Kluczowe moduły ERP – poznaj 8 najważniejszych

Kluczowe moduły ERP – poznaj 8 najważniejszych

Systemy ERP pomagają firmom pracować wydajniej, bo składają się z modułów, które usprawniają poszczególne obszary działania. Firma może szybciej podejmować lepsze decyzje, bo informacje z każdego modułu są w jednym miejscu – w firmowym systemie informatycznym. Zapewnia to szybki wgląd w sytuację biznesową i pozwala optymalizować procesy. W tym artykule omówimy najważniejsze moduły ERP i wyjaśnimy, w jaki sposób każdy z nich przyczynia się do podniesienia zyskowności organizacji.

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Moduły ERP to elementy składowe systemu ERP.
 • Każdy z modułów powstał w celu usprawnienia wybranego obszaru działania przedsiębiorstwa – finansów i księgowości, handlu, magazynu, sprzedaży, relacji z klientami, raportowania czy produkcji.
 • Wszystkie moduły systemu ERP korzystają z jednej bazy danych, co ułatwia wymianę informacji i przyspiesza pracę, a więc oszczędza czas i zwiększa zyskowność.
 •  Modułowe systemy ERP pozwalają firmom na wdrażanie systemu etapami – można wdrożyć jeden lub więcej modułów, w zależności od potrzeb.

Co to jest system ERP?

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) składają się z modułów. Moduły systemu ERP to wyspecjalizowane oprogramowanie, które służy do usprawnienia wybranego obszaru działania organizacji, do pewnego stopnia automatyzując realizowane procesy.

Istotą systemów ERP jest to, że dane z poszczególnych obszarów (modułów) znajdują się w jednej wspólnej bazie danych, co zapewnia kompleksowy wgląd w procesy całej organizacji

Model pracy z erp enova365

W przeciwieństwie do firm, które wykorzystują systemy informatyczne wielu producentów do wspierania różnych obszarów przedsiębiorstwa, biznesy które wdrożyły systemy ERP mają wgląd w dane z wszystkich obszarów firmy w jednym miejscu. Są one kompleksowe i porównywalne więc łatwo jest je przekształcić w informacje, które można wykorzystać do optymalizacji procesów biznesowych. 

Czytaj także: Co to jest system ERP?

Co istotne, przedsiębiorca może wdrażać poszczególne moduły sukcesywnie, kolejno usprawniając poszczególne obszary działania firmy. Zawsze może też łatwo rozszerzyć instalację o dodatkowe moduły i nie musi przy tym wymieniać całego systemu.

Jak działa system ERP?

Moduły systemu ERP są tak zaprojektowane, żeby usprawniały procesy w określonym obszarze działania przedsiębiorstwa. Najpopularniejsze moduły ERP to między innymi:

 • finanse i księgowość, 
 • kadry i płace, 
 • handel i magazyn,
 • customer relationship management (CRM), 
 • workflow, 
 • business intelligence, 
 • produkcja. 

Każdy z modułów systemu ERP gromadzi dane z danego segmentu działalności przedsiębiorstwa oraz wspiera pracę wykonujących ją osób. Dane z wszystkich modułów znajdują się w systemie i może z nich korzystać każdy z działów w firmie (jeżeli tylko posiada do tego uprawnienia). Są więc wprowadzane do systemu tylko raz. 

Przykładowo, dane z obszaru finansów i księgowości można wykorzystać do planowania i budżetowania, ale także raportowania na potrzeby zarządcze. Z drugiej strony, dane z modułu Kadry Płace czy Produkcja mogą automatycznie trafiać do modułu finansowo-księgowego, gdzie zostaną przydzielone do miejsc powstawania kosztów. 

Czytaj także: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne zoptymalizowały procesy kadrowo-płacowe dzięki wdrożeniu enova365

Niektóre systemy ERP, takie jak enova365, posiadają także moduł Business Intelligence (BI). Dzięki temu, że nie jest to osobny program, ale natywna część systemu, użytkownicy mogą analizować dane i wskaźniki z dowolnego obszaru działania firmy w czasie rzeczywistym.  

Kolejny ważny element systemu ERP to moduł Workflow, który dodatkowo przyspiesza przepływ procesów, usprawnionych już dzięki wdrożeniu pozostałych modułów. W enova365 Workflow jest zintegrowany z jądrem systemu, dzięki czemu obejmuje wszystkie obszary, ma nieograniczone możliwości rozbudowy, a użytkownik może dostosować zachowanie procesów do swoich potrzeb i usprawnić ich działanie.

Tak wygląda strona startowa programu enova365 w firmie, w której wdrożono kilkanaście różnych modułów systemu

Moduły systemu ERP a wielkość firmy

Jak wspomnieliśmy, można wdrożyć system ERP, który składa się z wielu współpracujących ze sobą modułów. Takie rozwiązanie często wybierają duże organizacje, nie tylko z sektora prywatnego, ale także publicznego – urzędy, ministerstwa czy instytucje kultury. 

