Dofinansowanie na system ERP — jak sfinansować zakup?

Rola nowoczesnych systemów informatycznych w biznesie rośnie z roku na rok. Proces ten dodatkowo przyspieszyła pandemia koronawirusa, która zmusiła wiele firm do szybszego digitalizowania zasobów oraz procesów operacyjnych. Nowoczesność stała się koniecznością. Jak jednak sfinansować zakup systemu ERP?

Dofinansowanie na system ERP — jak sfinansować zakup?

Jednym z największych hamulców rozwoju technologicznego przedsiębiorstw pozostaje kwestia kosztów. Wszyscy chcemy korzystać z odpowiednich, nowoczesnych narzędzi — lecz nie wszyscy mogą ponieść tak duży wydatek. Ostrożnie podchodzimy do niego również z uwagi na strategiczny charakter inwestycji. Systemy ERP stały się kosztem ze spodziewanie wysoką stopą zwrotu. Na jakie dofinansowanie na system ERP możemy liczyć i jak sfinansować taki zakup?

Regularnie poszukujemy nowych źródeł finansowania takich inwestycji, chcemy unikać zapożyczania się oraz angażowania środków własnych. System wychodzi nam naprzeciw. Poza standardowymi metodami, na rynku znajdziemy również wiele alternatywnych sposobów, które umożliwiają nam pozyskanie stosownych pieniędzy.

Oprogramowanie w leasingu

Choć oprogramowanie nie wydaje się typowym produktem, który możemy objąć zasadami leasingu, ta forma finansowania pozostaje otwarta również dla systemów informatycznych. Wówczas firma leasingowa nabywa dany produkt, który spłacamy w ratach jako jego użytkownicy. By zbliżyć się do realiów tradycyjnego leasingu, który utożsamiamy z produktami materialnymi, wielu decyduje się na nabycie nie tylko samego systemu, lecz również sprzętu komputerowego.

Dużym plusem takiego rozwiązania jest możliwość szybkiej optymalizacji podatkowej. Przedmiot leasingu „wrzucamy” w koszty firmy, a tym samym zmniejszamy nasze obciążenia. Sam proces zarazem jest drogą łatwiejszą od starań o przyznanie nam kredytu. Należy jednak rozważyć, czy korzystniejszy dla nas samych będzie leasing operacyjny, czy też finansowy.

Pierwszy z nich oznacza, że dany przedmiot należy w całości do firmy leasingowej. Wówczas też to właśnie ona dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorcy należą raty leasingowe w całości wraz ze wszystkimi opłatami. Po wygaśnięciu umowy korzystający może również wykupić przedmiot, który użytkuje.

Przedmiot leasingu finansowego należy z kolei prawnie do leasingobiorcy. Wówczas to my dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. W koszty uzyskania przychodu „wrzucamy” tylko część odsetkową rat oraz amortyzację. Po wygaśnięciu umowy automatycznie stajemy się właścicielami przedmiotu, z którego korzystamy. Możemy również zdecydować się na tzw. leasing zwrotny. Wówczas sprzedajemy firmie leasingowej własne dobra i korzystamy z nich na podstawie umowy leasingu.

Korzyści z leasingu

Tego typu kontrakt niesie ze sobą wiele korzyści, których nie zawierają inne, opcjonalne formy kupna oprogramowania. Przede wszystkim — gdy wybieramy leasing, zyskujemy możliwość inwestycji w sprzęt, który wykracza finansowo poza horyzonty naszych środków własnych. Ten aspekt bezpośrednio powiązany jest z płynnością finansową naszego przedsiębiorstwa. Firma wówczas otrzymuje od nas dodatkowy bodziec do rozwoju, zwiększa operatywność i — przy użyciu zakupionego programu — skraca ścieżki pomiędzy kolejnymi pracownikami oraz kontrahentami.

