Jak analizować dane kadrowo-płacowe?  

Zastanawiasz się, jak zaoszczędzić czas i łatwiej analizować dane kadrowo-płacowe? Jak ułatwić sobie pracę operacyjną, a jednocześnie szybko zauważać trendy o strategicznym znaczeniu dla firmy? Panele Business Intelligence będą dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Jak analizować dane kadrowo-płacowe?  

Praca w działach kadrowo płacowych to wyzwanie. Zakres obowiązków obejmuje wiele czynności – od weryfikacji czasów pracy pracowników, przez aktualizację dokumentacji pracowniczej, rozliczanie wynagrodzeń pracowników, aż po kontakty z urzędami. Aby móc płynnie zarządzać tym obszarem i mieć pod kontrolą wszystkie procesy, jakie w nim zachodzą, potrzebujesz nowoczesnego narzędzia BI. 

Jakie dane kadrowo-płacowe przetwarzają działy HR?

Wbrew pozorom, pracownicy działu kadr i płac muszą zarządzać ogromną ilością informacji, których liczba rośnie proporcjonalnie do wielkości organizacji. Obsługa kadrowo-płacowa to między innymi: 

 • weryfikacja czasów pracy,  
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników,  
 • tworzenie list płac,  
 • pilnowanie terminów szkoleń, badań czy umów,  
 • zakładanie i aktualizowanie kartotek pracowników,  
 • przygotowywanie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z historią zatrudnienia, 
 • współpraca z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi instytucjami, 
 • bieżące śledzenie zmian z zakresu prawa pracy.  

To oczywiście jedynie przykłady, bo zakres obowiązków pracowników działu kadr jest znacznie szerszy.  

Niezależnie od tego, jak duża jest Twoja firma, korzystaj z narzędzi, które ułatwią analizę danych kadrowo-płacowych, takich jak narzędzie Business Intelligence enova365.  

Zastosowania Business Intelligence w kadrach i płacach

Narzędzie Business Intelligence (BI) pomoże Ci zyskać kontrolę nad danymi. Wszystkie raporty i wskaźniki znajdziesz w jednym miejscu – na Panelach BI.  

Z poziomu Paneli BI szybko uzyskasz niezbędne dane, bez potrzeby wchodzenia na pojedyncze karty pracowników. Dodatkowo, dzięki filtrom możesz analizować dane w różnych przekrojach i interwałach czasowych, obserwować zmienność zjawisk w czasie oraz ich dynamikę. Choć zawsze możesz drążyć głębiej, dochodząc do oczekiwanego poziomu szczegółowości, analizę ułatwi wychodzenie od ogółu do szczegółu.  

CIEKAWOSTKA: Dzięki odpowiedniemu filtrowaniu jeden raport może przedstawić całościowo sytuację firmy lub szczegółowo poszczególnych działów albo pojedynczych pracowników. 

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych zastosowań analiz BI pogrupowanych w tematyczne Panele BI, które umożliwiają wszechstronną analizę następujących danych, przetwarzanych w działach kadr:

 • dane wynikające z ewidencji czasu pracy,
 • elementy płacowe i koszty wynagrodzeń,
 • rotacja pracowników i jej przyczyny,
 • zwolnienia chorobowe, urlopy i inne nieobecności.

Czego dowiesz się z analizy czasu pracy poszczególnych pracowników?

Wbrew pozorom, ewidencjonowanie czasu pracy nie jest tylko obowiązkiem pracodawcy, który służy do wywiązania się z przepisów Kodeksu pracy. Analiza danych z systemów rejestracji czasu pracy może dostarczyć wiele wartościowych informacji.

Dowiedz się, którzy pracownicy wygenerowali najwięcej nadgodzin w danym miesiącu, w którym dziale zjawisko to występuje najczęściej, a także którym pracownikom brakuje godzin do pełnej miesięcznej normy czasu pracy z powodu wyjść prywatnych w czasie pracy.  

Dlaczego to takie ważne?  

1. Wpływa na koszty wynagrodzeń. W przypadku niemożności odebrania nadgodzin, pracodawca musi wypłacić odpowiednie wynagrodzenie. Dlatego informacje, którym pracownikom trzeba przypomnieć o konieczności odpracowania wyjść lub w odbiorze nadgodzin są ważne z punktu widzenia pracodawcy. 

