Dzień Księgowego – wizerunek księgowego to ważny temat dla biznesu

Poznaj wizerunek polskiego księgowego w wyjątkowym dniu dla całej branży!

Dzień Księgowego – wizerunek księgowego to ważny temat dla biznesu

9 czerwca wypada coroczne święto wszystkich księgowych. Składając serdeczne życzenia i wyrazy podziękowania przedstawicielom tego zawodu, nie zapominajmy jednak również o codzienności. Dzień Księgowego i dyskusja o tym, jaki jest wizerunek księgowego pojawia się w biznesowych kalendarzach raz w roku. Jednak rzetelna praca działów księgowości buduje polskie przedsiębiorstwa każdego kolejnego dnia.

Historia Dnia Księgowego

Symboliczna data święta księgowości obecna jest w biznesowych kalendarzach od 2007 roku. Wtedy właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oficjalnie ogłosiło dzień 9 czerwca dorocznym Dniem Księgowego. Święto zostało dzięki temu wznowione po wieloletniej przerwie, stanowiąc bezpośrednią kontynuację tradycji międzywojennych.

Symboliczna data święta księgowości obecna jest w biznesowych kalendarzach od 2007 roku. Wtedy właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oficjalnie ogłosiło dzień 9 czerwca dorocznym Dniem Księgowego. Święto zostało dzięki temu wznowione po wieloletniej przerwie, stanowiąc bezpośrednią kontynuację tradycji międzywojennych oraz okazję do zadbania o wizerunek księgowego.

Pierwotny Dzień Księgowego ustanowił oraz koordynował ówczesny Związek Księgowych w Polsce. Podobnie jak dziś, jego rolą jest ukazanie rangi oraz znaczenia tej profesji dla funkcjonowania polskiego biznesu. Osoby na co dzień zajmujące się księgowością są bowiem z jego perspektywy grupą kluczową.

Wizerunek księgowych

Kampania wizerunkowa księgowych autorstwa enova365 „Księgowy. Cichy bohater firmy.”

W oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz zestawienia własne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce szacuje liczbę osób działających w zawodzie na około 350 tysięcy. Ta grupa, poszerzana regularnie przez absolwentów studiów, koordynuje zdrowe, finansowe podstawy polskiej gospodarki. Dzięki nim wspólnie możemy dbać o jej kondycję.

Polacy dostrzegają ten fakt, słusznie uznając księgowość za zawód wysokiego zaufania społecznego. W badaniach CBOS z grudnia 2019 roku zajął on miejsce w pierwszej dziesiątce zawodów najbardziej poważanych przez obywateli naszego kraju. Wysoką ocenę postawy księgowych zadeklarowało wówczas aż 75% respondentów. W obrębie zestawienia przedstawiciele tego zawodu wyprzedzili między innymi policjantów, adwokatów czy działaczy politycznych. Widać zatem, że wizerunek księgowego niesie za sobą prestiż.

Prestiż swojego zawodu dostrzegają również sami księgowi. Według przygotowanego przez SKwP raportu „Autoportret księgowego” pozytywnie do swojego statusu społecznego odniosło się ponad 70% ankietowanych przedstawicieli zawodu. Zarazem ponad ¾ respondentów wśród księgowych oceniło poziom swojej satysfakcji z wykonywanej pracy na 4 lub 5 w pięciostopniowej skali. Oznacza to, że obopólne uznanie istotnej roli tego zawodu w naszym społeczeństwie rośnie z wzajemnością. Wysiłek księgowych szczególnie doceniony został w ostatnich latach.

Obecne wyzwania polskiej księgowości

Na ich przestrzeni działy księgowości zostały wystawione na szczególną próbę. Przez dwa ostatnie lata kilkukrotnie wprowadzano szereg głębokich zmian w systemie finansów publicznych, obciążając dodatkowo księgowych. Od tarcz antykryzysowych, wprowadzanych w okresie pandemii koronawirusa, przez zmiany związane z tzw. Polskim Ładem, po rozwiązania antyinflacyjne – każdy pakiet nowej legislacji pociągał za sobą konieczność zapoznania się z nierzadko rewolucyjnymi przepisami. Wiele z nich postrzegano również jako niejednoznaczne.

Kampania wizerunkowa księgowych autorstwa enova365 „Księgowy. Cichy bohater firmy.”

Jednocześnie nie powinniśmy się spodziewać zakończenia tego cyklu. Już teraz wiemy, że przed działami księgowości kolejna duża zmiana w prawodawstwie. Na lipiec zapowiedziane zostały przepisy, modyfikujące założenia Polskiego Ładu. Więcej informacji nt. planowanych zmian znajdziecie również na naszym blogu w osobnym artykule, który porusza Polski Ład 2.0.

Wysokie tempo roszad w przepisach prawa, poprawianych w kolejnych transzach, to szczególne wyzwanie dla wszystkich pracujących w branży. Tylko dzięki sumiennej, rzetelnej pracy i dużej odporności księgowych możemy przejść przez dynamiczne czasy bezpiecznie. Wówczas nieodzowne stają się wszystkie najważniejsze cechy dobrego księgowego, wymienione w badaniu SKWP: skrupulatność, uczciwość, pracowitość, chęć rozwoju i cierpliwość.

