Harmonogram Zadań w ERP − jak może usprawnić procesy w firmie?

Harmonogram Zadań w ERP − jak może usprawnić procesy w firmie?

Harmonogram Zadań w systemie ERP pomoże Ci całkowicie zautomatyzować regularnie powtarzające się czynności w pracy Twojej firmy. Co więcej, pomoże też wyeliminować ryzyko ludzkich błędów. Zobacz, czym jest harmonogram zadań i jak działa on w enova365!

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Harmonogram Zadań w systemach ERP umożliwia automatyzację procesów biznesowych, znacząco redukując konieczność ręcznej interwencji użytkownika.
 • W systemie enova365, Harmonogram Zadań funkcjonuje jak niezależny operator, który samodzielnie loguje się do bazy danych i wykonuje zaplanowane operacje.
 • Harmonogram Zadań współpracuje z różnymi modułami ERP, co pozwala na jego elastyczne i wszechstronne wykorzystanie w różnych obszarach działalności firmy.
 • Wprowadzenie Harmonogramu Zadań przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej firmy, minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i poprawia wykorzystanie zasobów.
 • Harmonogram Zadań umożliwia automatyzację wielu różnych zadań, takich jak przypomnienia o terminach, import danych, aktualizacje kursów walut i generowanie raportów, co przyczynia się do poprawy wydajności i redukcji błędów w organizacji.

Co to jest Harmonogram Zadań w ERP?

Harmonogram Zadań w systemach ERP to zaawansowane narzędzie umożliwiające automatyzację i optymalizację procesów biznesowych. Jego główna funkcja polega na zautomatyzowanym wykonywaniu zadań, które tradycyjnie wymagałyby interwencji użytkownika. Ta funkcjonalność może być inicjowana zarówno w określonym czasie, jak i w odpowiedzi na konkretne zdarzenia.

W enova365 Harmonogram Zadań działa jak autonomiczny operator, który loguje się do bazy danych i wykonuje zadane operacje według ustalonego harmonogramu. Jest to odrębna aplikacja, która łącząc się z bazą danych, realizuje zaplanowane operacje.

Harmonogram Zadań współpracuje z różnymi modułami ERP, niezależnie od ich rodzaju, co umożliwia elastyczne i wszechstronne zastosowanie. 

Do kluczowych elementów Harmonogramu Zadań zalicza się:

 • wyzwalacz – element, który uruchamia zadanie.
 • akcję – czynność wykonywana po aktywowaniu zadania.

Wdrożenie Harmonogramu Zadań w systemie ERP zwiększa efektywność operacyjną, minimalizuje ryzyko błędów ludzkich i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Jest to szczególnie ważne w obszarach wymagających regularnej, powtarzalnej i precyzyjnej pracy, takich jak finanse, zarządzanie zasobami ludzkimi czy integracja danych.

Schemat działania Harmonogramu Zadań
Tak działa Harmonogram Zadań w enova365

Kluczowe funkcjonalności Harmonogramu Zadań w enova365

Kluczowe funkcjonalności modułu Harmonogram Zadań w systemie ERP enova365 to przede wszystkim:

 • wysyłka powiadomień np. automatyczne wysyłanie powiadomień o niezapłaconych fakturach do dłużników, co poprawia zarządzanie należnościami.
 • generowanie raportów – możliwość automatycznego tworzenia raportów, np. miesięcznych, co zwiększa efektywność pracy i oszczędza czas.
 • automatyczna aktualizacja kursów walut – utrzymywanie aktualnych danych walutowych bez konieczności ręcznej interwencji, co jest kluczowe dla działów finansowych.

Każda z tych funkcjonalności przyczynia się do zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji błędów ludzkich, i przyspieszenia przepływu dokumentów i procedur w organizacji. Harmonogram Zadań w enova365 ułatwia zarządzanie różnorodnymi zadaniami, od finansów po kadry, poprzez automatyzację rutynowych i czasochłonnych procesów.

Jak stosować Harmonogram Zadań w firmie?

Stosowanie Harmonogramu Zadań w firmie umożliwia automatyzację wielu różnych procesów, które tradycyjnie wymagałyby ręcznej interwencji. Jakie zadania może wykonywać Harmonogram Zadań?

1. Przypomnienia o terminach

Automatyczne wysyłanie SMS-ów lub e-maili z przypomnieniami o zbliżających się terminach płatności faktur, spotkaniach czy przeglądach sprzętu.

2. Automatyczny import danych

Pobieranie i importowanie danych z zewnętrznych systemów lub plików, co usprawnia procesy integracji danych i analizy.

Czytaj także: Integracja systemu ERP z innymi narzędziami – zalety, rodzaje i wyzwania

3. Aktualizacja kursów walut

Cykliczna aktualizacja kursów walut z zewnętrznych źródeł, co jest szczególnie ważne dla działów finansowych i księgowości.

4. Generowanie raportów

Automatyczne tworzenie raportów, np. miesięcznych analiz finansowych czy raportów z działu HR, co pozwala na szybsze podejmowanie decyzji biznesowych.

