ERP a CRM, MES, MRP, WMS – o co chodzi z tymi skrótami

Systemy ERP stały się już w większości firm standardem. Ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwami i porządkują procesy. Często bywają utożsamiane z innymi.

ERP a CRM, MES, MRP, WMS –  o co chodzi z tymi skrótami

Często słyszymy ERP a CRM – co za różnica?! A jednak jest! Systemy ERP (Enterprise Resource Planning – Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa) to rozwiązania biznesowe, które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwami i porządkują procesy. Ze względu na fakt rosnącej popularności różnych systemów informatycznych często bywają utożsamiane z innymi, np. MES, CRM, MRP, czy WMS. Czy jednak na pewno można przypisać im podobne role? I co właściwie oznaczają tajemnicze skróty?

ERP a MES (Manufacturing Execution System – System Realizacji Produkcji)

Podstawowym pytaniem przy rozróżnieniu powinno być to o funkcjonalności, które można spotkać w konkretnym narzędziu. Systemy ERP są nadrzędne i obejmują procesy szerzej, natomiast niekoniecznie głębiej. W produkcji systemy MES mają inne możliwości niż ERP. Który więc wybrać? Wszystko zależy od indywidualnych potrzeb, ponieważ dobry system powinien być skrojony na miarę.

System ERP jest w stanie rozliczyć produkcję i wykorzystanie materiałów oraz wygenerować dokumenty księgowe, czego zwykle nie jest w stanie zrobić MES. To narzędzie do ogólnego zarządzania aktywami. W systemie MES możemy natomiast planować kolejność zleceń, czas ich realizacji, czy wyliczać bieżące wskaźniki OEE. Narzędzie to jest zatem ściśle związane z procesami produkcyjnymi.

Oba gromadzą różnego rodzaju dane o zleceniach oraz ich listy. Oba mają na celu zaprezentowanie bieżącego stanu przedsiębiorstwa, umożliwienie szczegółowych analiz, ukazanie wszystkich istotnych procesów, a w konsekwencji doprowadzenie do usprawnienia i wzrostu efektywności oraz wartości firmy.

Systemy MES i ERP współpracują ze sobą. Wdrożenie rozwiązania ERP daje możliwość pełnej realizacji strategii firmy i kontroli nad nią, ale również integracji wszystkich procesów, które w przedsiębiorstwie zachodzą. System ERP wpierany przez MES integruje przepływ informacji z hali produkcyjnej z informacjami biznesowymi. Daje warunki do analizy bieżących kosztów oraz rentowności produkcji. Oba rozwiązania doskonale się więc uzupełniają i właśnie dlatego warto przemyśleć ich wdrożenie.

ERP a CRM (Customer Relationship Management – Zarządzanie Relacjami z Klientami)

Oba systemy mają na celu ułatwienie zarządzania i optymalizacji procesów, jakie zachodzą w danym przedsiębiorstwie, jednak sposób jego realizacji jest zróżnicowany. Mogą się wzajemnie integrować i uzupełniać, więc warto przyjrzeć im się bliżej.

Co je zatem różni? Rozwiązania ERP skupiają się na procesach dotyczących całej organizacji tak, aby zintegrować je w jednym miejscu. CRM natomiast koncentruje się na węższym obszarze, bo na procesach dotyczących relacji z klientami. Pomaga w zarządzaniu i usprawnianiu działań z zakresu sprzedaży, obsługi klienta czy marketingu.

Dzięki organizacji i automatyzacji działań marketingowych i sprzedażowych poprawia się jakość obsługi klienta i wzrasta efektywność prowadzonych prac. Identyfikacja możliwości biznesowych oraz potencjalnych klientów wpływa z kolei na wzrost sprzedaży. CRM pełni zatem trzy główne funkcje: komunikacyjną (kontakt z klientami), operacyjną (automatyzacja procesów) oraz analityczną (analiza zachowań klientów).

