Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce – jakie daje możliwości?

Sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce – jakie daje możliwości?

Sztuczna inteligencja szturmem podbija kolejne obszary zastosowań. Już nie tylko pomaga nam tworzyć różnorakie treści, ale coraz częściej staje się jednym z kluczowych elementów planowania i zarządzania. Jakie zadania może ułatwiać sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce?

Spis treści:

Jak sztuczna inteligencja wpływa obecnie na transport i logistykę?

Choć jeszcze kilka lat temu pojęcie sztucznej inteligencji kojarzyło się bardziej z książkami i filmami z gatunku science fiction, dziś jest ona stałym elementem działającym w wielu rozmaitych branżach. Jedną z nich jest zdecydowanie transport i logistyka, gdzie już teraz AI (Artificial Intelligence – sztuczna inteligencja) zapewnia konkretną pomoc w planowaniu i zarządzaniu wieloma elementami składowymi codziennych firmowych procesów.

Jednym z najważniejszych aspektów, w których jesteśmy w stanie ją wykorzystać, jest bez wątpienia logistyka magazynowa. Algorytmy sztucznej inteligencji wbudowane w wiele systemów zarządzających pracą magazynu, są w stanie m.in.:

  • samodzielnie analizować przepływ produktów i na tej podstawie decydować o zamówieniach tych najczęściej rotujących;
  • na podstawie częstotliwości zakupu danych towarów, sztuczna inteligencja w logistyce jest w stanie skuteczniej zarządzać ich lokalizacją magazynową w taki sposób, aby były łatwiej i szybciej dostępne, co m.in. przyspiesza czas realizacji zamówień dla klientów;
  • przeciwdziałać powstawaniu błędów spowodowanych tzw. czynnikiem ludzkim, takich jak np. spakowanie niewłaściwej liczby zamawianych produktów.

Sztuczna inteligencja w transporcie również radzi sobie doskonale i może pomóc firmie transportowej skutecznie zwiększyć konkurencyjność na rynku. Dzięki ciągłej pracy na danych spływających np. z systemów GPS pojazdów, AI jest w stanie analizować i wytyczać najlepsze i najszybsze trasy m.in. pod kątem spalania paliwa, czy też częstotliwości pojawiania się zatorów drogowych. 

Co więcej, już w tej chwili w użyciu znajdują się technologie, dzięki którym algorytmy sztucznej inteligencji mogą badać na bieżąco stan techniczny pojazdów i planować prace serwisowe. To z kolei znacznie poprawia sposób zarządzania flotą i pozwala trzymać ją na wysokim poziomie sprawności.

AI w transporcie i logistyce – jakie szanse daje przyszłość?

Jak widać, sztuczna inteligencja w logistyce oraz transporcie radzi sobie już teraz całkiem nieźle. Okazuje się jednak, że jest to tylko niewielki procent jej możliwości. Firmy technologiczne działające w branży AI z każdym miesiącem wprowadzają bowiem nowinki i rozwiązania, które w ciekawy sposób zwiększają możliwości algorytmów w codziennym wsparciu biznesu.

W przypadku branży logistycznej i transportowej jednym z najważniejszych przejawów przyszłościowego zastosowania AI jest szerokie pojęcie autonomii. I to zarówno w zakresie logistyki magazynowej, jak i późniejszego transportu towarów do miejsc docelowych.

Przewidywany rozwój sztucznej inteligencji zakłada, że AI w przyszłości przejmie obowiązki związane z kompletowaniem oraz pakowaniem przesyłek, a także ich późniejszym transportem pojazdami niewymagającymi kierowcy. Automatyzację tego typu stosuje już częściowo firma Amazon, gdzie przy 75% obsługiwanych rocznie paczek na niektórych etapach ich przygotowywania i późniejszej wysyłki rolę człowieka przejmują roboty.

