Rola i zastosowanie chmury obliczeniowej w systemie ERP

Rola i zastosowanie chmury obliczeniowej w systemie ERP

Jeżeli, jak wiele innych firm, nie stawiasz już sobie pytania “czy przenieść się do chmury?”, tylko “kiedy i jak to zrobić?” ten artykuł jest dla Ciebie. Zastanawiasz się jakie technologie usprawniają działanie systemów ERP w chmurze i co w tym obszarze wyróżnia enova365? Jak wdrożyć system ERP w chmurze? Na te i inne pytania odpowiada Sabina Jurek, kierownik zespołu rozwoju i serwisu aplikacji chmurowych enova365.

Spis treści:

Chmura obliczeniowa – co to jest?

Jakie rodzaje rozwiązań chmurowych występują w systemach ERP?

Możemy to rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym jest rodzaj chmury, w której system ERP jest uruchomiony. To może być chmura publiczna, prywatna lub hybrydowa. Drugi aspekt dotyczy już samego modelu korzystania z chmury, w których uruchomiony będzie system – IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service) czy SaaS (Software as a Service). To będzie definiowało poziom współdzielenia odpowiedzialności za rozwiązania chmurowe. 

Który z tych modeli realizuje enova365?

Wszystkie. Oprogramowanie jest tworzone w nurcie cloud native, więc wykorzystywana technologia pozwala na uruchomienie go w chmurze dowolnego dostawcy – oraz modelu odpowiedzialności dostosowanym do potrzeb klienta końcowego. Przykładowo: enova365 w modelu SaaS może być zarówno uruchomiona w chmurze publicznej Microsoft, jak i w lokalnym Data Center.

Czym jest „natywność” technologii chmurowej?

W ogólnym ujęciu to wybór technologii i sposób tworzenia oprogramowania tak, by sprawnie funkcjonowała w chmurze. Inaczej się pisze aplikacje, które są przeznaczone do instalacji na lokalnym komputerze użytkownika (aplikacje desktopowe), a inaczej te, które są przeznaczone pod zastosowania serwerowe. Różnice pojawiają się np. w sposobie dostępu do zasobów lokalnych komputera oraz ich wykorzystaniu, np. przy obsłudze drukarek i kas fiskalnych, oraz w sposobie obsługi wyświetlania komunikatów, w przypadku instalacji desktop wyświetlane są tylko lokalnemu użytkownikowi (jego komputer jest lokalnym serwerem i na nim wyświetlany jest komunikat), a przypadku instalacji serwerowej należy zadbać o to, by komunikat wyświetlił się w oknie przeglądarki a nie na serwerze, bo wówczas użytkownik go nie zobaczy.

Czytaj także: Jak wybrać system ERP?

Systemy ERP w chmurze – zastosowanie jakich technologii usprawnia ich działanie?

Od czego zależą możliwości skalowania aplikacji w technologii chmurowej?

Chmura oferuje niespotykane możliwości skalowania pod warunkiem, że aplikacja została napisana w sposób umożliwiający wykorzystywanie technologii, takich jak np. konteneryzacja i orkiestracja. Zastosowanie konteneryzacji w miejsce “tradycyjnej” wirtualizacji przekłada się na szybsze działanie aplikacji i bardziej optymalne wykorzystanie zasobów tj. mocy obliczeniowej. Kwestie związane ze skalowalnością uwzględniamy w naszych aplikacjach i dostosowujemy do tego, by mogły być skonteneryzowane, zarządzane przez technologię typu Kubernetes oraz orkiestrację.

W jaki sposób zastosowanie konteneryzacji, orkiestracji i innych technologii wpływa na sprawność funkcjonowania aplikacji?

Gwarantuje wysoką dostępność aplikacji przy jednoczesnym komforcie pracy i rachunku ekonomicznym, jeśli chodzi o alokowanie zasobów chmurowych. Jeśli ruch rozłożymy na kilka usług to nadmierne obciążenie jednej z nich nie wpłynie negatywnie na pozostałe.  

Ponadto, jeśli system jest wyposażony w narzędzia do automatyzacji pewne czynności np. wyliczenie hurtowni danych, wysyłka maili, aktualizacja i generowanie raportów mogą być wykonywane w czasie, gdy użytkownicy nie pracują na systemie (umownie w nocy). 