2. Pozwala zaobserwować trendy ważne ze strategicznego punktu widzenia. Dane o czasie pracy pomogą zaobserwować różne zjawiska, które warto poddać pod dyskusję na poziomie kierowniczym, żeby podjąć decyzje o charakterze strategicznym.  

PRZYKŁAD: Jeżeli zaobserwujesz dużą liczbę nadgodzin w każdym miesiącu, w tym samym dziale, warto zastanowić się nad rozwiązaniem problemu u źródła. Co będzie korzystniejsze – zatrudnienie dodatkowej osoby do tego działu czy wypłacanie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nadgodzin pozostałym pracownikom tego działu? 

Jak analizować czas pracy pracowników
Monitoruj czas pracy poszczególnych pracowników

Obserwuj rotację i lepiej zarządzaj

 W sytuacji, kiedy pracodawcy konkurują o pracownika duża rotacja zatrudnionych może urosnąć do rangi problemu. Dlatego przeanalizuj jacy pracownicy opuszczają firmę – czy są to młodzi stażem, czy doświadczone osoby. Sprawdź, dlaczego decydują się na zakończenie stosunku pracy i w których działach zjawisko to występuje najczęściej.  

Ponieważ problem dużej fluktuacji może nie dotyczyć całej firmy lecz konkretnych działów, warto zweryfikować, co się dzieje w tych komórkach organizacyjnych. Sprawdź, jak wygląda w nich sposób zarządzania lub też jakie są tam wynagrodzenia. 

Panel BI, który umożliwia analizę rotacji pracowników
Panel BI, który umożliwia analizę rotacji pracowników
Rotacja pracowników a wiek, płeć lub rodzaj umowy zawartej z pracownikiem
Rotacja pracowników a wiek, płeć lub rodzaj umowy zawartej z pracownikiem

Weź pod lupę nieobecności pracowników

Jak wiemy, przyczyn nieobecności może być wiele… Począwszy od urlopów wypoczynkowych, które wszyscy bardzo lubimy, po zwolnienia chorobowe i opiekę nad dziećmi lub członkami rodziny. Warto więc kontrolować i weryfikować te zjawiska. Być może są pracownicy, którzy mają niewykorzystany urlop wypoczynkowy, skumulowany z kilku lat. Monitoruj takie sytuacje i przypominaj o konieczności bieżącego wykorzystywania urlopów. 

Widzisz trendy, istotne ze strategicznego punktu widzenia? Uważasz, że warto rozważyć zakładanie rezerw na wypłatę ekwiwalentów? Wykorzystaj dane do zasygnalizowania tych informacji zarządowi.  

Pytań można w tej kwestii stawiać wiele, jednak dzięki odpowiednim narzędziom BI, odpowiedzi na nie można uzyskać w szybki i prosty sposób. 

Nieobecności pracowników a ich przyczyny - panel BI
Nieobecności pracowników a ich przyczyny

Analizuj poziom wynagrodzeń

Podejmując rozmowę z pracownikiem o zmianie wysokości wynagrodzenia, czy nowych stawkach dla pracowników ubiegających się o pracę, możesz szybko zweryfikować widełki płacowe, obowiązujące aktualnie na danych stanowiskach, czy w konkretnych wydziałach.  

Co więcej, dzięki filtrom okresów możesz porównać dane do poprzednich lat, budując tym samym świadomość dynamiki wzrostów i innych zmian w tym obszarze.  

Chcesz analizować dane pod różnym kątem? Raporty BI zawierają szereg wskaźników od najniższych i najwyższych kwot wynagrodzeń, po średnie i mediany. W celu wyeliminowania marginalnych danych spowodowanych np. pracą na ½ etatu, kwoty wynagrodzeń prezentowane na tych wskaźnikach przeliczone są na pełny etat.  

Zestawienie wynagrodzeń według wydziałów i stanowisk
Zestawienie wynagrodzeń według wydziałów i stanowisk

Dane kadrowo-płacowe z perspektywy zarządu

Jak analizować koszty wynagrodzeń z punktu widzenia pracodawcy? Rosnąca inflacja sprawia, że organizacja weryfikuje możliwość podniesienia wynagrodzeń? Odpowiedni Panel BI także przychodzi tu z pomocą.  

W modelach danych wykorzystywanych do budowy raportów zebranych na omawianym Panelu BI enova365, prezentowane są kwoty brutto powiększone o narzuty, co stanowi całościowy koszt wynagrodzeń, jaki pokrywa pracodawca.  

