Wynagrodzenie na życzenie – nowy rodzaj benefitu firmowego

Wynagrodzenie na życzenie – nowy rodzaj benefitu firmowego

Wynagrodzenie na życzenie to nowy sposób na zwiększenie elastyczności finansowej i motywacji pracowników. Sprawdź, na czym polega ten benefit i jak go możesz wdrożyć w swojej firmie.

Spis treści:

Wynagrodzenie na życzenie – na czym polega?

Wynagrodzenie na życzenie (ang. salary on demand) to elastyczna forma wypłacania pensji pracownikom, która pozwala im otrzymywać część lub całość swojego wynagrodzenia w dowolnym momencie, zamiast tylko w stałych terminach rozliczeniowych. To nowy trend w zarządzaniu personelem, który daje pracownikom większą kontrolę nad swoimi finansami. A to może wpłynąć na ich zadowolenie i motywację. 

Pracownicy mogą prosić o wypłatę wynagrodzenia, gdy pojawią się nieprzewidywalne wydatki, takie jak nagłe koszty medyczne czy pilna potrzeba spłaty rachunków. To rozwiązanie pozwala im dostosować swoje finanse do aktualnych potrzeb, bez konieczności oczekiwania na standardowe terminy wypłat. 

Zgodnie z Art. 85 § 1 polskiego Kodeksu Pracy „wypłaty wynagrodzenia za pracę dokonuje się co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie”.

Sformułowanie „co najmniej” oznacza, że, wypłata na żądanie jest możliwa, gdyż przepis ten ustanawia jedynie minimalną ochronę interesów pracownika. Taką interpretację potwierdza Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 4 sierpnia 1999 r., I PKN 191/99 stwierdza:

„Wynagrodzenie przysługuje pracownikowi zasadniczo za pracę wykonaną (art. 80 KP) i dlatego wypłaca się je z dołu (art. 85 § 2 KP). Przepisy Kodeksu pracy nie zabraniają jednak wprowadzenia odstępstwa od tej reguły np. w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę. Treść umowy o pracę może być swobodnie kształtowana przez strony w ramach obowiązujących przepisów prawa. Strony mogą wprowadzać do umowy o pracę dowolne ustalenia, pod warunkiem że nie będą one mniej korzystne dla pracownika niż obowiązujące normy prawne (art. 18 KP). Żaden przepis prawa ani charakter (natura) stosunku pracy lub zasady współżycia społecznego, nie stoją na przeszkodzie, aby strony umowy o pracę uzgodniły wcześniejszy, niż wynikający z art. 85 § 2 KP, termin płatności wynagrodzenia za pracę”.

Czytaj także: Rozliczanie wynagrodzeń krok po kroku, czyli jak działa system kadrowo-płacowy w enova365

Kto może skorzystać z wynagrodzenia na życzenie?

To, kto może skorzystać z wynagrodzenia na życzenie, zależy od polityki kadrowo-płacowej firmy. Ważne jest przy tym to, żeby firma, która wprowadza takie innowacyjne formy wypłaty zadbała o to, żeby nie dyskryminować żadnych pracowników w przedsiębiorstwie. 

Pomysł wynagrodzenia na żądanie wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Jednak największą popularnością cieszy się on w Wielkiej Brytanii. Przykładem firmy, która z powodzeniem wdrożyła ten model, jest iTaxi, Dzięki niemu kierowcy mogą otrzymywać wynagrodzenie w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na koniec miesiąca. 

Wynagrodzenie na życzenie – wyzwanie dla przedsiębiorcy

Wynagrodzenia na życzenie to ogromna korzyść dla pracownika. Może jednak nieść ze sobą wyzwania dla przedsiębiorcy.

Po pierwsze, wprowadzenie systemu wynagrodzenia na życzenie wymaga odpowiedniego planowania finansowego. Pracodawca musi być wypłacalny na żądanie pracownika, co może być wyzwaniem zwłaszcza dla małych i średnich firm. Na zapewnienie tego benefitu decydują się więc przede wszystkim przedsiębiorstwa, które nie mają zagrożonej płynności finansowej i mogą wypłacać wynagrodzenia w dowolnym momencie.

Po drugie, rozliczanie takich wypłat może być skomplikowane i może wymagać dodatkowej pracy w dziale kadrowym. Wdrożenie systemu wynagrodzenia na życzenie to wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i dla działów HR odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów prawnych. Istnieje wiele aspektów prawnych, które trzeba uwzględnić, aby taki benefit działał zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kolejnym wyzwaniem jest obsługa payrollowa. W tradycyjnym modelu wynagradzania pracownik otrzymuje wynagrodzenie na koniec określonego okresu rozliczeniowego. W przypadku wynagrodzenia na życzenie, pracodawca musi być gotowy na elastyczne podejście w obszarze rozliczeń, ponieważ pracownicy mogą korzystać z możliwości wcześniejszych wypłat w różnych momentach. To wymaga precyzyjnego monitorowania i dostosowywania procesów płacowych do zmieniających się okoliczności.

