Pakiet Mobilności – jakie zmiany w 2022 roku oraz jak rozliczać wynagrodzenia kierowców?

Pakiet Mobilności – jakie zmiany w 2022 roku oraz jak rozliczać wynagrodzenia kierowców?

Pakiet mobilności to ujednolicony zbiór przepisów prawnych Unii Europejskiej, które regulują kwestie usług transportowych wewnątrz wspólnoty. Pierwszy pakiet pojawił się w lipcu 2020 roku. W lutym 2022 weszły w życie nowe zmiany w zakresie regulacji. Jak wygląda Pakiet Mobilności 2022? Wyjaśniamy!

Spis treści

Pakiet Mobilności – co to jest i kogo dotyczy?

Jeżeli prowadzisz firmę zajmującą się transportem międzynarodowym, z pewnością znany jest Ci Pakiet Mobilności. Co to jest? To zespół norm prawnych, które mają za zadanie uregulować wewnętrzny rynek usług transportu drogowego w Unii Europejskiej. Głównym celem pakietu było stworzenie jednolitych norm, które mają zapewnić kierowcom oraz przewoźnikom możliwość działania na tych samych zasadach. Ma to wyrównywać standardy i zwiększać konkurencyjność na rynku. Czy tak faktycznie jest? 

Polscy przewoźnicy nie byli zbyt zadowoleni, kiedy Pakiet Mobilności wszedł w życie. Dlaczego? Przedsiębiorcy w Polsce uznają, że Pakiet Mobilności zwiększa ich koszty prowadzenia działalności, przez co ich oferta jest mniej konkurencyjna. Modelem biznesowym polskich firm transportowych było oferowanie usług w cenach niższych niż zagraniczna konkurencja. Było to możliwe między innymi dlatego, że wynagrodzenia polskich kierowców były znacznie niższe niż np. kierowców z Niemiec czy Francji. Pakiet Mobilności wprowadził jednak zmiany. Teraz wynagrodzenie kierowców uzależnione jest od miejsca wykonywania usług, a nie siedziby firmy. To sprawia, że właściciele firm transportowych poszukują sposobu, jak obejść pakiet mobilności. 

Czego dotyczy Pakiet Mobilności?

 • Czasu pracy kierowców, 
 • regulacji odpoczynku kierowców, 
 • tachografów, 
 • sposobu delegowania kierowców,
 • kabotażu,
 • wynagrodzenia kierowców za wykonywane przejazdy na rynku międzynarodowym. 

Kogo dotyczy pakiet mobilności?

 • Zawodowych kierowców, 
 • firm zajmujących się transportem. 

Gdzie szukać szczegółowych wytycznych związanych z Pakietem Mobilności? Odsyłamy Cię przede wszystkim do źródeł, czyli aktów prawa wspólnotowego takich jak:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 31 maja 2017 roku zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE – dyrektywa określała potrzebę ujednolicenia prawa w zakresie warunków delegowania kierowców;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 – określa zmiany w transporcie drogowym w UE;
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1054 z dnia 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 – skupia się na minimalnych wymogach w odniesieniu do maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu przez kierowcę, reguluje wymiar przerw dziennych oraz tygodniowych, a także na określaniu położenia kierowców za pomocą tachografów. 

Warto podkreślić, że dyrektywy nie mają bezpośredniej mocy wiążącej dla państw członkowskich UE. Określają jedynie kierunki, w jakich państwa powinny zmierzać i stopniowo dostosowywać swoje wewnętrzne prawodawstwo do wprowadzanych standardów. Z kolei rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) to dokumenty wiążące, które zobowiązują państwo do stosowania ich bezpośrednio, modyfikacji lub implementacji prawa w wewnętrznym porządku. W związku z tym, wprowadzenie rozporządzeń spowodowało konieczność zmian w polskim porządku prawnym. Nowelizacjom poddano ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, 209) oraz o czasie pracy kierowców z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473).

Pakiet Mobilności 2022 – zmiany w regulacji prawnej

Jakie nowości wprowadza Pakiet Mobilności 2022? Zmiany, na które warto zwrócić szczególną uwagę to:

1. Zmiana wynagrodzenia kierowców cross trade i przewozów kabotażowych

Najważniejsza zmiana zaszła w systemie płac dla kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Od 2 lutego 2022 roku przewoźnicy muszą wypłacać kierowcom wynagrodzenie odpowiadające przynajmniej minimalnej stawce dla kierowców, obowiązującej na terytorium kraju, w którym odbywa się przewóz. Jednak dotyczy to tylko przewozów cross trade (kiedy firma nie ma siedziby ani w państwie początkowym, ani końcowym) i kabotażu (kiedy firma wykonuje przewóz w innym państwie członkowskim, w którym nie ma siedziby). 