5. Automatyczne kopie bezpieczeństwa bazy danych

Regularne tworzenie kopii zapasowych danych zwiększa bezpieczeństwo informacji i minimalizuje ryzyko utraty danych.

6. Weryfikacja danych

Harmonogram Zadań może również służyć do weryfikacji danych z systemów rejestru czasu pracy.

Jak Harmonogram Zadań przyczynia się do redukcji błędów i poprawy wydajności?

Automatyzacja zadań przy użyciu Harmonogramu Zadań w systemach ERP, takich jak enova365, przyczynia się do redukcji błędów i poprawy wydajności organizacji. 

1. Zmniejszenie błędów ludzkich

Automatyzacja rutynowych zadań minimalizuje ryzyko błędów wynikających z czynników ludzkich, takich jak zapomnienie o terminie czy popełnienie błędu w czasie wprowadzania danych.

2. Spójność i dokładność danych

Automatyzacja zapewnia jednolitość i precyzję w przetwarzaniu danych, co jest kluczowe w obszarach, takich jak finanse czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

3. Optymalizacja czasu

Automatyzacja procesów oszczędza czas pracowników, który może być lepiej wykorzystany na zadania wymagające kreatywności i analizy.

4. Szybszy przepływ pracy

Automatyzacja przyspiesza realizację wielu procesów, co prowadzi do bardziej efektywnego przepływu pracy i szybszego reagowania na zmieniające się warunki biznesowe.

W rezultacie, stosowanie Harmonogramu Zadań w firmie przyczynia się do zwiększenia ogólnej efektywności operacyjnej, poprawiając zarządzanie czasem i zasobami oraz zapewniając wyższą jakość przetwarzanych danych.

Czytaj także: Jak enova365 pomogła Sail Service rozwinąć moduł handlowo-magazynowy?

Integracja Harmonogramu Zadań z innymi modułami ERP

Integracja Harmonogramu Zadań z innymi modułami ERP, takimi jak księgowość, kadry czy logistyka, znacząco zwiększa efektywność i spójność przepływu pracy w organizacji.

 • Połączenie z księgowością – zapewnia automatyzację aktualizacji kursów walut, generowania raportów finansowych, czy przypomnień o terminach płatności faktur.
 • Połączenie z kadrami – zapewnia automatyczne przetwarzanie danych z systemów rejestru czasu pracy, generowanie raportów dotyczących nieobecności czy spóźnień pracowników.
 • Połączenie z logistyką – daje ułatwienie w zarządzaniu zapasami poprzez automatyczne powiadomienia o poziomie zapasów czy potrzebie zamówienia nowych dostaw.

Czytaj także: Pakowanie i wysyłka w e-commerce – jak to usprawnić z enova365?

Integracja ta zapewnia płynną i automatyczną wymianę danych między różnymi działami, co pozwala na bardziej efektywne i koordynowane zarządzanie zasobami i procesami w firmie.

Wdrożenie i konfiguracja Harmonogramu Zadań enova365

Harmonogram Zadań w systemie ERP enova365 pozwala na inicjowanie działań wykonywanych dotychczas przez użytkowników w określonym czasie lub w odpowiedzi na konkretny sygnał. Dzięki temu narzędziu, system cyklicznie sprawdza, czy w bazie danych istnieją konkretne zadania do wykonania, a następnie uruchamia je według ustalonego harmonogramu.

Wdrożenie i konfiguracja Harmonogramu Zadań w systemie ERP enova365 powinny obejmować kilka kluczowych kroków. Są to:

1. Analiza potrzeb biznesowych – zidentyfikuj procesy, które najbardziej skorzystają na automatyzacji.

2. Planowanie i projektowanie – ustal, jakie zadania mają być automatyzowane, jak często i w jakich warunkach.

3. Konfiguracja Harmonogramu Zadań – skonfiguruj wyzwalacze i akcje zgodnie z potrzebami twojej firmy.

4. Testowanie – przed pełnym wdrożeniem przetestuj konfigurację w kontrolowanym środowisku.

5. Szkolenie personelu – przeszkol pracowników, jak korzystać z nowego narzędzia.

6. Monitorowanie i optymalizacja – regularnie monitoruj działanie Harmonogramu Zadań i dokonuj niezbędnych modyfikacji.

Żeby ułatwić konfigurację Harmonogramu Zadań, w konfiguracji modułu Workflow dodano folder „Harmonogram zadań”

Harmonogram Zadań w systemie ERP − czy sprawdzi się w Twojej firmie?

Wykorzystanie Harmonogramu Zadań w systemie ERP enova365 sprawia, że wiele powtarzalnych czynności w firmie można zautomatyzować. Oznacza to zmniejszenie pracochłonności obsługi stałych elementów zarządzania organizacją. 

Umów się na prezentację i sprawdź, jak Harmonogram Zadań oraz inne moduły systemu enova365 pomogą Ci usprawnić funkcjonowanie Twojej firmy. Tak więc przetestuj też darmowe demo i sprawdź, jak jeszcze możesz usprawnić Procesy w firmie. 

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365