Analiza danych w biznesie i jej znaczenie w osiąganiu celów

Analityka biznesowa rozwija się bardzo dynamicznie. Powstaje coraz więcej narzędzi typu Business Intelligence, które pozwalają na gromadzenie i analizowanie niezliczonej ilości danych. W jaki sposób?

Analiza danych w biznesie i jej znaczenie w osiąganiu celów

Właściwe planowanie musi opierać się na rzetelnych danych. One same, by mogły być skutecznie wykorzystane, muszą stać się jednak informacją. Dzięki systemom Business Intelligence (BI), konwertującym dane w różnorodne analizy i wykresy, z łatwością uzyskasz odpowiednią wiedzę, umożliwiającą monitorowanie wykonania planów. Otrzymasz także informację o ewentualnych zagrożeniach, by móc im przeciwdziałać w odpowiednim czasie. Analiza danych w biznesie staje się coraz ważniejsza.

Dlaczego analiza danych jest ważna w biznesie?

Dane to wiedza, a wiedza odpowiednio wykorzystana umożliwia tworzenie efektywnych planów biznesowych, opartych na sprawdzonych podstawach. Wnioski z analiz służą do poprawy sprzedaży dzięki poznaniu motywacji i zachowań klientów oraz ich potrzeb. Oczywiście, analiza danych w biznesie nie ogranicza się wyłącznie do obszaru sprzedaży. Działania innych działów również wymagają planowania i realizacji określonych kampanii. Ilość danych jest ogromna. Każda firma, nawet niewielka, generuje duże wolumeny danych. Samodzielne ich przetwarzanie staje się coraz trudniejsze i bardziej czasochłonne. Sam dostęp do nich jest bardzo cenny, ale by je skutecznie wykorzystać do rozwoju firmy, potrzebne są zaawansowane rozwiązania technologiczne, umożliwiające tworzenie potrzebnych analiz i zestawień. Business Intelligence stanowi odpowiedź na tę potrzebę. Dzięki niemu możesz działać efektywniej, ale też modyfikować swoje kroki już w trakcie funkcjonujących kampanii. Możesz ponadto planować strategie w celu wyprzedzenia konkurencji i w ten sposób maksymalnie wykorzystać zasoby danych, jakimi dysponujesz, by pracowały na sukces Twojej firmy.

Co Business Intelligence enova365 może zrobić dla Twojej firmy?

Nowoczesne narzędzia informatyczne w firmie zbierają informacje z wszystkich działów, porządkują je i łączą w określone struktury. Samodzielnie decydujesz, jakiej analizy potrzebujesz i jakie dane chcesz wykorzystać do jej sporządzenia. Cały proces jest o wiele krótszy, w porównaniu z przeprowadzeniem go w tradycyjny manualny sposób. Wyklucza też błąd ludzki, gdyż opiera się na danych, zawartych w systemie.

BI umożliwia efektywne planowanie w różnych obszarach działania firmy tak, aby zoptymalizować każdy jej proces, minimalizując koszty, a maksymalizując zyski. Otrzymujesz wiedzę, która umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych, ale też pozwala na usprawnienie działania mniejszych projektów w Twoim przedsiębiorstwie. Raporty dostępne w narzędziu BI enova365 masz zawsze pod ręką. To wszystko dzięki funkcjonalności systemu oraz jego mobilności. Aplikacja umożliwia tworzenie ich w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki BI możesz na bieżąco śledzić wyniki całej firmy oraz poszczególnych projektów i odpowiednio reagować na ewentualne zagrożenia, spadki czy wzrosty w czasie rzeczywistym. System BI enova365 jest odpowiednio zabezpieczony, by dane wrażliwe przedsiębiorstwa trafiały wyłącznie do osób uprawnionych do dysponowania nimi.

Business Intelligence enova365

Gdzie wykorzystasz Business Intelligence?

Każdy dział firmy potrzebuje skutecznego systemu analizy danych dla sprawnego działania, planowania i monitorowania realizacji zadań. Możesz samodzielnie definiować wskaźniki efektywności, wykorzystując dane z określonego obszaru, by ułatwić codzienną pracę i określić cele. Ta elastyczność daje szansę na jeszcze wydajniejsze pozyskiwanie wiedzy i wykorzystywanie jej do poprawy działania określonego sektora w przedsiębiorstwie.
BI przeznaczony jest nie tylko dla dużych, ale także dla średnich i małych firm z sektora MŚP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa), pozwalając na efektywne zarządzanie każdym obszarem. System sprawdzi się w dziale sprzedaży, finansowym czy HR.