Warto pamiętać, że w opcji leasingowej oprocentowanie rat ustalamy indywidualnie z firmą, a okres spłaty wynosi zazwyczaj od 18 do 48 miesięcy. W procesie negocjacji możemy uzyskać korzystne warunki, które przewyższają te dostępne podczas starania się o kredyt. Kluczowym elementem doboru pozostaje decyzja o naszym związaniu się umową z konkretną firmą. Warto tu poświęcić czas na dokładne rozpoznanie tematu. Nie wszystkie firmy, które oferują nam umowy leasingu, zajmują się również branżą IT. Konieczny jest stosowny research.

Oprogramowanie w chmurze

Wraz z rozwojem i zakorzenieniem systemu mikropłatności w biznesie, coraz więcej firm podejmuje decyzje o inwestycji w oprogramowanie chmurowe, którą rozliczają właśnie w tej formie. W ramach tzw. Application Service Providing rezygnujemy z wnoszenia opłaty za zakup licencji z góry. Wówczas jesteśmy zobowiązani do płacenia okresowo – zwykle miesięcznie lub kwartalnie – za użytkowanie systemu. De facto wynajmujemy użytkowane oprogramowanie.

Główną zaletą tej formy płatności niezmiennie pozostaje brak opłaty wejściowej. Nie ponosimy również opłat, związanych z konserwacją nabytego sprzętu. Decydując się na taki ruch, zyskujemy dostęp do nowoczesnego oprogramowania, nierzadko włącznie z aktualizacjami, za obliczalną cenę, którą łatwo wliczamy w bieżące koszta naszej firmy. Subskrypcję możemy zakończyć w dowolnym punkcie czasowym, co wpływa na elastyczność zarządzania przedsiębiorstwem.

To sposób, który szczególnie często użytkowany jest w przedsiębiorstwach, które bazują na wysokiej mobilności pracowników. Oprogramowanie w chmurze sieciowej daje nam możliwość korzystania w dowolnym miejscu oraz czasie. Opierając się o rozwiązania chmurowe, możemy wykreować formy pracy zdalnej, która w czasie pandemii koronawirusa okazała się niezbędna.

Powszechnie funkcjonują dwa modele wynajmu systemu, kolejno na zasadach System as a Service (licencja systemu instalowana jest na serwerze, dostarczanym przez producenta oprogramowania) jak oraz Pay per use (system instalowany jest na serwerze własnym klienta).

Decyzja o nabyciu oprogramowania w tej formie oznacza bezpośrednio konieczność kalkulacji finansowej. Jeśli korzystamy z systemu, umieszczonego w chmurze, nigdy nie stajemy się właścicielem fizycznej licencji danego produktu. Być może zatem w niektórych przypadkach ta forma okaże się mniej opłacalna od tradycyjnego kupna danego sprzętu. Każdą tego typu decyzję musimy dokładnie rozważyć.

Dofinansowanie na system ERP dzięki dotacjom unijnym

Możliwością, którą warto rozważyć, jest również wykorzystanie przez nas systemu dotacji z Unii Europejskiej. Wówczas, choć nadal musimy wyłożyć pewną sumę pieniędzy, ogólne koszta znacząco się zmniejszają.

Celem każdej z dotacji, które przyznawane są na zakup systemu IT, jest niezmiennie poprawianie konkurencyjności oraz innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Jej elementem jest inwestycja w nowoczesne oprogramowanie – w tym systemy ERP. Rozwój musi być wtedy elementem codziennej działalności firmy, a instalacja danego programu stanowić element, który go wzmocni i stworzy pole do dalszych działań. Warunkiem otrzymania dotacji jest przede wszystkim bezpośredni związek programu z prowadzoną przez nas działalnością. Gdy świadczysz np. usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych, warto postarać się o dotacje na program księgowy. Zakup np. programu graficznego jest jednak już mało prawdopodobny.

