PocketHandel

Dzięki współpracy Sonety z bielską firmą XDEFT możliwości zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem enova365 zostały rozszerzone o współpracę z mobilnymi systemami do zamówień i sprzedaży PocketPC. Teraz pracujący w terenie handlowcy mogą za pośrednictwem telefonu komórkowego wymieniać dane z systemem pracującym w centrali firmy.

Możliwość synchronizacji danych pomiędzy systemem enova365 a mobilnym sprzętem PowerPC otwiera nowe możliwości usprawnienia obiegu danych w przedsiębiorstwie, zwłaszcza że wymiana informacji następuje w obu kierunkach. Nie tylko urządzenie przenośne może pobierać dane z centrali, ale również komputer pracujący w firmie może bez trudu pobrać nowe dane wprowadzone do mobilnego terminala.

Ponieważ do transmisji danych wybrany został protokół TCP/IP, program zainstalowany na urządzeniu PocketPC może pracować w trybie online. Z myślą o przesyłaniu danych z użyciem telefonu komórkowego (technologia GPRS) w samym systemie enova365 wprowadzono możliwość zawężenia bazy danych, np. określenia, którzy kontrahenci należą do danego handlowca. Skraca to listę informacji do przesłania. Można również operować na cennikach, zaimportować harmonogram odwiedzin placówek/sklepów itd. Nowe możliwości systemu enova365 okazują się przydatne także na terenie firmy, np. w magazynie, gdzie za pośrednictwem sieci WLAN pracownik może na bieżąco wprowadzać zmiany do centralnego systemu, bezpośrednio nadzorując obrót towaru. Pracę dodatkowo ułatwia fakt, że oprogramowanie współpracuje z czytnikiem kodów kreskowych.

Autor rozwiązania

X DEFT Sp. z o.o. Sp. k.

Poznaj więcej informacji o tym Partnerze