Praca na Wielu Bazach

Zyskaj możliwość zarządzania wieloma bazami danych w ramach jednej licencji enova365 z poziomu „bazy głównej (master)”

Moduł dodtkowy enova365 Praca na Wielu Bazach zapewni znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu/kilku bazach (wiele firm), zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych. Zyskaj możliwość możliwość dodatkowej kontroli operatorów oraz działań w systemie.

Funkcjonalność modułu enova365 Praca na Wielu Bazach:

Działania konfiguracyjne:

 • archiwizacja wielu baz danych,
 • konwersja wielu baz danych (aktualizacja do nowszej wersji programu),
 • dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych – użytkownicy po zalogowaniu się do bazy głównej będą mieli dostęp do poszczególnych baz danych wg przydzielonych im uprawnień,
 • zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz,
 • definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach,
 • aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie.

Działania operacyjne umożliwiające przegląd pełnej zawartości poszczególnych baz danych:

 • analizy baz danych – lista analityczna prezentująca podstawowe informacje dla każdej bazy danych:
  – przejście na skróty do wybranych obszarów w określonej bazie danych – czynność „Pokaż…” umożliwia podgląd konkretnej bazy danych w celu weryfikacji, czy wszystkie deklaracje zostały naliczone oraz czy naliczono je poprawnie,
  – wykonanie określonych działań uzupełniających – czynność „Dodaj…” umożliwia „hurtowe” naliczenie (generowanie) brakujących deklaracji w wybranych wcześniej bazach danych.
 • raporty na liście analitycznej prezentujące zestawienia różnych informacji z wielu baz danych,

e-Deklaracje – umożliwia „hurtowe” wykonywanie czynności podpisania i wysyłki e-Deklaracji.

Bazy danych – dostęp do pełnej zawartości poszczególnych baz danych.

Raporty wykonywane jako wydruki na liście analizy:

 • informacje o zobowiązaniach podatkowych – raport prezentujący kwoty zobowiązań podatkowych dla wybranej bazy danych,
 • raport pracy operatorów – wydruk prezentujący aktywność wybranych operatorów w wybranych bazach danych,
  – wydruk można wykorzystać do analizy rozkładu pracy wybranego operatora w jednej wybranej lub wielu bazach danych,
  – prezentuje informacje o liczbie utworzonych w bazie różnego rodzaju dokumentów i elementów dokumentów.

*Moduł współpracuje wyłącznie z bazami danych na serwerze MS SQL.