System ERP dla instytucji publicznych

System ERP dla instytucji publicznych

Czym jest enova365, system ERP dla administracji publicznej?

enova365 to system ERP, który pomoże Ci zorganizować pracę w administracji publicznej i kontrolować jej przebieg. Nasz Autoryzowany Partner przeanalizuje indywidualne potrzeby danej jednostki i dopasuje do nich proponowane rozwiązanie informatyczne – stanie się to na jednym z etapów wdrożenia oprogramowania. 

ERP dla administracji publicznej w enova365 obejmuje niezbędne funkcjonalności z obszaru Finanse i księgowość, Kadry i Płace (HR), Projekty oraz Procesy. Każdy z nich ma na celu zoptymalizowanie czasu, jaki pracownicy muszą poświęcić na realizację konkretnych zadań. Dzięki niemu funkcjonowanie jednostki administracyjnej będzie sprawniejsze, procesy pod kontrolą, a to wszystko składa się również na efektywniejszą pracę.

Dzięki szerokim możliwościom konfiguracji, system ERP dla administracji publicznej może zostać uzupełniony o dodatkowe moduły. Wśród nich znajdują się rozwiązania wspierające eksport dekretów listy płac, analizę MS Excel, importy i eksporty księgowe czy transfer danych z kont bankowych do systemu ERP.  

Funkcje przetestowane i dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych

system ERP dla instytucji publicznych
Obsługa finansowo-księgowa oraz kadrowa

System ERP dla administracji publicznej enova365 umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania administracji publicznej. Dzięki enova365 sam możesz zdefiniować system wynagrodzeń, a także przeliczać płace dla grup pracowników.

system do zarządzania projektami - enova365
Budżetowanie i projekty unijne

System ERP dla administracji publicznej prowadzony elektronicznie zapewnia obsługę w zakresie planowania i realizacji projektów. Umożliwia między innymi tworzenie budżetu dla danego projektu, planowanie kosztów oraz kontrolę realizacji na każdym etapie. Doskonale sprawdzi się w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

DMS w systemie erp enova365 screen
DMS – system zarządzania dokumentami

Program dla administracji publicznej enova365 umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej. System odtwarza pełen obieg dokumentu: od momentu rejestracji pisma w punkcie kancelaryjnym do zamknięcia teczki sprawy. 

system ERP dla instytucji publicznych
system do zarządzania projektami - enova365
DMS w systemie erp enova365 screen

Dowiedz się jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach sektora publicznego

Od 1 stycznia 2021 roku, obowiązek wdrożenia PPK obejmie również instytucje sektora publicznego.

Z e-booka dowiesz się:

  • jakie terminy obowiązują instytucje publiczne,
  • jak poinformować o PPK pracowników,
  • jak wdrożyć PPK,
  • w jaką technologię zainwestować.
książeczka PPK wygląd

Co wyróżnia enova365 system ERP dla administracji publicznej?

enova365 zgodna z przepisami

Zgodność z przepisami polskiego prawa

Oprogramowanie dla administracji publicznej enova365 to gwarancja zgodności z przepisami polskiego prawa. Dzięki cyklicznym aktualizacjom – bezpłatnym dla Klientów z ważną gwarancją – masz pewność, że system jest w pełni przystosowany do wymogów legislacyjnych obowiązujących w Polsce. Co więcej, funkcjonalności enova365 są dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, dlatego są dla nich idealnym rozwiązaniem.

Ikona rodo

RODO – gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych danych

Specyficzną kategorię informacji gromadzonych w systemie stanowią dane osobowe, które zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) znajdują się pod szczególną ochroną. System ERP dla jednostek administracji enova365 dysponuje mechanizmami wspierającymi instytucje publiczne w dostosowaniu do zapisów rozporządzenia. Gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowią wykonywane przez nas cyklicznie testy penetracyjne.

ikona centrum usług wspólnych

Centra usług wspólnych

Właściwie dobrane rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej to klucz do sprawnego funkcjonowania centrów usług wspólnych. System ERP enova365 to rozwiązanie stworzone na potrzeby realizacji zadań w tych miejscach. Pełną obsługę informatyczną zapewnia współpraca modułów do rozliczania księgowości, obsługi procesu centralizacji VAT, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem i zamówieniami. Są one dodatkowo wspierane przez mechanizmy zdalnej komunikacji oraz wymiany informacji.

ikona przepływ pracy

Workflow – kontrola przepływu pracy

Wykorzystaj możliwości modułu Workflow w systemie ERP dla administracji publicznej enova365 i miej kontrolę nad przepływem pracy w instytucji. Pracownicy odpowiedzialni za kolejne kroki informowani są o zadaniach oraz terminach ich wykonania. Workflow pozwala definiować osoby, których akceptacja jest niezbędna do dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy.  

