Zmiany w ZUS 2023: jak minimalne wynagrodzenie wpływa na składki?

Zmiany w ZUS 2023: jak minimalne wynagrodzenie wpływa na składki?

Nowa najniższa krajowa 2023 r. wpływa nie tylko na zasobność portfela pracowników, ale także powoduje zmiany w ZUS 2023 r. Zobacz, jak obliczyć ZUS po lipcowych zmianach. Sprawdź, jak płaca minimalna wpływa na składkę ZUS. 

Spis treści:

Najniższa krajowa 2023 r. − zmiany

Wzrost cen na rynku powoduje zwiększenie stawki minimalnego wynagrodzenia. Rodzi to konsekwencje dla pracodawców, którzy muszą dostosować się do zaktualizowanych wymogów prawnych. Co więcej, podniesienie minimalnego wynagrodzenia wpływa na wysokość składki ZUS odprowadzanej przez pracodawców. 

Co to jest minimalne wynagrodzenie?

Minimalne wynagrodzenie to kwota, poniżej której pracodawca nie może wynagradzać pracownika zatrudnionego na umowie o pracę. Jego głównym celem jest zapewnienie pracownikom ochrony socjalnej oraz godziwego poziomu życia. 

Podstawą prawną do ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej za pracę jest ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. O konkretnych wyliczeniach oraz wartościach traktuje każdorazowo rozporządzenie Ministra Finansów. 

Jak często jest aktualizowana płaca minimalna? Mówi o tym wprost art. 3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. 

Art. 3. 

Jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3, wynosi:

 • 1) co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca; 
 • 2) mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia: od dnia 1 stycznia.

Najniższa krajowa 2023 r. była aktualizowana dwukrotnie ze względu na panującą inflację i zwyżkę cen. W 2023 r., stawka minimalnego wynagrodzenia przedstawiała się następująco:

 • od stycznia do czerwca: 3 490 zł brutto miesięcznie,
 • od lipca do grudnia: 3 600 zł brutto miesięcznie.

Warto także widzieć, że chronieni są również pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie (umowę cywilnoprawną). Polskie prawo (także ustawa o minimalnym wynagrodzeniu) zabezpiecza pracownika w zakresie minimalnej stawki godzinowej przepracowanej na rzecz zleceniodawcy. 

Minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń w 2023 roku wynosiła:

 • od stycznia do czerwca: 22,80 zł brutto za godzinę.
 • od lipca do grudnia: 23,50 zł brutto za godzinę.

Rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące wysokości płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej znane jest już we wrześniu roku poprzedzającego. 15 września 2023 r. ogłoszone zostało więc rozporządzenie ustalające kwoty na rok 2024 r. Zgodnie z prognozami minimalne wynagrodzenie 2024 r. będzie wynosić:

 • od stycznia do czerwca: 4 242 zł brutto miesięcznie,
 • od lipca do końca roku: 4 300 zł brutto miesięcznie.

Z kolei minimalna stawka godzinowa dla umów zleceń ma wynieść:

 • od stycznia do czerwca: 27,70 zł brutto za godzinę,
 • od lipca do końca roku: 28,10 zł brutto za godzinę.

Czytaj także: Rozliczanie wynagrodzeń krok po kroku – czyli jak działa system kadrowo-płacowy enova365

Jak zmieni się ZUS? Minimalne wynagrodzenie zmienia wysokość składki!

Wynagrodzenie minimalne bezpośrednio wpływa na wysokość składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców, szczególnie tych korzystających z ulgi na start. Przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności mogą opłacać składki ZUS od niższej podstawy, co jest określane jako preferencyjne składki ZUS, a ich wysokość jest powiązana z wysokością płacy minimalnej.

W 2024 roku, zgodnie z projektowanymi kwotami płacy minimalnej, podstawa wymiaru preferencyjnych składek ZUS będzie wynosić 30% z zaproponowanego minimalnego wynagrodzenia, co przełoży się na:

 • od stycznia: 30% z 4 242 zł, czyli 1 273 zł brutto jako podstawa do obliczenia składek,
 • od lipca: 30% z 4 300 zł, czyli 1 290 zł brutto jako podstawa do obliczenia składek.

Z kolei wzrost minimalnego wynagrodzenia generuje wyższe koszty zatrudnienia dla pracodawców. To dlatego, że pracodawcy opłacają składki ZUS od całości wynagrodzenia brutto pracownika. Wartości te obejmują składkę emerytalną, rentową, wypadkową, oraz składkę na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które są naliczane od wynagrodzenia brutto pracownika.

Koszty te w 2024 roku wzrosną proporcjonalnie do podniesienia płacy minimalnej. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli przeznaczyć więcej środków na opłacenie składek ZUS, zwiększając ogólny koszt zatrudnienia pracownika na umowie o pracę. 

Dla przedsiębiorcy jest to znaczące, gdyż wzrost kosztów pracy może wpłynąć na decyzje związane z zatrudnieniem nowych pracowników oraz na strategie finansowe i operacyjne przedsiębiorstwa.

