EDI

Współpracuj z kontrahentami bez konieczności ręcznego wprowadzania dokumentów do systemu EDI

Moduł dodatkowy enova365 EDI umożliwia obsługę komunikatów EDI –  elektroniczną wymianę dokumentów pomiędzy podmiotami posługującymi się różnymi systemami informatycznymi

EDI (Electronic Data Interchange) to system elektronicznej wymiany dokumentów pomiędzy firmami lub instytucjami. Dokument w postaci pliku o ustandaryzowanej strukturze jest generowany przez jedną firmę, importowany przez drugą. Obie firmy mogą się przy tym posługiwać zupełnie różnymi systemami informatycznymi. Systemy muszą jedynie posiadać funkcjonalność obsługi komunikatów EDI.

Funkcjonalność modułu enova365 EDI:

W każdym z systemów może wystąpić różne kodowanie towarów i kontrahentów, podstawowym założeniem EDI jest więc identyfikacja towarów po kodzie EAN oraz kontrahentów po kodzie GLN (odpowiednik EAN dla lokalizacji, czyli adresu). System enova365 obsługuje komunikaty EDI w postaci plików .xml, jednak tym co go wyróżnia, jest fakt, że struktura komunikatów oraz ich zawartość jest całkowicie definiowalna, w tym:

  • definiowanie struktury komunikatów, wspomagane wzorcami wg specyfikacji ECOD i EDINet,
  • definiowanie komunikatów niezwiązanych z żadnym wzorcem,
  • tworzenie wielu różnych wariantów definicji komunikatu tego samego rodzaju, np. ORDER,
  • sześć gotowych definicji komunikatów, które można modyfikować: INVOICE, ORDER, DESADV – każdy w dwóch wariantach odpowiadających standardom ECOD i EDINet,
  • przypisywanie wariantów poszczególnych rodzajów komunikatów do kontrahentów,
  • przypisywanie rodzajów komunikatów do definicji dokumentu, osobno dla eksportu i importu,
  • tworzenie komunikatu z dokumentu handlowego (eksport),
  • tworzenie dokumentu poprzez import komunikatu,
  • zapisywanie wygenerowanych i zaimportowanych komunikatów w bazie danych, ich podgląd z poziomu dokumentu.