System ERP dla instytucji publicznych

System ERP dla instytucji publicznych

Funkcje przetestowane i dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych

Obsługa finansowo-księgowa oraz kadrowa

enova365 umożliwia prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej, które są wymagane do poprawnego funkcjonowania administracji publicznej. Dzięki enova365 sam możesz zdefiniować system wynagrodzeń, a także przeliczać płace dla grup pracowników.

system do zarządzania projektami - enova365
Budżetowanie i projekty unijne

System do elektronicznej administracji publicznej zapewnia obsługę w zakresie planowania i realizacji projektów. Umożliwia m.in. tworzenie budżetu dla danego projektu, planowanie kosztów oraz kontrolę realizacji projektu. Doskonale sprawdzi się w realizacji projektów finansowanych ze środków UE.

DMS w systemie erp enova365 screen
DMS – system zarządzania dokumentami

enova365 umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucjach publicznych, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej. System odtwarza pełen obieg dokumentu: od momentu rejestracji pisma w punkcie kancelaryjnym, po zamknięcie teczki sprawy.

system do zarządzania projektami - enova365
DMS w systemie erp enova365 screen

Dowiedz się jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe w instytucjach sektora publicznego

Od 1 stycznia 2021 roku, obowiązek wdrożenia PPK obejmie również instytucje sektora publicznego.

Z e-booka dowiesz się:

  • jakie terminy obowiązują instytucje publiczne,
  • jak poinformować o PPK pracowników,
  • jak wdrożyć PPK,
  • w jaką technologię zainwestować.
książeczka PPK wygląd

Co wyróżnia nasz system ERP?

enova365 zgodna z przepisami
Zgodność z przepisami polskiego prawa

Oprogramowanie dla administracji publicznej enova365 to gwarancja zgodności z przepisami polskiego prawa – dzięki cyklicznym aktualizacjom, bezpłatnym dla Klientów z ważną gwarancją na system, masz pewność, że jest on w pełni dostosowany do wymogów legislacyjnych obowiązujących w Polsce. Co więcej, funkcjonalności enova365 są w pełni dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych.

Ikona rodo
RODO – gwarancja bezpieczeństwa przechowywanych danych

Specyficzną kategorię informacji gromadzonych w systemie stanowią dane osobowe, które zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO), znajdują się pod szczególną ochroną. System enova365 dysponuje mechanizmami wspierającymi instytucje publiczne w dostosowaniu do zapisów rozporządzenia. Gwarancję wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowią wykonywane cyklicznie testy penetracyjne.

ikona centrum usług wspólnych
Centra usług wspólnych

Właściwe dobranie systemów informatycznych w administracji publicznej to klucz do sprawnego funkcjonowania centrów usług wspólnych. System enova365 to rozwiązanie przygotowane na potrzeby realizacji zadań w tych miejscach. Współpraca modułów do rozliczania księgowości, obsługi procesu centralizacji VAT, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem i zamówieniami, wsparta mechanizmami zdalnej komunikacji oraz wymiany informacji, zapewnia pełną obsługę informatyczną. 

ikona przepływ pracy
Workflow – kontrola przepływu pracy

Wykorzystaj możliwości systemu enova365 Workflow i miej kontrolę nad przepływem pracy w Instytucji. Pracownicy odpowiedzialni za kolejne kroki informowani są o zadaniach oraz terminach ich wykonania. Workflow pozwala definiować osoby, których akceptacja jest niezbędna do dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy. 

Poznaj opinię Klientów, korzystających z ERP dla administracji publicznej

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki


Wdrożony system enova365 jest intuicyjny oraz stabilny. Gwarancją wykonywania operacji ze zmieniającymi przepisami prawa są częste aktualizacje oprogramowania.

Marek Rak

Informatyk wojewódzki

RARR S.A.


Otrzymaliśmy przejrzysty obraz sytuacji dot. realizowanych projektów. Uważamy, że możliwości techniczne systemu enova365 zadowolą nawet najbardziej wymagających Klientów

Janusz Fudała

Prezes zarządu

Starostwo Powiatowe w Lublinie


Ewidencjonowanie czasu pracy czy naliczanie list płac zajmują nam mniej czasu, a bieżące aktualizacje systemu dają nam pewność, iż wyliczenia systemu są zgodne z przepisami i wskaźnikami

Krzysztof Łachowski

Kierownik Referanta Informatyki

Proponowane rozwiązania

Finanse i ksiegowość
Finanse i ksiegowość

Prowadź ewidencję księgową według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej zgodnie z wymaganiami dla administracji publicznej

Kadry i płace (HR)
Kadry i płace (HR)

Definiuj system wynagrodzeń i przeliczaj płace dla grup pracowników, w oparciu o narzędzie zawsze zgodne z przepisami.

Projekty
Projekty

Twórz budżet dla projektu, planuj koszty i kontroluj realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Procesy
Procesy

Wykorzystaj elektroniczny obieg dokumentów w instytucjach publicznych, zgodnie z wymogami instrukcji kancelaryjnej.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Nasz zespół jest do dyspozycji, by odpowiedzieć na każde Twoje pytanie. Czekamy na Twój kontakt telefoniczny lub mailowy.