Czytaj także: Jak sprawnie zarządzać listami płac pracowników w firmie?

Mocne strony enova365

Wyższy ZUS − koszty dla pracodawców. Na co zwrócić uwagę?

Zmiany ZUS związane z podniesieniem płacy minimalnej dotyczą nie tylko przedsiębiorców na preferencyjnym ZUS. Na jakie niuanse należy także zwrócić uwagę?

Kiedy wyższy ZUS dla osób na umowie zlecenie?

Zmiany dotykają także osoby pracujące na pełny etat i prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące na zlecenie:

 • jeśli z etatu zarabiają miesięcznie tyle, ile wynosi minimalne wynagrodzenie (lub więcej), odprowadzanie z innych źródeł dochodu (prowadzenia działalności gospodarczej lub umowy zlecenia) składek emerytalnych i rentowych ZUS jest dla nich dobrowolne;
 • jeśli z etatu zarabiają mniej niż minimalne wynagrodzenie, odprowadzanie składki rentowej i emerytalnej ZUS z dochodów z działalności lub z umowy zlecenia staje się obowiązkowe. 

Co to oznacza dla przedsiębiorcy? Otóż jeżeli zatrudniasz podwykonawców na umowę zlecenie, musisz dokładnie sprawdzić, czy nie należy odprowadzać od ich wynagrodzenia dodatkowych składek emerytalnych i rentowych. Odprowadzanie składki do ZUS jest obowiązkiem zleceniodawcy. Oznacza to, że osoby zatrudniane w ramach umowy zlecenia mogą spodziewać się niższej wypłaty netto, ponieważ część ustalonego wynagrodzenia potrącona zostaje przez wyższy ZUS. 

Naliczanie składek dla osób na urlopie wychowawczym

Kolejnym aspektem, o którym powinien pamiętać pracodawca, to naliczanie składem rentowych oraz emerytalnych ZUS dla osób przebywających na urlopach wychowawczych. Chodzi tu o osoby na urlopie wychowawczym, które nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń, nie mają prawa do emerytury, ani renty. Choć składki te opłacane są z budżetu państwa, to pracodawca jest odpowiedzialny za ich obliczanie. 

Składki emerytalno-rentowe do ZUS nalicza się od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych przed urlopem wychowawczym. Jednak kwota ta nie może być niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia. Zwróć więc uwagę, czy wyliczane kwoty są prawidłowe. 

płaca minimalna zus

Automatyzacja zmian w systemie ERP enova365

enova365 pozwala na proste i intuicyjne tworzenie zgłoszeń i rozliczeń dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Formularze są na bieżąco aktualizowane, co zapewnia ich zgodność z aktualnymi regulacjami prawnymi. Nie musisz się więc przejmować nieścisłościami w naliczaniu odpowiednich składek ZUS od wynagrodzeń pracowników czy podwykonawców.

Po uzupełnieniu deklaracji ZUS za pomocą systemu enova365, możesz je łatwo przesłać prosto do aplikacji Płatnik. To pozwoli Ci zakończyć proces w zaledwie kilka chwil.

System wynagrodzeń w module Kadry, Płace i HR jest na tyle elastyczny, że możesz go swobodnie dostosować do struktury wynagrodzeń. Umożliwia to bezproblemową obsługę zarówno modeli płacowych dla pracowników etatowych z umowami o pracę, jak i dla tych zatrudnionych na warunkach umów cywilnoprawnych.

Warto też dodać, że enova365 pozwala na szybkie, comiesięczne przygotowanie cząstkowych deklaracji PIT, co ułatwi rozliczenie elektronicznych deklaracji PIT dla Twojej firmy i pracowników na koniec roku podatkowego.

Zmiany w prawie: płaca minimalna i ZUS − już wiesz, jak się do tego przygotować!

2-krotne podniesienie płacy minimalnej w roku 2023 to nie tylko korzyść dla pracowników, ale i zmiany w rozliczeniach dla pracodawców czy zleceniodawców. Choć zmiana wysokości składki ZUS dotknie przede wszystkim mikroprzedsiębiorców, nie pozostaje bez znaczenia dla rozliczeń firmy opłacającej „duży” ZUS. Zwróć uwagę, czy nie zmienią się zasady dotyczące naliczania składek od podwykonawców działających na umowie zlecenie, czy pracowników na urlopie wychowawczym. 

Aby nie zgubić się w gąszczu przepisów, wprowadź do swojej firmy specjalistyczny program kadrowo-płacowy, który jest automatycznie aktualizowany, gdy tylko pojawią się zmiany w prawie. enova365 to oprogramowanie, które najszybciej na rynku reaguje na nowelizacje prawa. Pobierz bezpłatne, 14-dniowe demo i sprawdź, jak oprogramowanie sprawdza się w Twojej firmie. Możesz także umówić się na prezentację z naszym konsultantem, który doradzi Ci, jakie moduły enova365 usprawnią działanie Twojego biznesu. 

Testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365