Jak enova365 pomogła firmie Ofama w organizacji działań handlowych i produkcyjnych?

Jak enova365 pomogła firmie Ofama w organizacji działań handlowych i produkcyjnych?

Spis treści:

Zarządzanie produkcją maszyn, urządzeń i konstrukcji stalowych – trzon działalności firmy Ofama

Ofama to zakład mechaniczny, który już od 1886 r. produkuje maszyny i urządzenia oraz konstrukcje stalowe. Dla klientów z Polski i innych krajów UE świadczy szeroki zakres usług w zakresie projektowania, doradztwa, produkcji oraz montażu maszyn i urządzeń. Specjalność firmy to także techniki wibracyjne, transport technologiczny oraz mieszanie i rozdrabnianie różnego rodzaju medium.  

Atutami Ofama są sprawdzone metody zarządzania produkcją oraz doświadczona i wykwalifikowana kadra biura konstrukcyjnego, która korzysta z profesjonalnych stanowisk do projektowania. W wychodzeniu naprzeciw potrzebom klientów pomaga firmie także sterowany numerycznie park maszynowy i zakładowe laboratorium wyposażone w stanowisko prób, które służy do precyzyjnego rozpoznawania potrzeb klientów. 

Firma Ofama, mimo wieloletniej tradycji, stawia na dalszy rozwój i automatyzację procesów przy pomocy nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Wyzwania, w których pokonaniu Ofama potrzebowała pomocy

Poszukiwaliśmy programu, który pomógłby nam w organizacji działań handlowych i zarządzaniu produkcją. Konieczne było również uporządkowanie gospodarki magazynowej oraz usprawnienie systemu zarządzania technologią” – mówi Robert Baron, prezes firmy Ofama.

Lepszego zorganizowania wymagały szczególnie trzy procesy.

Gospodarka magazynowa

Zaobserwowano potrzebę automatyzacji wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu i ofertowania oraz ewidencji zamówień i obsługi magazynu, w tym łatwe śledzenie bieżących i historycznych stanów magazynowych.

Zarządzanie produkcją

Żeby jeszcze bardziej udoskonalić metody zarządzania produkcją i zwiększyć wydajność, istotne stało się nadzorowanie kosztów wytworzenia poszczególnych produktów i możliwość precyzyjnej oceny rentowności każdego z realizowanych projektów. Pomóc miał w tym nowoczesny system do zarządzania produkcją.

Obsługa finansowo-księgowa

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa w firmie leży po stronie biura rachunkowego, które jako wieloletni użytkownik poleciło system enova365 firmie Ofama. Wdrożenie tego systemu miało przyczynić się do usprawnienia procesu wymiany dokumentów na linii biuro rachunkowe – firma Ofama.

Kiedy prezes firmy Ofama poznał możliwości systemu enova365 – szczególnie w zakresie automatyzacji procesów w firmie – podjął decyzję o skorzystaniu z tego właśnie rozwiązania. 

System enova365 poleciło nam nasze biuro rachunkowe. Szybko przekonaliśmy się, że jest to program elastyczny, który spełnia nie tylko podstawowe potrzeby naszej firmy, ale cieszy się uznaniem wszystkich pracowników” – mówi Robert Baron, prezes firmy Ofama.

Jak wyglądało wdrożenie systemu ERP w Ofama?

Wdrożenie systemu ERP w firmie Ofama zostało poprzedzone sformułowaniem potrzeb firmy przez Autoryzowanego Partnera – firmę Datio. W firmie wdrożone zostały następujące moduły systemu enova365:

  • CRM,
  • Handel i magazyn,
  • Produkcja,
  • Finanse i księgowość.

Oprócz wdrożenia standardowych modułów, z jakich składa się system enova365, firma Datio zaprojektowała i wdrożyła także dodatkowe, autorskie rozwiązanie, stworzone na potrzeby firmy Ofama. Pozwoliło ono na rejestrację czasu pracy każdego pracownika produkcji, poświęcanego na wykonywanie określonego zlecenia.  

