram zadań – pozwala zautomatyzować obsługę całego procesu tak, by czynności powtarzalne i odtwórcze wykonywane przez pracownika ograniczyć do minimum.