Partner wdrażający: Ekspert Systemy Informatyczne sp. z o.o. sp. k. zobacz wizytówkę

enova365 umożliwiła elastyczną definicję algorytmów płacowych, które w znaczącym stopniu zautomatyzowały sposób rozliczenia absencji. Dodatkowo moduł Kadry i Płace pozwolił odtworzyć wielopoziomową strukturę firmy.


Charakterystyka firmy:

Posnet Polska S.A. to firma z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na rynku urządzeń fiskalnych. Jest producentem kas i drukarek rejestrujących, a także dostawcą rozwiązań wspomagających handel i usługi, takich jak: wagi, skanery kodów kreskowych, monitory dotykowe, czy drukarki paragonowe.


Wyzwania postawione przed systemem:

 • Przed wdrożeniem systemu ERP przez firmę Ekspert Systemy Informatyczne, Posnet wykorzystywał system informatyczny, który nie umożliwiał łatwej integracji z zewnętrznymi narzędziami.
 • Posnet poszukiwał producenta oprogramowania, które w przyszłości będzie zdolne do rozwoju systemu wraz z rozwojem potrzeb organizacji.
 • Dużym wyzwaniem było więc powtórzenie stopnia wygody poprzedniego rozwiązania.
 • enova365 w sposób inny niż konkurencyjne systemy umożliwiała elastyczną definicję algorytmów płacowych, które w znaczącym stopniu zautomatyzowały sposób rozliczenia absencji.
 • Posnet zatrudnia ponad 220 pracowników, dlatego jednym z kluczowych elementów było prawidłowe ewidencjonowanie oraz naliczanie odpowiednich wynagrodzeń.

Opis wdrożenia

Korzyści:

 • Łatwiejsze wprowadzanie danych pracowniczych.
 • Wygodniejsze naliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 • Łatwiejsze tworzenie i obsługa korekt świadectw.
 • Bardziej elastyczne algorytmy naliczeń wynagrodzeń.
 • Bardziej ergonomiczna obsługa przelewów pensji.
 • Możliwość określenia, dla którego wydziału zostanie utworzona odrębna lista płac oraz zdefiniowanie współczynnika wynagrodzenia dla poszczególnych grup.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

Demo
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365