Analiza finansowa umożliwia projektowanie działań strategicznych, uwzględniając zysk, zadłużenie, przychody czy koszty firmy. To oczywiście tylko przykład tego, jak może być wykorzystany system Business Intelligence enova365 w zakresie analizy finansowej.
W dziale sprzedaży możesz kontrolować cały cykl sprzedaży, a także efektywność poszczególnych handlowców, a także nadzorować proces zatowarowania.
W dziale HR z kolei, masz szansę nadzorować rotację pracowniczą, analizować wysokość wynagrodzeń, uzyskiwać informację o absencjach itp.

Uzyskuj analizy, jakich potrzebujesz w dowolnym czasie i podejmuj decyzje, opierając się na twardych i rzetelnych danych.

Business Intelligence – komu potrzebna jest analiza danych w biznesie?

Technologia analizy danych w firmie przydaje się na wielu stanowiskach, nie tylko managerskich, choć te są oczywistym odbiorcą analiz. Osoby zarządzające poszczególnymi działami, czy całą firmą, muszą mieć stały dostęp do informacji, jakie przetwarzane są na podstawie danych będących w jej zasobach.

  • Dyrektor generalny może wykorzystać analizy finansowe, nadzorując rozwój firmy i konkurencyjność, by podejmować najważniejsze decyzje biznesowe i planować inwestycje.
  • Manager działu handlowego na podstawie analiz sprawdzi natomiast efektywność pracowników czy wartość sprzedaży do poszczególnych klientów. Na podstawie tych danych może poprawić sprzedaż, korygując obszary, które wymagają naprawy.
  • Dyrektor finansowy dzięki szczegółowym analizom może monitorować stopień realizacji założonych celów i opiniować zasadność planowanych inwestycji.
  • Projekt manager może wprowadzać innowacje, planować inwestycje i dokonywać określonych zmian, a także monitorować ich przebieg i stopień realizacji celu.
  • Handlowiec, dzięki dostępowi do informacji o zachowaniach klientów i statystykach sprzedaży, może tworzyć spersonalizowane oferty i skuteczniej realizować plany sprzedażowe, a także monitorować ich postęp.
  • Manager ds. marketingu precyzyjnie zaplanuje budżety i określi zyski na podstawie prowadzonych kampanii.
  • Specjalista ds. HR dzięki narzędziom analitycznym sprawdzi wydajność działów czy statystyki absencji.
  • Magazynier z dostępem do nowoczesnych narzędzi BI jest w stanie zoptymalizować swoją pracę. Dzięki analizie danych uzyska wiedzę o towarach najbardziej rotujących, by odpowiednio umieścić je w magazynie, a także zaplanować zapotrzebowanie.

Możliwości Business Intelligence

Analiza danych w biznesie przy pomocy narzędzi BI ma sens wtedy, gdy wiemy czemu ma służyć i komu pomagać w codziennej pracy oraz na jakie pytania odpowiadać. Mamy bardzo wiele obszarów analitycznych i do każdego z nich możemy tworzyć dziesiątki raportów. Jednak nie chodzi tutaj o ilość, a o jakość tych danych. Czasem 10 przemyślanie zbudowanych raportów może przynieść znacznie więcej wartości dodanej, niż kilkadziesiąt raportów o znikomej wartości informacyjnej – mówi Mateusz Cich, Kierownik Projektu BI enova365.

Możliwości Business Intelligence są ogromne, a analiza danych umożliwia wykorzystanie informacji, by zoptymalizować każdy proces w firmie i skutecznie planować działania biznesowe.

Sprawdź, jak działa BI enova365 i jakie narzędzia wykorzystuje do analizy, testując system bezpłatnie przez 14 dni. Pobierz przewodnik po BI enova365 i dowiedz się, jak być sprytniejszym od konkurencji!

Elastyczność i mobilność – system BI, który działa, jak chcesz

Każda firma jest inna, dlatego system BI enova365 dopasowany jest do określonych potrzeb przedsiębiorstwa. Dzięki modułowości z łatwością można go zaadaptować do indywidualnego charakteru firmy. Sam panel dostosujesz zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami, by uzyskiwać dane w formie wykresów, wskaźników, tabel.
Niewątpliwą zaletą systemu BI enova365 jest jego mobilność. Obecnie dostęp do informacji w każdym miejscu i czasie jest często czynnikiem decydującym o powodzeniu działań. Mobilność systemu analiz biznesowych jest kluczowa.

Analizy danych są niezbędnym elementem skutecznego działania w biznesie. Umożliwiają skuteczne planowanie, monitoring postępu działań i reagowanie na ewentualne zagrożenia na bieżąco. Jest to możliwe tylko dzięki zastosowaniu wysokiej jakości rozwiązań technologicznych, w szybki sposób przetwarzających ogromne ilości danych. To rozwiązanie, które w biznesie przynosi konkretne korzyści finansowe i ułatwia zarządzanie zarówno poszczególnymi działami, jak i całym przedsiębiorstwem.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365