W kolejnych latach będziemy więc zauważać stały wzrost znaczenia rozwiązań autonomicznych w procesach logistyki i transportu. To nie koniec możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja. Zastosowanie AI można zauważyć także w zaawansowanych systemach analitycznych. Dzięki szybkiej i wieloaspektowej analizie, jakiej mogą dokonać algorytmy, planowanie działań będzie jeszcze skuteczniejsze i przyniesie firmom szereg rozmaitych oszczędności.

zapis do newslettera enova365

Jak sztuczna inteligencja może zredukować koszty w transporcie i logistyce?

Transport i logistyka to branże, w których sukces często determinują koszty. One natomiast nie zawsze zależą od samych firm spedycyjnych czy transportowych. Doskonałym przykładem mogą być ostatnie lata, w których znaczny wzrost ceny paliwa oraz energii elektrycznej przyczynił się do szeregu problemów, m.in. obniżenia marżowości w tym sektorze gospodarki.

Okazuje się, że sztuczna inteligencja w transporcie i logistyce to rozwiązanie, które może przynieść szereg oszczędności, pozwalających na skuteczniejsze osiąganie przez firmy celów finansowych. Dotyczy to przede wszystkim wykorzystania AI we wspomnianych już procesach analitycznych, dzięki którym firma może podejmować lepsze decyzje na poziomie biznesowym. Wśród takich, którym możemy przypisać oszczędności, są m.in.:

  • lepsze planowanie tras pod kątem zdarzeń drogowych i spalanego paliwa, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji pojazdów;
  • analiza stanu technicznego pojazdów pozwalająca szybko wykryć i wyeliminować drobne usterki, co zabezpiecza przed kosztownymi remontami i wyłączeniem pojazdów z pracy na długie tygodnie;
  • optymalizacja tras pod kątem wydajności pracy kierowców, aby oszczędzić ich czas oraz zapewnić im możliwość solidnego odpoczynku (co ma bardzo duży wpływ m.in. na niższą liczbę zwolnień lekarskich i powodowanych nimi przestojów);
  • skuteczne planowanie logistyki magazynowej, dzięki czemu w magazynie znajdują się najczęściej rotujące produkty, nie pojawiają się więc braki w kluczowych zamówieniach opóźniających realizację;
  • analizowanie i planowanie zamówień towarów u dostawców na podstawie faktycznej sprzedaży, oszczędzając tym samym środki przeznaczane na zakup słabo rotujących produktów.

Wszystkim powyższym jest już w tej chwili w stanie zająć się sztuczna inteligencja wspomagana odpowiednimi systemami informatycznymi. Jednym z takich systemów są niewątpliwie rozwiązania ERP, m.in. enova365. Posiadają one w swojej funkcjonalności dedykowane moduły przeznaczone do analizy danych biznesowych. W przypadku enova365 moduł taki nazywa się Business Intelligence i pozwala on na podstawie danych wewnętrznych przechowywanych w systemie badać niemalże każdy element działania przedsiębiorstwa.

sztuczna inteligencja w logistyce
Business Intelligence enova365 zagreguje i przekaże Ci wszystkie dane, na podstawie których zoptymalizujesz procesy w firmie

To właśnie takie narzędzie, wspomagane sztuczną inteligencją w zakresie szerokiej i dogłębnej analizy, jest w stanie skutecznie przekazać Ci wszelkie dane, na podstawie których możesz stale i skutecznie optymalizować procesy w firmie.

System ERP enova365 z modułem Business Intelligence w firmach transportowych i logistycznych zapewnia szereg usprawnień, które przekładają się na wyższą skuteczność pracy, duże oszczędności i stałe usprawnianie procesów, aby były one w jak najlepszy sposób dopasowane do zmieniającej się sytuacji rynkowej.

Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem tych rozwiązań w swojej firmie, zapraszamy do skorzystania z darmowej wersji demonstracyjnej programu. Za jej pomocą sprawdzisz możliwości modułu Business Intelligence w praktyce i dowiesz się, w jaki sposób możesz skutecznie wykorzystać go do budowania solidnych fundamentów dla szybszego rozwoju organizacji.

testuj enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365