W zarządzaniu wynagrodzeniami pomóc może Ci odpowiedni system ERP. Sprawdź rozwiązanie enova365 z zakresu Kadry, płace i HR.

Istotnym elementem jest także zapewnienie, że wynagrodzenie na życzenie nie będzie miało charakteru dyskryminującego wobec żadnej grupy pracowników. Wprowadzając ten benefit, należy zadbać o równość i uczciwe traktowanie wszystkich pracowników, niezależnie od ich pozycji czy stażu pracy.

Na koniec warto wspomnieć, że system wynagrodzenia na życzenie może generować dodatkowe koszty związane z obsługą płatności, w tym opłatami bankowymi czy prowizjami. Firmy muszą rozważyć, czy i jakie opłaty nakładają na pracowników za korzystanie z tego systemu.

Pensja na życzenie – korzyści dla pracownika

Jedną z głównych korzyści wynagrodzenia na żądanie jest zwiększona elastyczność finansowa pracownika. To może pomóc w uniknięciu zadłużenia i konieczności sięgania po kredyty czy pożyczki pozabankowe, a co za tym idzie zmniejszenie stresu spowodowanego problemami z finansami osobistymi. Badania wskazują, że aż 70% zatrudnionych doświadcza regularnego stresu z tym związanego.

Warto również zauważyć, że wynagrodzenie na życzenie może być atrakcyjnym benefitem, który przyciąga do firm nowych pracowników. Szczególnie w branżach, gdzie konkurencja o wysoko wykwalifikowanych specjalistów jest duża, taki system płac może stanowić istotny czynnik przy wyborze miejsca pracy. Dla pracodawców jest to sposób na zwiększenie atrakcyjności oferty zatrudnienia i zbudowanie pozytywnego wizerunku jako pracodawcy przyjaznego pracownikom.

Moduł Kadry Płace enova365 jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu może obsługiwać różne systemy wynagrodzeń 

Jak wprowadzić wynagrodzenie na życzenie w swojej firmie?

Jakie kroki należy podjąć, aby wprowadzić system wynagrodzenia na życzenie w swojej firmie? Zgodnie z Kodeksem pracy, warunki wynagradzania za pracę można ustalać w następujący sposób: 

1. Poprzez układ zbiorowy pracy.

2. Poprzez regulamin wynagradzania, jeśli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników, którzy nie są objęci układem zbiorowym.

3. Poprzez pisemną informację dodatkową o warunkach zatrudnienia, jeśli zatrudniasz mniej niż 20 pracowników.

Jednym z kluczowych zagadnień jest kwestia potrąceń takich wypłat. Wynagrodzenie na życzenie może być interpretowane jako zaliczka na przyszłe wynagrodzenie, co oznacza, że pracodawca może dokonywać potrąceń, takich jak składki na ubezpieczenia społeczne czy podatki, zanim pracownik otrzyma swoje pełne wynagrodzenie. 

Problemem może być to, że nie zawsze wiadomo, ile pracownik w danym miesiącu zarobi, szczególnie gdy nie obowiązuje go stała pensja. To wymaga odpowiedniej dokumentacji i precyzyjnego rozliczania potrąceń. Takie wynagrodzenie może być też wypłacane jako „dniówka” lub „tygodniówka”. Warto się zastanowić, w jaki sposób będzie się odbywało potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, zwłaszcza jeżeli w Twojej firmie wypłata wynagrodzenia w gotówce jest jedną z możliwości otrzymywania wypłaty.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wiele firm konstruuje ten benefit jako formę nieoprocentowanej pożyczki. W takim przypadku, pracownik otrzymuje dostęp do części wynagrodzenia wcześniej, ale nie ponosi dodatkowych kosztów w postaci odsetek czy prowizji. To wymaga jednak jasnego uzgodnienia warunków pożyczki i uzgodnienia ich zgodnie z przepisami prawa.

Czytaj także: Rozliczanie delegacji służbowych – jak usprawnić ich ewidencję? 

Wynagrodzenia na żądanie jako forma wynagrodzenia – zrób to z enova365

Dla firm wprowadzenie wynagrodzenia na życzenie może być atutem w pozyskiwaniu nowych pracowników. Jednakże pracodawcy muszą dokładnie przemyśleć strukturę tego benefitu, uwzględniając aspekty prawne i organizacyjne. Wynagrodzenie na życzenie jest korzystne dla pracowników, ale wymaga starannego przygotowania i monitorowania ze strony pracodawcy, aby uniknąć problemów i nieporozumień. 

W prowadzeniu efektywnej i skrupulatnej księgowości pomoże Ci nowoczesny system ERP – enova365 moduł Kadry, płace i HR.

Pobierz bezpłatnie demo i dowiedz się, jak enova365 może ułatwić prowadzenie Twojego biznesu. Jeżeli potrzebujesz wsparcia doradcy, zachęcamy do umówienia się na prezentację z naszym konsultantem. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365