Poznaj opinię Klientów, korzystających z ERP dla administracji publicznej

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki


Wdrożony system enova365 jest intuicyjny oraz stabilny. Gwarancją wykonywania operacji ze zmieniającymi przepisami prawa są częste aktualizacje oprogramowania.

Marek Rak

Informatyk wojewódzki

RARR S.A.


Otrzymaliśmy przejrzysty obraz sytuacji dot. realizowanych projektów. Uważamy, że możliwości techniczne systemu enova365 zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów

Janusz Fudała

Prezes zarządu

Starostwo Powiatowe w Lublinie


Ewidencjonowanie czasu pracy czy naliczanie list płac zajmują nam mniej czasu, a bieżące aktualizacje systemu dają nam pewność, iż wyliczenia systemu są zgodne z przepisami i wskaźnikami

Krzysztof Łachowski

Kierownik Referanta Informatyki

Dlaczego warto wprowadzić enova365, rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej?

Podstawową zaletą systemu ERP dla administracji publicznej jest optymalizacja czasu pracy. Dzięki automatyzacji poszczególnych zadań oraz integracji z systemami zewnętrznymi nie musisz wykonywać niektórych czynności, które wcześniej były pracochłonne. Oprócz tego zyskujesz szereg innych korzyści.

Wśród nich można wymienić przede wszystkim bezpieczeństwo. Dane instytucji publicznej w wersji elektronicznej są mniej narażone na ewentualne uszkodzenia niż ich forma papierowa. Dodatkowo masz pewność, że wszystkie działania są zgodne z prawem, a informacje przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem RODO.

Kolejną zaletą jest przejrzystość i efektywniejsze zarządzanie organizacją. ERP dla administracji publicznej enova365 umożliwia gromadzenie najważniejszych informacji, ich ewidencję oraz zarządzanie nimi w jednym systemie. Dzięki temu możesz również zoptymalizować koszty, które należałoby ponieść w przypadku zakupu innych programów obejmujących poszczególne działania systemu ERP.

Ważnym elementem systemu ERP enova365 jest moduł BI, czyli Business Intelligence. Dostarcza on przejrzystą informację dotyczącą każdego obszaru systemu i działalności instytucji, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji. Jest doskonałym narzędziem dla analityków pracujących w instytucji oraz kierowników poszczególnych działów. Dodatkowo każdy użytkownik może zdefiniować swoje własne wskaźniki efektywności, dzięki którym monitorowanie procesów będzie łatwiejsze.

System ERP enova365 gwarantuje również mobilność i elastyczność. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania pracy zdalnej, wyjazdów w ramach delegacji lub prowadzenia kilku oddziałów administracji publicznej. Dzięki temu możesz zarządzać zasobami w dowolnym miejscu i czasie. System ERP enova365 jest dostępny również w wersji aplikacji mobilnej.

Ważną zaletą systemu ERP dla administracji publicznej jest również help desk. Wdrożeniem oprogramowania zajmuje się Autoryzowany Partner enova365, który przeprowadzi nie tylko proces wdrożenia i uruchomienia oprogramowania, ale również zagwarantuje pomoc powdrożeniową. Dzięki temu nie musisz szukać dodatkowych specjalistów, aby rozwiać swoje wątpliwości i otrzymać odpowiednią pomoc.

Oprócz tego system ERP enova365 gwarantuje dostęp do szeregu modułów dodatkowych. Dzięki nim możesz jeszcze bardziej usprawnić pracę w instytucji. Różnorodność dostępnych rozwiązań pozwala odpowiedzieć na wysokie – często specjalistyczne – wymagania działalności instytucji publicznej. Możesz dopasować je do indywidualnego charakteru działalności oraz oczekiwań swoich pracowników. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat kilku z możliwych funkcjonalności. 