System ERP pozwala na ustandaryzowanie procesów biznesowych, uporządkowanie danych i kontrolę kosztów. Poprzez odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi przyczynia się do zwiększenia efektywności całej organizacji.

ERP a CRM – dla dużych i małych

Mniejsze firmy często najpierw inwestują w system CRM, żeby wesprzeć pozyskiwanie nowych klientów oraz mieć kontrolę nad relacjami z obecnymi. Następnie, rozwijając się, inwestują w systemy ERP. Dobrze więc wybierać narzędzia modułowe, które ułatwiają integrację z już istniejącymi rozwiązaniami oraz pozwalają na dalszą rozbudowę. ERP a CRM staje się więc kwestią uzupełniającą.

ERP a MRP (Material Requirements Planning – Planowanie Zapotrzebowania Materiałowego)

System MRP pomaga planować materiały niezbędne do produkcji, obliczać wymagane ilości surowców oraz prognozować ich zużycie. Jako samodzielne narzędzie służy do zarządzania zapasami i planowaniem produkcji w przedsiębiorstwie. Często jest jednak jednym z modułów oprogramowania ERP i po integracji pozwala na bardziej zaawansowane operacje i analizy.

System MRP skupia się na zaspokajaniu potrzeb działów wytwórczych. Rozwiązanie ERP jest tu niejako nadrzędne i służy realizacji celów strategicznych przedsiębiorstwa. Tworzenie planów produkcyjnych, zarządzanie zleceniami czy kontrola zaawansowania etapu poszczególnych prac to funkcjonalności, które znaleźć można w MRP. Nie powinniśmy szukać tam jednak tych związanych z księgowością, HR lub procesem sprzedaży.

To kolejna para rozwiązań, która doskonale się uzupełnia i przenika. Systemy ERP zapewniają komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami oprogramowania, np. między magazynem a finansami w związku z przyjęciem towaru.

ERP a WMS (Warehouse Management System – System Zarządzania Magazynem)

System WMS ma na celu zarządzanie łańcuchem dostaw, magazynowaniem, realizacją zamówień oraz śledzeniem ruchów poszczególnych pozycji magazynowych. Ma to w konsekwencji doprowadzić do optymalizacji procesów na podstawie informacji uzyskiwanych w czasie rzeczywistym. To samodzielne rozwiązanie, które potrzebuje zwykle integracji z szerszym systemem pomagającym w zarządzaniu relacjami czy z prowadzeniem księgowości. Wtedy z pomocą przychodzi system ERP.

W systemie ERP, dzięki odpowiednim modułom, często można również śledzić ścieżkę towarów z magazynu. Integracja z dodatkowymi rozwiązaniami daje pełny obraz tego, co dzieje się od magazynu aż po dostarczenie do klienta.

Warto zwrócić uwagę na jednostronność relacji – ERP nie może być częścią systemu zarządzania magazynem. Zawsze pełni funkcję nadrzędną i dotyczy szerszych zagadnień.

Nie takie skróty straszne jak je malują

Systemy ERP często są błędnie utożsamiane z systemami MES, CRM, MRP czy WMS. Każdy z nich pełni jednak nieco inne funkcje i pozwala na realizację odmiennych potrzeb. Firmy powinny indywidualnie rozważyć jaki wariant jest dla nich najlepszy i czego oczekują od danego rozwiązania, wybrać ERP a CRM.

Warto zwrócić uwagę na możliwość dalszego rozwoju i integracji z dodatkowymi modułami w przyszłości. Kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem pomaga bowiem w realizacji jego strategicznych celów i kontrolę prac oraz kosztów na każdym etapie. W konsekwencji prowadzi do wzrostu efektywności prowadzonych działań i zwiększenia przychodów.

O module Sprzedaż i CRM dowiesz się więcej >> TUTAJ

Autor: Gabriela Gil, Specjalista ds. Marketingu enova365

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365