To duża nowość wprowadzona przez Pakiet Mobilności 2022. Jak liczyć wynagrodzenia, jeżeli trasa wiedzie przez więcej niż jeden kraj członkowski, np. Francję i Hiszpanię? Wynagrodzenie za każdą część trasy powinno odpowiadać miejscu, w którym odbywał się przewóz. Tak więc część przewozu powinna być wyliczana na podstawie minimalnego wynagrodzenia za przewóz w Hiszpanii, a część – we Francji. 

Warto też zaznaczyć, że Pakiet Mobilności wprowadził znaczącą zmianę w rozliczaniu podróży służbowych. Otóż kierowca, który wykonuje międzynarodowe przewozy drogowe, nie jest w podróży służbowej, definiowanej przez Kodeks pracy. To znacząca zmiana. Oznacza to, że osobom takim nie przyznaje się diet, a wynagrodzenie za pracę, które podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na zasadach ogólnych. 

2. Nowa definicja bazy eksploatacyjnej

Od teraz przedsiębiorca musi posiadać siedzibę przystosowaną do działalności transportowej. Ma ona stanowić centrum operacyjne firmy. Baza ta musi posiadać jeden z tych elementów: 

 • miejsce postojowe dla floty,
 • miejsce załadunku lub rozładunku, 
 • miejsce do naprawy pojazdów. 

Osoby, które nie mają bazy spełniającej wymogi, muszą dostosować ją do zmian wprowadzanych przez Pakiet Mobilności. Od kiedy? Modernizacja musi nastąpić do 1 stycznia 2023 roku. 

3. Obowiązek zjazdu do bazy kierowców kabotażowych

Od 21 lutego 2022 roku kierowcy, którzy wykonują przewozy kabotażowe (w całości na terytorium innego kraju członkowskiego), muszą zjeżdżać do bazy raz na 8 tygodni. Co więcej, jeden pojazd może wykonać jedynie 3 przejazdy kabotażowe w ciągu tygodnia, a przerwa powinna wynosić 4 dni. 

4. Prowadzenie systemu IMI

Przewoźnicy i firmy od 2022 roku mają obowiązek zgłoszenia do systemu informacji na rynku wewnętrznym kierowców, którzy wykonują przewozy międzynarodowe. Każdy kierowca podczas wykonywania przejazdu musi posiadać przy sobie kopię zgłoszenia z odpowiednim QR kodem. 

5. Wpisywanie kodu państwa w tachografach

Po przekroczeniu granicy danego państwa członkowskiego kierowca będzie musiał zapisać na swoim tachografie kod państwa, do którego właśnie wjechał. Adnotację taką powinien wykonać na najbliższym postoju po przekroczeniu granicy. 

Planowane zmiany w Pakiecie Mobilności na lata 2023 i 2025

Jakie jeszcze zmiany w nadchodzących latach przyniesie Pakiet Mobilności? Od kiedy wejdą kolejne nowelizacje? Już teraz wiemy, że od sierpnia 2023 pojawią się tachografy nowej generacji (smart tachografy) w nowo rejestrowanych pojazdach. Od sierpnia 2025 roku ma nastąpić proces wymiany tachografów starego typu we wszystkich pojazdach. 

Od 2024 roku wprowadzony zostanie obowiązek przechowywania danych z tachografów z danego dnia oraz poprzedzających ich 56 dni. 

Pakiet mobilności 2022 − jakich dodatkowych informacji potrzebujesz?

Skoro regulacje dotyczą przede wszystkim przewoźników zajmujących się transportem międzynarodowym, to czy Pakiet Mobilności dotyczy transportu krajowego? Wprowadzenie nowych rozwiązań często myli przedsiębiorców. Otóż nie! Wytycznych z Pakietu nie musisz stosować, prowadząc usługi na terenie kraju. To jeden ze sposobów, jak obejść unijny Pakiet Mobilności – wykonywać przewozy jedynie na terenie kraju. 

Jak wykorzystać pakiet mobilności w 2022? Już wiesz!

Regulacje dotyczące usług przewozowych na rynku Unii Europejskiej są stale nowelizowane. Jeżeli prowadzisz przedsiębiorstwo świadczące usługi transportu międzynarodowego, musisz być na bieżąco z wprowadzanymi zmianami przez Pakiet Mobilności 2022. Jak liczyć wynagrodzenia kierowców według nowych zasad? Pomoże Ci w tym moduł systemu ERP enova365 „Pakiet mobilności”

Aby sprawdzić, czy nasze usługi odpowiadają Twoim potrzebom, przetestuj nasze demo. Zachęcamy także do umówienia się na prezentację oferty, która rozjaśni Ci, w jaki sposób możesz zastosować rozwiązania evova365 w swojej firmie transportowej!

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365