BYSEVO
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży handlowej

Partner wdrażający: XLE sp. z o.o. zobacz wizytówkę.

Anna Tomaszewska, Bysevo
Anna Tomaszewska, Bysevo

Wdrożenie systemu enova365 usprawniło pracę zespołu kadrowego poprzez zautomatyzowanie rozliczeń płacowych, w tym czasu pracy z wykorzystaniem programu, który jest na bieżąco ze zmianami w przepisach. Oprogramowanie umożliwiło stały dostęp, przepływ oraz archiwizację danych i dokumentów w całej organizacji. Pracownicy wnioskują np. o urlopy za pośrednictwem Pulpitu Pracownika, skąd wniosek trafia bezpośrednio do systemu kadrowo-płacowego, gdzie znajdują się kartoteki pracowników. Za pośrednictwem Pulpitu Pracownika możliwe jest też pobieranie pasków płacowych, rocznych deklaracji PIT i IMIR. Z kolei kierownicy zespołów zatwierdzają zdalne wnioski pracowników, ale też planują i ewidencjonują czas pracy podległych pracowników. 
Zaimplementowana automatyzacja procesów wpływa na wzrost wydajności pracy oraz satysfakcję pracowników. 

Wykorzystane we wdrożeniu moduły