Z drugiej strony, modułowe oprogramowanie ERP jest bardzo elastyczne. Firmy mogą wdrażać i łączyć ze sobą tylko te moduły, które są im potrzebne, a jeżeli pojawi się taka potrzeba, dodawać do nich inne. Na przykład, średniej wielkości firma z branży e-commerce może priorytetowo traktować zarządzanie magazynem i obsługę platform sprzedażowych, podczas gdy mała firma może skupić się wyłącznie na module kadrowo-płacowym i samoobsłudze pracowniczej.

Podsumowując, dzięki umiejętnemu łączeniu komponentów ERP firmy mogą stworzyć system informatyczny idealnie dostosowany do ich unikalnych potrzeb i celów.

Czytaj także: Jak wybrać system ERP?

8 kluczowych modułów systemu ERP

1. Finanse i księgowość

Służąc jako narzędzie do zarządzania wszystkimi finansowymi aktywnościami oraz prowadzenia księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami ten moduł jest przez wielu uważany za jeden z najważniejszych komponentów systemu ERP. Jest to narzędzie, które automatyzuje wiele czynności, codziennie wykonywanych przez księgowych, a dzięki specjalnym mechanizmom weryfikującym spójność i poprawność danych utrudnia popełnianie przez nich błędów. 

System enova365 jest aktualizowany zawsze, gdy zmieniają się regulacje, dzięki czemu umożliwia pracę zgodną z obowiązującymi przepisami. Moduł Finanse i księgowość pozwala na sprawne wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczości, w tym tworzenie wszystkich rodzajów plików JPK, także dla organizacji, w skład których wchodzi wiele spółek – na przykład holdingów.

Czytaj także: Grupy kapitałowe a roczne sprawozdanie finansowe – jak enova365 pomaga przy konsolidacji sprawozdań finansowych spółek?

2. Sprzedaż i CRM

Moduł CRM systemu enova365 służy przede wszystkim do zarządzania relacjami z klientami. W jednym miejscu zbiera dane klientów, historię ich transakcji oraz kontaktów z firmą, co dostarcza pracownikom potrzebnej wiedzy, by odpowiednio się nimi zaopiekować. 

Ten moduł systemu ERP automatyzuje także wiele procesów sprzedażowych – od tworzenia ofert, przez ewidencję i przetwarzanie zamówień, aż po fakturowanie. 

Jednocześnie, moduł CRM, podobnie jak inne moduły systemu ERP, „czerpie” dane z innych obszarów działania firmy, co przyczynia się do efektywniejszej obsługi klientów.  

3. Kadry, płace i HR

Moduł kadrowo-płacowy enova365 umożliwia nie tylko ewidencję umów o pracę i innych rodzajów umów z pracownikami, ale także naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń, rejestrację czasu pracy i nieobecności oraz obsługę PPK. Moduł ułatwia także wiele innych czynności wykonywanych na co dzień przez kadrowych, takich jak generowanie i wysyłkę deklaracji, import zwolnień z PUE ZUS czy ewidencję dokumentacji pracowniczej i obowiązkowych szkoleń. 

4. Handel i magazyn

Moduł Handel i magazyn usprawnia, a w pewnej mierze automatyzuje wystawianie dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowanie oraz ewidencję zamówień. Pozwala także zoptymalizować zarządzanie magazynem, umożliwiając, między innymi, indywidualne dostosowanie obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa. Moduł zapewnia również bieżącą kontrolę stanu należności i zobowiązań. 

W enova365 moduł Handel usprawnia także obsługę e-commerce, gospodarowanie odpadami, umożliwia samofakturowanie oraz integrację z KSeF. 

5. Business intelligence

Business intelligence (BI) to moduł systemu ERP, który umożliwia firmom analizowanie dużych ilości danych, pochodzących z różnych obszarów działania firmy – od kadr i płac, przez magazyn i produkcję, aż po nieruchomości czy flotę samochodową. Szeroka perspektywa, jaką w ten sposób uzyskują menedżerowie pozwala znajdować zależności między różnymi zjawiskami w firmie, identyfikować wąskie gardła i szybko zauważać zmieniające się trendy. Co więcej, decydenci mogą podejmować decyzje na podstawie rzetelnych danych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu mogą być one szybsze i lepsze.

enova365 oferuje także tzw. panele BI czyli dashboardy, które pozwalają szybko monitorować wskaźniki z wybranego obszaru – kadr i płac, magazynu czy finansów – bo są one zwizualizowane w formie wykresów, tabel czy tabel przestawnych. Pozwala to trzymać rękę na pulsie wielkości, których zmiana wartości może sygnalizować ważne zjawiska w firmie.  