Analizuj z łatwością: 

 • jak kształtują się wynagrodzenia na poziomie organizacji lub poszczególnych działów,  
 • trendy w wynagrodzeniach na przestrzeni lat,  
 • jakie składniki płacowe stanowią największy udział w całości kosztów wynagrodzeń ponoszonych przez pracodawcę. 
Koszty wynagrodzeń a składniki płacowe
Koszty wynagrodzeń a elementy płacowe

WSKAZÓWKA: Każdy opisany Panel BI, poza pracą operacyjną z danymi, pozwala na analizę pewnych zjawisk na strategicznym poziomie. Zatem na poziomie zarządu firmy również można weryfikować dane związane z nieobecnościami, fluktuacją czy czasem pracy, wyciągając z nich wnioski służące do poprawy działania całej organizacji.  

Praca zdalna a dane kadrowo-płacowe

Twoja firma oferuje możliwość pracy hybrydowej albo zdalnej? Choć taki tryb pracy wiąże się z tym, że rzadziej załatwiasz sprawy bezpośrednio w siedzibie firmy, dzięki odpowiednim narzędziom – Pulpitom Pracownika i Kierownika – można płynnie obsługiwać te procesy.  

Jakie funkcje ma Pulpit Pracownika?

Za pośrednictwem Pulpitu Pracownika, zwanego potocznie portalem pracownika – pracownik może złożyć online różne wnioski pracownicze, które zostaną przeprocesowane drogą elektroniczną.  

Jednak oprócz funkcji pracy operacyjnej, pulpity, dzięki dostępności w nich Business Intelligence, mogą dostarczać pracownikom informacje związane z ich osobą w formie raportów i wskaźników BI. Modele danych wykorzystane do budowy analiz BI wykorzystują kontekst zalogowanego operatora, co umożliwia mu wgląd w informacje związane np. z jego: 

 • ewidencją czasu pracy,  
 • wynagrodzeniem, 
 • przypisanymi zadaniami i ich realizacją.  

W ten sposób pracownik, bez bezpośredniego kontaktu z działem kadrowo-płacowym, uzyska dane o: 

 • przysługującym mu limicie urlopowym i pozostałych do wykorzystania dniach urlopu, 
 • historii nieobecności,  
 • wysokościach kwot wynagrodzeń w poszczególnych okresach, ich składnikach oraz średnich wartościach, co pozwoli szybko wypełnić wniosek o kredyt, czy zakup towaru lub usługi rozłożony na raty.  

PODSUMOWANIE: Business Intelligence, za pomocą Pulpitów Pracownika, może dostarczyć szereg informacji, do których pracownik ma dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca, bez potrzeby osobistej wizyty w biurze. 

Pulpit pracownika zwany też portalem pracownika
Pulpit Pracownika zwany też portalem pracownika

Oszczędność czasu pojedynczego pracownika to oszczędności dla działu HR i dla firmy

Business Intelligence dostępny w enova365 to narzędzie zarówno do operacyjnej pracy z danymi, jak również analizy danych na poziomie strategicznym. Podczas gdy na poziomie operacyjnym pozwoli analizować dane szczegółowe, na poziomie strategicznym spojrzysz na pewne zjawiska ogólnie – z poziomu całej firmy lub wydziałów.  

Panel Business Intelligence pozwala na analizę danych kadrowych-płacowych, w tym: 

 • bieżące monitorowanie zachodzących w organizacji procesów,  
 • weryfikację realizacji bieżących zadań,  
 • pilnowanie terminowości, 
 • filtrowanie danych zgodnie z potrzebami, 
 • analizę danych od ogółu do szczegółu – na wielu rożnych płaszczyznach, w zależności od potrzeb analitycznych danego podmiotu, czy też pojedynczych użytkowników 

Business Intelligence enova365 to moduł, który świetnie sprawdza się w standardowej instalacji enova365, ale także w środowisku wielu baz danych i Pulpitach

Posiada dużo standardowych modeli danych, ale także pozwala na budowę swoich modeli lub rozszerzenie istniejących.  

Twój system kadrowo-płacowy dostarcza Ci za mało informacji?

Wybierz kompleksowe narzędzie, które nie tylko pomoże Ci w prowadzeniu kadr, ale też umożliwi przetwarzanie danych i łatwe prowadzenie analiz.

Testuj bezpłatnie

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365