OPTIkolektor WIN

Optidata przy współpracy firmą Soneta opracowała wersję aplikacji Optikolektor WIN kompatybilnej z oprogramowaniem enova365 Handel i dedykowanej do pracy na terminalach z systemem Windows. Optikolektor jest narzędziem usprawniającym pracę operatora przy wykonywaniu procesów związanych z przyjęciem, wydaniem oraz inwentaryzacją towaru.

Aplikacja komunikacyjna:

 • możliwość intuicyjnego, prowadzonego krok po kroku, uruchamiania profilu enova365;
 • możliwość wymiany danych z programem enova365 poprzez bezpośrednie połączenie z bazą danych
 • możliwość filtrowania dokumentów enova365 i wyboru tych, które mają być przesłane na terminal za pomocą okna importu zleceń.

Okno umożliwia filtrowanie dokumentów wg.:
– daty utworzenia;
– typu dokumentu;
– stanu dokumentu;
– stanu bufora;
– magazynu;
– kontrahenta.

 • możliwość pobrania bazy towarowej poprzez okno ładowania towarów, za pomocą którego użytkownik może odfiltrować i wybrać konkretne towary do przesłania na terminal.
  Dostępne są następujące filtry:

  •  stawka vat;
  • typ;
  • cechy;
  • uwzględnienie towarów nieaktywnych.
 • możliwość zapisania i modyfikowania filtrów za pomocą managera filtrów w oknie importu zleceń i towarów.
 • możliwość tworzenia dokumentów korygujących w przypadku gdy istnieją rozbieżności między zleceniem, a zrealizowanym dokumentem. Funkcja ta jest konfigurowalna i umożliwia określenie odpowiedniego zachowania aplikacji.

Dostępne są opcje:

 • nigdy nie twórz dokumentów korygujących;
 • zawsze pytaj użytkownika o chęć utworzenia dokumentu korygującego;
 • zawsze twórz dokumenty korygujące gdy występują rozbieżności.
 • edytor obiegu dokumentów, który umożliwia określenie jak będą zapisywane w programie enova365, dokumenty zrealizowane na terminalu. OPTIkolektor wspiera następujące obiegi dokumentów:
  ZO -> FV \ FZAL \ FD \ WZ2
  ZD -> ZK\ ZZAL\ FIUE \ PZ2
 • możliwość tworzenia raportu zbiorczego transmisji danych z terminala do enova365, w postaci tabeli z nazwa dokumentu, informacją o poprawności operacji, krótkim komunikatem o rezultacie transmisji. Raport zawiera informację o rezultacie przesłania każdego dokumentu. Istnieje możliwość zapisania wygenerowanych raportów i przechowywania ich w postaci plików html.
  mapper cen umożliwiający określenie jaka cena zostanie przesłana i edytowana na terminalu (podstawowa, hurtowa, detaliczna) i czy będzie ona interpretowana jako cena netto czy brutto.
 • możliwość obsługi cech towarów i dokumentów. Aplikacja zawiera edytor umożliwiający zmapowanie cech towarów i dokumentów z programu enova365 na pola własne OPTIkolektora. Okno edytora zawiera krótką pomoc i opis czynności koniecznych aby poprawnie pobrać cechy.
 • modyfikacja pliku konfiguracyjnego terminala za pomocą managera procesów. Umożliwia ukrycie pewnych elementów menu, zmianę pól własnych nagłówka oraz procesu. Możliwe jest również
 • modyfikowanie właściwości poszczególnych procesów.

Aplikacja terminalowa:

 • możliwość wyszukiwania towarów po części nazwy;
 • możliwość automatycznego uzupełniania magazynu i kontrahenta na tworzonym dokumencie;
 • możliwość pobrania konfiguracji terminala przygotowanej w aplikacji komunikacyjnej;
 • możliwość wyszukiwania towarów po dowolnej frazie (dowolnym ciągu znaków w nazwie);
 • możliwość pobrania pliku konfiguracyjnego dla każdego z realizowanych procesów;
 • możliwość ograniczenia ilości informacji o danym towarze, prezentowanych osobie korzystającej z terminala. Umożliwia to np. ukrycie informacji o cenach, indeksie, stanie magazynowym, typie towaru etc;
 • możliwość ograniczenia liczby zwracanych towarów w oknie wyszukiwania, co sprawdza się u w przypadku terminali słabszych wydajnościowo.
 • możliwość pobrania konfiguracji połączenia Wi-Fi, zdefiniowanej w aplikacji komunikacyjnej;
 • możliwość wyświetlenia pozycji zlecenia w oknie realizacji dokumentów;
 • możliwość konfiguracyjnego ukrycia funkcji dezaktywacji urządzenia;
 • możliwość przywrócenia domyślnej konfiguracji, w przypadku pojawienia się problemów wynikających z nieprawidłowej konfiguracji terminala.

Autor rozwiązania:

Optidata