AQUA S.A.
Wdrożenie systemu ERP enova365 w branży użyteczności publicznej

Partner wdrażający: MAR-KOM STAR A.M. Klus sp.j. zobacz wizytówkę

Joanna Kucz-Gruszka, Kierownik Działu Kadr
Joanna Kucz-Gruszka, Kierownik Działu Kadr

Wybierający enova365 kierowaliśmy się dużymi możliwości w zakresie konfiguracji i personalizacji systemu do naszych potrzeb. Zdecydowaliśmy się również na wdrożenie systemu enova365 ze względu na moduły Pulpit Kierownika i Pulpit Pracownika, które pozwoliły obsługę procesów kadrowych w ramach jednego systemu.

Charakterystyka firmy:

Aqua S.A. jest spadkobierczynią bogatej tradycji bielskich wodociągów. Spółka prowadzi działalność wodociągowo-kanalizacyjną na terenie Bielska-Białej i sąsiednich gmin.


Wyzwania postawione przed systemem:

  • Firma AQUA S.A., do obsługi procesów kadro-płacowych wykorzystywała oprogramowanie, które nie spełniało wszystkich stawianych przed nim oczekiwań. Wybierając nowy system do zarządzania obszarami kadr i płac, AQUA S.A. za cel stawiała sobie wdrożenie systemu pozwalającego na pełną obsługę i wsparcie procesów kadrowych oraz płacowych zachodzących w firmie.
  • Jednym z głównych celów wdrożenia nowego systemu było usprawnienie i optymalizacja pracy związanej z wprowadzaniem i zarządzaniem danymi niemal 500 pracowników etatowych. Ponadto, istotnym elementem zmiany systemu była konieczność obsługi procesów związanych z planowaniem i przygotowywaniem grafików czasu pracy dla poszczególnych działów firmy. Pierwotnie grafiki czasu pracy przygotowywane były niezależnie przez wszystkie działy firmy i przesyłane do Działu Płac, gdzie następowało wprowadzenie przez użytkowników danych do systemu. Wiązało się ze znacznym nakładem pracy jak również z ryzykiem popełnienia błędu.
  • Dodatkowo, ważnym elementem wdrożenia nowego systemu była konieczność obsługa integracji z obecnym systemem Finansowo Księgowym SAP w zakresie pełnej dekretacji list płac.

Opis wdrożenia

Korzyści:

  • elastyczne algorytmy naliczeń wynagrodzeń – obsługa indywidualnych składników wynagrodzeń,
  • rozwiązania dodatkowe – enova365 Pulpit Kierownika rozszerzony o dodatkowy moduł Harmonogramów Czasu Pracy udostępnia jeden systemu pozwalający z zarządzanie pracownikami przez Kierownika Działu bez konieczności kontaktu z Działem Kadr;
  • dostępność – moduły Pulpit Pracownika i Pulpit Kierownika udostępnia aktualne dane w dowolnym momencie przy użyciu przeglądarki internetowej,
  • szeroki zakres konfiguracji, skalowalność – dzięki rozbudowanej konfiguracji, funkcjonalność enova365 została dopasowana do potrzeb firmy,
  • oszczędność czasu – czas potrzebny na realizację procesów udało się skrócić co przełożyło się na realne oszczędności czasu,
  • zgodność a aktualnymi przepisami – system enova365 jest na bieżąco aktualizowany, co gwarantuje zgodność z aktualnymi przepisami prawa.

Wykorzystane we wdrożeniu moduły

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365