6. Produkcja

Systemy ERP zwykle oferują moduł, który usprawnia zarządzanie produkcją. Taki moduł jest też dostępny w enova365. Pozwala on, między innymi, tworzyć wzorcowe operacje, które są elementami produkcji, automatyzować procesy produkcyjne, a także udostępniać klientom narzędzia, informujące o postępie prac w trybie online. 

Oferuje bogaty zakres funkcji, związanych z zarządzaniem produktem i zasobami produkcyjnymi, a także usprawnia harmonogramowanie prac oraz raportowanie zdarzeń produkcyjnych. 

Co więcej, moduł Produkcja enova365 jest częścią zintegrowanego systemu enova365, dzięki czemu jest ściśle powiązany z innymi modułami, w tym z modułem handlowo-magazynowym. Usprawnia to obieg informacji, na przykład umożliwia generowanie zleceń produkcyjnych na podstawie zamówień od klientów. 

7. Nieruchomości

Moduł Nieruchomości usprawnia wszystkie procesy, związane z nieruchomościami, należącymi do firmy. Pozwala nie tylko ewidencjonować wszystkie posiadane budynki, grunty czy powierzchnie biurowe, ale także sprawnie obsługiwać związane z nimi procesy – od umów z najemcami, przez ubezpieczenia, inwentarz czy remonty. Ułatwia także wywiązanie się z obowiązku, jakim jest przechowywanie dokumentacji technicznej, dokumentów potwierdzających wykonane przeglądy i wiele innych. Dane finansowe związane z tymi operacjami mogą także przepływać do innych modułów – na przykład modułu księgowego, co oszczędza czas i eliminuje błędy. 

8. Workflow

Moduł Workflow enova365 pozwala na usprawnianie przebiegu zadań, które wymagają określonej sekwencji działań. Jego najważniejsze funkcje to, między innymi, możliwość zaprojektowania przebiegu procesów, szczególnie takich, w których dokumenty czy informacje są przekazywane między pracownikami. W przebiegu tych procesów system sam może powiadamiać pracownika o zadaniach, jakie ma do wykonania i podpowiadać co należy zrobić. Nie tylko przyspiesza to pracę, ale też zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. 

Ponieważ w enova365 moduł Workflow jest zintegrowany z pozostałymi modułami, usprawnia przebieg procesów w każdym obszarze działania firmy, podnosząc jej efektywność.

Czytaj także: Moduł Workflow od enova365 – jak działa? 

Systemy ERP – inne ważne funkcje

Choć wspomniane wyżej moduły należą do najpopularniejszych – system ERP enova365 ma ich znacznie więcej – w sumie 24. Inne moduły systemy enova365 to między innymi:

 • flota samochodowa – usprawnia zarządzanie flotą samochodową, a dzięki integracji z modułem księgowym – także rozliczanie przejazdów,
 • pulpity pracownika i kierownika, które w połączeniu z modułem Kadry i Płace umożliwiają samoobsługę pracowniczą,
 • pakiet mobilności – umożliwiający rozliczanie wynagrodzeń kierowców, oddelegowanych do pracy za granicą,
 • praca hybrydowa – usprawnia współpracę zespołów, pracujących zdalnie i hybrydowo,
 • projekty i budżetowanie – usprawnia zarządzanie projektami przy pomocy jednego narzędzia,
 • windykacja – automatyzuje proces windykacji przeterminowanych należności.

Zwiększ swoją wydajność i zyskowność dzięki enova365

Wdrożenie systemu ERP pozwala osiągnąć wielorakie korzyści, dzięki usprawnieniu niemal każdego aspektu działania firmy. Automatyzacja wielu czynności uwalnia czas pracowników, dotąd poświęcany na manualne działania, a wgląd w dane dotyczące całej organizacji, zapewniany przez moduł BI, pozwala podejmować lepsze decyzje. 

Dzięki jego wdrożeniu skorzystają zarówno średnie, dynamicznie rozwijające się firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Każda firma może wybierać moduły, których potrzebuje, tworząc tym samym narzędzie informatyczne dopasowane do swoich potrzeb.

Wśród zalet systemu enova365 można wymienić także to, że system jest dostępny w różnych modelach – w chmurze, na własność lub w modelu hybrydowym oraz fakt, że jest aktualizowany zawsze, gdy zmieniają się przepisy istotne z punktu widzenia działania firmy. Dzięki temu nie musisz się martwić o zmiany w przepisach. 

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem nowoczesnego systemu ERP w swoim biznesie, zapraszamy do kontaktu. Umów się na bezpłatną prezentację, na której przedstawimy Ci zalety naszych rozwiązań dla Twojego biznesu. 

Chcesz sprawdzić jak system ERP działa w praktyce? Przetestuj bezpłatnie demo. 

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365