Jakie inne aspekty usprawniają działanie chmury?

Zastosowanie w aplikacjach enova365 oraz TRIVA technologii .NET6 i wyższych pozwoli uniezależnić je od systemów operacyjnych, co określamy wieloplatformowością. Ważna jest także otwartość integracji dzięki WebAPI. Dzięki otwartości możemy się integrować z innymi rozwiązaniami dostępnymi w chmurze – ale także takimi, których ze względu na wykorzystywanie starej technologii nie można wynieść do chmury.

Czytaj także: Integracja systemu ERP z innymi narzędziami – zalety, rodzaje i wyzwania

Rozwiązania ERP w chmurze – zalety

Jakie jeszcze przewagi ma system ERP w chmurze z perspektywy użytkownika?

Wyliczę. Dostosowanie do potrzeb, możliwość skalowania, a więc i większa wydajność, możliwość zdalnego korzystania, dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz ich bezpieczeństwo i jakość.

Potrzeby użytkownika to jedna strona, ale jest też druga. Jak odwzorować strukturę systemu w realiach chmurowych? Czego potrzebujemy?

enova365 to jeden produkt – niezależnie od tego czy uruchomiony w chmurze, czy lokalnie. tworzony był i jest jako rozwiązanie online, z myślą o uruchomieniu w instalacjach serwerowych, o rozproszonej strukturze.

Chmura zmienia ten paradygmat?

W przypadku większości systemów desktopowych tak, natomiast w naszym przypadku wymagało to jedynie delikatnego dostosowania. Stawialiśmy na wykorzystanie technologii, które można uruchomić w dowolnej chmurze, a także korzystać z nich lokalnie (Docker, Kubernetes). Jednocześnie chmura wymusza zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo w rozumieniu co jest wystawiane do Internetu. Dostęp do systemu winien być realizowany szyfrowanym połączeniem – „na świat” wystawiamy serwer interfejsu użytkownika zabezpieczony certyfikatem SSL, lub bramę VPN, a nie serwer aplikacji czy bazodanowy.  

Zmienia się też płatność.

Patrząc przez pryzmat realiów chmurowych, „czas to pieniądz”. Za wykorzystaniem chmury stoi idea: płać za to, z czego korzystasz. W przypadku systemów ERP podejście, że ma być dostępny od 8:00 do 17:00, a potem wyłączany, jest utopijne. Te systemy są źródłem informacji o firmie i dostęp może być potrzebny w dowolnym momencie. Podział systemu na mniejsze kwanty umożliwia optymalne wykorzystanie zasobów. 

Jaką taktykę przyjąć przy wdrożeniu rozwiązania chmurowego?

Przede wszystkim: określić, co chcemy wynieść do chmury. Wspominałam o możliwości pracy w chmurze hybrydowej, w której użytkownik część zasobów i operacji przetwarza we własnej infrastrukturze, a część w chmurze. To wynika z uwarunkowań i wewnętrznych regulacji samego przedsiębiorstwa. Ten model może być etapem przejściowym, ewolucyjnie zmierzającym do całkowitej transformacji do chmury – ale może być też docelowy.

Musimy być świadomi, czego chcemy.

Na pewno należy zweryfikować, czy wszystkie procesy w przedsiębiorstwie można odwzorować w realiach cyfrowych – a jeśli nie, to których się nie da?

ERP w chmurze a bezpieczeństwo

Czy informacja, krążąca w chmurze, jest bezpieczna?

Tak, ponieważ zasady usługi związane z bezpieczeństwem są jej częścią, ale należy pamiętać, iż mamy tutaj do czynienia ze współdzieleniem odpowiedzialności. Dostawca infrastruktury będzie odpowiadał za część, związaną z bezpieczeństwem sprzętu. Jest to podstawa jego działalności. A ponieważ świadczy te usługi wielu klientom, może zastosować większą liczbę zabezpieczeń – przy niższej cenie jednostkowej, aniżeli pojedyncza organizacja. 

Czyli jesteśmy generalnie bezpieczniejsi. 