Starania o dotacje warto prowadzić przede wszystkim w sytuacji, w której zakup oprogramowania nie jest dla naszego przedsiębiorstwa niezbędnie pilny. Proces, w wyniku którego przyznaje się dofinansowania, zajmuje nawet kilka miesięcy. Rozpoczynamy go od złożenia wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami. Następnie musimy czekać na jego rozpatrzenie w formie konkursu, a wszystko wieńczy decyzja o przyznaniu funduszy. Wydłużony proces, podczas którego otrzymujemy dotację, rekompensowany jest jednak przez związane z nim plusy.

Unijne dotacje są w dużej części bezzwrotne, nierzadko obejmują również potencjalne aktualizacje do systemu. Tym samym warto jest się postarać o pomyślny efekt procesu. Pomagają w tym – podobnie jak w przypadku leasingu – specjalne firmy. Większość z nich działa na zasadzie success fee: ustalonej kwoty procentowej ze skutecznie pozyskanej dotacji. Warto rozważyć takie usługi. Korzystanie z ich pomocy jest opłacalne zwłaszcza wtedy, gdy finansowana przez nas inwestycja będzie duża – a co za tym idzie, zwiększa się liczba wniosków i warunków, które musimy spełnić.

Dofinansowanie na system ERP dzięki dotacji na stworzenie miejsca pracy

Popularną formą, dzięki której pozyskujemy środki na specjalistyczne oprogramowanie, jest również współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy. Udziela on wówczas pomocy finansowej, którą przeznacza na stworzenie oraz doposażenie nowego miejsca pracy w naszym przedsiębiorstwie. Elementem wyposażenia staje się wówczas właśnie odpowiedni program IT. Pomoc obejmuje również zwrot kosztów zakupu pozostałego zaopatrzenia, takiego jak np. meble.

Pomoc przyznaje nam Fundusz Pracy bądź Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z dotacji korzystają przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przez co najmniej 6 miesięcy. Półroczny przedział czasowy obowiązuje również przy innych warunkach: braku zwolnień oraz przypadków polubownego umowy o pracę na przestrzeni ostatnich sześciu miesięcy. Fundusz wymaga również od nas statusu niekaranego za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu przez ostatnie dwa lata. Dotacji nie może uzyskać również przedsiębiorca, którego firma ma problemy finansowe, długi, bądź zalega z wypłacaniem wynagrodzeń oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Proces rozpoczynamy od złożenia wniosek do PUP bądź oddziału PFRON-u. Ponadto musimy się zobowiązać, że po przyjęciu do pracy nowego pracownika utrzymamy jego pełne zatrudnienie przez kolejne 24 miesiące. Organy rozpatrują naszą sprawę przez 30 dni. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, podpisujemy umowę z Powiatowym Urzędem Pracy bądź oddziałem PFRON.

Wszystko kończymy samym kupnem niezbędnego sprzętu oraz wyposażenia dla nowego stanowiska pracy. Wtedy możemy na nie przyjąć osobę, skierowaną do nas przez Urząd. Możemy również zatrudnić konkretną, wyznaczoną przez siebie osobę – wymaga to jednak akceptacji ze strony PUPu.

Korzyści z dotacji

Pośród plusów tej formy dofinansowania widzimy przede wszystkim szybkie tempo działania. Trzydziestodniowy czas oczekiwania wydaje się jednym z krótszych spośród wszystkich możliwych, wymienionych wyżej. Warto jednak dobrze przeliczyć sobie potencjalne koszta. Gdy wybieramy inwestycję w nowego pracownika, musimy przemyśleć, na ile firma gotowa jest na wzrost zatrudnienia.

Zarówno ta, jak i wszystkie pozostałe formy, w których poszukujemy dofinansowania dla naszego sprzętu, tworzą razem wiele możliwości. Jeśli jesteśmy zainteresowani specjalistycznym oprogramowaniem, możemy liczyć na finansową pomoc. Wystarczy jedynie odpowiednio ją dobrać. Dofinansowanie na system ERP to duże możliwości, wystarczy chcieć.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365