SGL Graphite Solutions Polska sp. z o. o
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży produkcyjnej

Partner wdrażający: bit.com Robert Trubas zobacz wizytówkę

Charakterystyka firmy:

SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o. o. to firma, która zajmuje się produkcją pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana. Powstała w 2015 roku.


Wyzwania postawione przed systemem:

  • niestandardowy obieg dokumentów przy dodawaniu wniosku o szkolenie, który polega na tym, że Kierownik/Pracownik składa „Wniosek o szkolenie” na pulpicie pracownika/kierownika następnie pracownik kadrowy, w pełnej wersji enova365 otrzymuje powiadomienie o wprowadzonym wniosku. Pracownik kadrowy wprowadza wymagane dane na wniosek, następnie przekształca wniosek we „Wniosek o szkolenie” w module Szkoleniowym, 
  • zmiana formatki ocen, 
  • dodanie ułatwień na ocenie pracowniczej, 
  • wymóg uzasadnienia oceny.

Opis wdrożenia

Korzyści:

  • wymóg uzasadnienia oceny pozwala na rzetelne wystawianie noty wraz z informacją dotyczącą powodu takiego wyboru, - ułatwienie na ocenie pracowniczej, na zakładce Oceniani dodano pole Oceniający, dzięki któremu po uzupełnieniu pola tworzą się arkusze dla danego pracownika, 
  • dodano możliwość uruchomienia oceny z zewnątrz arkusza, 
  • na wnioskach o szkolenie w module szkolenie została dodana możliwość podziału kosztów, 
  • sumowanie kosztów szkolenia i przenoszenie sumy do standardowego pola Koszt na wniosku, 
  • dodanie ankiety poszkoleniowej dotyczącej przeprowadzonych szkoleń.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365