Jak zwiększyć komfort pracy księgowych?

Na co dzień przedstawiciele zawodu mierzą się także z nadmiarem przepisów, niezwiązanych ściśle z rachunkowością. Obok wymienionych wyżej czynników domyka on zestawienie największych bolączek zawodu, zdiagnozowanych przez Stowarzyszenie w ramach „Autoportretu księgowych”. W szerokiej czołówce wskazań znalazły się również aspekty, związane z podporządkowaniem życia osobistego rytmowi pracy, jak również napięte terminy.

Wiele z powszechnie diagnozowanych problemów rozwiązuje odpowiednie oprogramowanie. Bieżącym wsparciem służą systemy ERP, w tym enova365 – zgodna z przepisami od początku swoich dwóch dekad obecności na rynku. Stała aktualność systemu i szybkie wprowadzanie kolejnych aktów prawnych w jego obrębie rozwiązują nie tylko kwestie dynamicznej legislacji. To także droga, umożliwiająca skrócenie czasu pracy. W efekcie problemem przestają być również napięte terminy.

Kampania wizerunkowa księgowych autorstwa enova365 „Księgowy. Cichy bohater firmy.”

Oprogramowanie w związku z tym postrzegany jest jako benefit pracowniczy z perspektywy użytkownika. Dzięki temu, ramię w ramię ze świętującą dziś księgowością, enova365 zmienia na lepsze polski biznes, ułatwiając jego działanie. W ten sposób, przy odpowiednim wsparciu technologicznym, Dzień Księgowego trwa cały rok. Dla producentów systemu to właśnie jego użytkownicy są najważniejsi.

Jak znaleźć dobrego księgowego?

Dobra księgowa to skarb, którą, jeśli uda się ją zatrudnić, należy również o nią dbać. Księgowy, z uwagi na wysoki poziom skomplikowania swojej pracy oraz konieczność ogromnego skupienia, bywa, że jest dostrzegany przez pracodawcę dopiero w momencie pojawienia się kłopotów. Księgowy to cichy bohater każdej firmy, który ratuje z opresji z sytuacjach, których często pracodawca nie jest świadomy.

Mówi się, że:

Księgowy – jedyna taka osoba, która potrafi rozwiązać Twój problem, o którym nie miałeś pojęcia, że istnieje, w sposób, którego absolutnie nie rozumiesz.

Kampania wizerunkowa księgowych autorstwa enova365 „Księgowy. Cichy bohater firmy.”

Jak zatem znaleźć dobrego księgowego? Dla enova365, na którego opogramowaniu pracuje dziesiątki tysięcy księgowych, Dzień Księgowego trwa przez cały rok. Producent oprogramowania przygotował wytyczne dla pracodawcy, które pomagają w przygotowaniu miejsca pracy dla księgowego. Wytyczne zostały opracowane na podstawie badania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, które zostało przeprowadzone na księgowych przy współpracy z enova365.

Wytyczne, które zwiększają komfort pracy księgowego, są związane z trzema obszarami:

  • spełniaj potrzeby
  • dbaj o rozwój
  • wzmacniaj umiejętności

Spełniaj potrzeby, czyli:

  • dostęp do szkoleń miękkich: efektywna komunikacja, sposoby radzenia sobie ze stresem
  • edukacja pracowników innych działów, którzy współpracują z księgowościa: terminy dostarczania dokumentów, sposób opisania dokumentów, spójność raportowania
  • benefity: aktywność fizyczna, zorientowanie na wellness 

Dbaj o rozwój, czyli:

  • dostęp do szkoleń twardych: interpretacja przepisów
  • konsultacje branżowe – analiza konkretnych przypadków

Wzmacniaj umiejętności, czyli:

  • praca z oprogramowaniem, które jest zawsze spójne z przepisami, jak enova365 (jest to zawodowy benefit dla księgowego)
  • cyfryzacja i automatyzacja procesów – wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

Zobacz: kampania wizerunkowa księgowych autorstwa enova365 „Księgowy. Cichy bohater firmy.”

Jacy są prywatnie polscy księgowi?

Sprawna praca umożliwia księgowym poświęcenie się pasjom i zainteresowaniom. W ramach wspominanego wyżej „Autoportetu księgowych” poznajemy je bliżej, łamiąc stereotyp nudnego księgowego. Pośród najciekawszych pasji, deklarowanych przez odpytywanych przedstawicieli zawodu, znajdziemy wiele niestandardowych wyborów. Wśród nich popularną odpowiedzią jest piwowarstwo. Wielu z księgowych regularnie uprawia także sporty walki. Co ciekawe, niektórzy również łączą pracę zawodową z działalnością w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poznaj przedstawicieli księgowości i ich pasje:

W dniu święta wszystkich księgowych życzymy zatem, by pożary w Waszej branży były jak najrzadsze. Dziękujemy za Waszą codzienną pracę, bez której nie moglibyśmy sobie wyobrazić polskiego biznesu. Życzymy zdrowia, wytrwałości i spełniania zawodowych marzeń!

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365