Odbywa się to poprzez panele meldunkowe rozlokowane na halach produkcyjnych, gdzie za pomocą własnego identyfikatora oraz kodu zlecenia pracownik ma za zadanie rejestrować rozpoczęcie i zakończenie pracy na danym projekcie” – wyjaśnia Tomasz Ojrzyński, prezes Datio. 

System enova dodatkowo uwzględnia pracę konstruktora, który tworzy numer zlecenia i kontroluje czas poszczególnych etapów projektu. Kierownik dysponuje zbiorem wszystkich danych wraz z kalendarzem pracy pracowników produkcji oraz ich zadaniami. Dane są przechowywane w tabelach dodatkowych systemu enova365, gdzie w skuteczny sposób można kontrolować koszty projektów i określić ich rentowność.

Rezultaty wdrożenia programu enova365 w Ofama

Kiedy program enova365 i autorskie rozwiązania firmy Datio zostały już wdrożone, szybko udało się zaobserwować efekty.

Możliwość szybkiej oceny rentowności poszczególnych projektów

Dzięki temu, że pracownicy rejestrują czas realizacji danego projektu przy pomocy identyfikatora i kodu zlecenia w ramach paneli meldunkowych rozmieszczonych na hali produkcyjnej, można z łatwością skontrolować, ile czasu poświęcono na realizację projektów i określić ich rentowność. 

Sprawne zarządzanie produkcją

System do zarządzania produkcją enova365 umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń produkcyjnych, modyfikację technologii w ramach zlecenia, kalkulowanie kosztu wytworzenia, generowanie dokumentów rozchodu surowców oraz przyjęcia produktów.

Szybsza obsługa transakcji

Moduł Handel enova365 umożliwił szybkie tworzenie dokumentów handlowych – faktur, faktur korygujących, faktur proforma i faktur zaliczkowych, które można rejestrować w dowolnych walutach. 

Wsparcie w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Moduł Handel enova365 umożliwia wystawianie zamówień, ofert i zapytań ofertowych, a także przygotowywanie zamówień do dostawców na podstawie stanu towaru, ilości minimalnej oraz ilości zamówionej w wybranych okresie, dzięki czemu wspiera zarządzanie łańcuchem dostaw. 

Wszystkie informacje o kontrahentach w jednym miejscu

Karty kontrahentów, które znajdują się w systemie, zawierają podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe i dokumenty handlowe powiązane z każdym z kontrahentów oraz pozwalają szybko analizować bieżący bilans należności czy zobowiązań.

Optymalna gospodarka magazynowa

Program enova365 umożliwia wystawianie dokumentów wydań i przyjęć, przesunięć międzymagazynowych, korekty tych dokumentów oraz prowadzenie inwentaryzacji. System prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynu według wybranej metody rozliczania. Obsługiwane są też procesy kompletacji.

Płynna wymiana dokumentów z biurem rachunkowym, dzięki wdrożeniu enova365

Program ERP, jaki został wdrożony w firmie Ofama umożliwił bardziej wydajną współpracę z biurem rachunkowym. Szybszy przypływ danych i dokumentów zmniejszył, związany z tym nakład pracy.

Czego możesz się nauczyć z wdrożenia enova365 w firmie Ofama?

Wdrożenie w firmie Ofama systemu ERP oraz autorskich rozwiązań, służących do zarządzania produkcją pokazało, że automatyzacja procesów w firmie to sposób na to, by szybciej oceniać rentowność poszczególnych projektów i pracować wydajniej. Czego jeszcze możesz się nauczyć na podstawie wdrożenia w firmie Ofama?

1. enova365 to elastyczne rozwiązanie, pozwalające na zaspokojenie różnorodnych i wyjątkowych potrzeb przedsiębiorstw.

2. Korzystając z ogólnie dostępnych funkcjonalności enova365 i szytych na miarę rozwiązań firmy mogą efektywnie zarządzać zarówno produkcją, jak i działalnością handlową.

3. enova365 spełnia nie tylko bieżące potrzeby klientów, ale wraz z rozwojem przedsiębiorstw i zmieniającym się otoczeniem biznesowym, idzie krok w krok z każdym biznesem.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365