PGCiD
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży usług i B2B

Partner wdrażający: XLE sp. z o.o. zobacz wizytówkę.

Jakub Majszak, Prokurent Spółki
Jakub Majszak, Prokurent Spółki

Wdrożenie systemu enova365 zostało przeprowadzone w 2018 roku i po tym czasie możemy stwierdzić, że zastosowane rozwiązania wniosły szereg korzyści w całym przedsiębiorstwie, Najważniejsze dla nas to przyspieszenie obiegu dokumentów między działami i umożliwienie dostępu do dokumentów i danych w trybie zdalnym. Ponadto zapewniono poprawę planowania i rejestracji poszczególnych czynności oraz zarządzania zadaniami sprzedażowymi 7 koordynatorów w różnych częściach kraju, zautomatyzowano cykliczne wysyłanie kilkuset faktur oraz uwzględniono proces windykacji, Kolejnym istotnym elementem było uporządkowanie danych dotyczących pojazdów i urządzeń wraz z alertami o terminach przeglądów, ubezpieczeń, napraw. W obszarze kadrowo-płacowym cenimy możliwość szybkiej, zdalnej komunikacji i wymiany danych w systemie, automatyzację i standaryzację obiegu wniosków pracowniczych z wykorzystaniem Pulpitów Pracownika i Pulpitów Kierownika. Kolejną zaletą jest wyeliminowanie problemów z wyliczaniem składników w płacach, Co więcej, ewidencja czasu pracy w systemie oraz kontrola limitów nieobecności są dostępne w podglądzie na bieżąco. Nastąpiła też integracja z działem księgowości, co poŻwala uniknąć drukowania wielu niepotrzebnych dokumentów.