Co zyskasz dzięki modułom dodatkowym ERP dla administracji publicznej?

enova365 rozrachunki koszty projektow
Obsługa funduszy pożyczkowych
Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych

Kolejne rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej to moduł Rozrachunki Funduszy Pożyczkowych. Wiele instytucji oferuje swoim pracownikom możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego PKZP lub ZFM. Wymagają one odpowiednich rozliczeń oraz kontroli nad harmonogramem spłat czy naliczaniem odsetek. Moduł pozwoli Ci zautomatyzować te działania i prawidłowo rozliczyć zobowiązanie pracownika. 

enova365 pracownicy koszty projektow
Rozliczanie projektów
Pracownicy Koszty Projektów

Instytucje publiczne realizują często projekty finansowane ze środków unijnych. Wiąże się to z obowiązkiem dostarczenia odpowiedniej dokumentacji oraz rozliczeń. Dotyczy to również wynagrodzeń pracowników. Aby zapewnić sobie sprawną analizę rzeczywistych kosztów związanych z konkretną realizacją, warto korzystać z modułu Pracownicy Koszty Projektów.

enova365 harmonogram zadan
Automatyzacja procesów
Harmonogram Zadań

Skoro mowa o automatyzacji działań, to nie można również pominąć modułu Harmonogram Zadań. W każdej instytucji publicznej pojawiają się cykliczne czynności, które z reguły zabierają pracownikom sporo czasu i wymagają dodatkowego nakładu pracy. Ten moduł dodatkowy pozwoli Ci na zautomatyzowanie wspomnianych działań oraz ograniczenie ryzyka błędów. Sam pracownik będzie mógł zająć się w tym czasie innymi ważnymi zadaniami.

enova365 pracownicy uczelni
Uczelnie wyższe
Pracownicy Uczelni

System ERP dla administracji publicznej umożliwia wprowadzenie modułów przeznaczonych dla jednostek budżetowych. Doskonałym przykładem może być moduł Pracownicy Uczelni. Ujmuje on wszystkie wymagania zawarte w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz kodeksie pracy. Ten moduł gwarantuje prawidłową ewidencję kadrowo-płacową, umożliwia rozliczanie wynagrodzeń pracowników uczelni wyższych czy też ewidencję rotacji stanowisk

Zarządzanie dokumentami i finansami w enova365, systemie ERP dla administracji publicznej

System ERP dla administracji publicznej enova365 możesz również wzbogacić o moduły usprawniające archiwizację dokumentów. Jednym z nich jest OCR, czyli elektroniczne wprowadzania dokumentów do systemu. To rozwiązanie sprawdzi się doskonale w przypadku instytucji publicznych, których działalność wiąże się z obsługą zarówno dokumentów papierowych, jak i elektronicznych – umożliwi skrócenie procesu odczytu znaków na zeskanowanym dokumencie. 

Program ERP dla instytucji publicznych umożliwia prowadzenie kartotek dokumentów zarówno w obszarze Kadry i Płace, jak i Finanse i Księgowość. Dzięki temu rozliczenie oraz udokumentowanie dochodów i wydatków będzie łatwiejsze, a instytucja będzie przygotowana na ewentualną kontrolę. 

W zależności od charakteru instytucji publicznej obowiązują inne formy rozliczania. Jednostki oświatowe mają obowiązek prowadzenia wydzielonego rachunku dochodów, na którym należy gromadzić darowizny, odszkodowania, opłaty za wyżywienie lub zakwaterowanie uczniów. Ma to na celu zachowanie czystości obrotów oraz łatwiejszą korektę błędów w rozliczeniach. Oprócz tego jednostki oświatowe prowadzą „Rachunek bieżący jednostki”, a wszystkie pobrane środki oraz przelewy muszą znaleźć odzwierciedlenie w sprawozdaniach.

Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji nie jest proste i często wymaga dodatkowej pomocy ze strony specjalistów. ERP dla instytucji publicznych pomoże Ci w prowadzeniu odpowiedniej ewidencji środków oraz dokumentów. Możesz połączyć system ERP z rachunkami bankowymi. Dzięki temu ułatwisz sobie ewidencję wykonanych operacji. 

Proponowane rozwiązania

Finanse i ksiegowość
Finanse i ksiegowość

Prowadź ewidencję księgową według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgodnie z wymaganiami dla administracji publicznej

Kadry i płace (HR)
Kadry i płace (HR)

Definiuj system wynagrodzeń i przeliczaj płace dla grup pracowników, w oparciu o narzędzie zawsze zgodne z przepisami.

Projekty
Projekty

Twórz budżet dla projektu, planuj koszty i kontroluj realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Procesy
Procesy

Wykorzystaj elektroniczny obieg dokumentów w instytucjach publicznych, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz zespół jest do dyspozycji, by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Czekamy na Twój kontakt telefoniczny lub mailowy.