Z kolei dostawca systemu ERP odpowiada za implementację rozwiązań związanych z bezpieczeństwem w ramach samego oprogramowania. Klient końcowy natomiast będzie odpowiedzialny za zdefiniowanie i praktykowanie polityk bezpieczeństwa w ramach swojej organizacji. 

Współdzielenie jest tu posunięte bardzo daleko.

Tak, i to zwiększa nasze bezpieczeństwo. Natomiast nawet najbardziej zaawansowane zabezpieczenia na nic się zdadzą, jeśli użytkownik końcowy beztrosko poda komuś swoje hasło, lub będzie łączył z oprogramowaniem nieszyfrowanym kanałem korzystając ogólnodostępnego WiFi.

Jak sam system reaguje na aktualizacje polityki bezpieczeństwa danych?

W systemach enova365 oraz TRIVA implementowane są bieżące, merytoryczne zmiany przepisów. Może być instalowany wyłącznie na serwerach znajdujących się w terenie Unii Europejskiej, gdyż to pozwala zapewnić zgodność przetwarzania i przechowywania danych regulowaną przez RODO. Oprogramowanie te są cyklicznie poddawane tzw. testom penetracyjnym, realizowanym wewnętrznie oraz przez niezależne, certyfikowane jednostki.

Na czym polegają?

Podczas testu penetracyjnego przeprowadza się kontrolowany atak na system. Następnie oceniana jest jego odporność. W temacie bezpieczeństwa można również skorzystać z doradztwa doświadczonego Autoryzowanego Partnera enova365, który przedstawi bezpieczne możliwości korzystania z systemu, w tym komplementarne usługi producenta: enova365 SaaS oraz enova365 IaaS.

System ERP w modelu SaaS i IaaS – czym jest? 

To możliwość uruchomienia systemu enova365 w chmurze publicznej Microsoft Azure z predefiniowanymi usługami w zakresie bezpieczeństwa: back-upów baz danych oraz dysków, a także szyfrowanymi połączeniami SSL oraz VPN.

System ERP w chmurze – jak go wdrożyć?

Jak duże firmy mogą przenieść się do chmury bez potencjalnych komplikacji wdrożeniowych?

Nie skupiałabym się tylko na dużych firmach, one radzą sobie najlepiej. Według danych Eurostatu za 2021 rok aż 72% dużych przedsiębiorstw w UE korzysta z chmury obliczeniowej. Obecnie firmy nie stawiają sobie pytania czy przenieść się do chmury, tylko kiedy i jak to zrobić. I to “jak” jest kluczowe. 

Podstawą udanej migracji do chmury jest posiadanie strategii. Odsetek dużych firm korzystających z chmury jest relatywnie większy, gdyż po prostu jest o to łatwiej, często mają one wydzielone zespoły, pracujące w tym obszarze. Ale nie oznacza to, że chmura jest tylko dla dużych. To stereotyp, który szczęśliwie słabnie.

Jak mogłaby wyglądać w miarę uniwersalna strategia migracji systemu ERP do chmury?

Pierwszym krokiem do stworzenia strategii chmurowej jest identyfikacja wąskich gardeł, czyli punktów, które nas najbardziej bolą lub spowalniają. Następnie priorytetyzujemy te procesy. W ten sposób poznamy obszary naszej działalności, które będą pierwsze w kolejce do migracji do chmury. Oczywiście będzie to wymagało transformacji ze strony biznesu, dlatego warto tu określić długo- i krótkookresowe cele.

enova365 w chmurze – jaka czeka ją przyszłość?

Jak przedstawiają się plany rozwojowe enova365 w chmurze?

Zmiany są dyktowane potrzebą dostosowywania się do aktualnych frameworków i komponentów, zarówno w warstwie oprogramowania, jak i sprzętu. 

Czyli .NET6.

Trwająca obecnie transformacja technologiczna do „szóstki” – w konsekwencji pozwalająca także na pracę z wykorzystaniem późniejszych wersji .NET – to możliwości poszerzenia funkcjonalności systemu oraz rozwoju integracyjności i wieloplatformowości. W efekcie pozwoli to nam optymalizować wydajność i koszty. Na bieżąco śledzimy trendy i dostosowujemy aplikacje.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365