Wakacje leasingowe – co to jest i jak z nich skorzystać?

Wakacje leasingowe – co to jest i jak z nich skorzystać?

Wakacje leasingowe, na wzór wakacji kredytowych, mają zachęcić przedsiębiorców do leasingu przy niestabilnej gospodarce. Dzięki rzeczonym wakacjom leasingobiorca będzie mógł skorzystać z przerwy od płacenia rat leasingowych na określonych w umowie zasadach i przez określony czas. Jakie ukryte koszty mogą czekać przedsiębiorcę korzystającego z wakacji leasingowych?

Spis treści:

Czym są wakacje leasingowe?

Wakacje leasingowe to okres, w którym leasingobiorca może zawiesić spłatę rat leasingowych na określony czas. Jaki? Wszystko zależy od oferty leasingodawcy oraz zawartej umowy. Najczęściej otrzymujesz 90-dniowe odroczenie spłaty raty leasingu. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony do 6 miesięcy, a więc 180 dni łącznie.

W tym czasie przedsiębiorca korzystający z leasingu nie musi płacić rat leasingowych, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy i swobodne korzystanie z finansów na inne cele, np. na inwestycje czy spłatę innych zobowiązań. Daje to także możliwość oddechu w trudnych miesiącach związanych ze spadkiem obrotów czy podwyżką rat innych zobowiązań, na które wpływa rosnąca inflacja czy zmiana stóp procentowych. 

Trzeba więc podkreślić, że wakacje kredytowe na leasing nie są dostępne w każdej umowie leasingowej i zazwyczaj zależą od polityki leasingodawcy oraz od warunków finansowych przedsiębiorcy ubiegającego się o leasing. W niektórych przypadkach leasingodawcy oferują wakacje leasingowe jako atrakcyjny dodatek, aby przyciągnąć klientów i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

Wakacje kredytowe a leasing – jakie są różnice?

Skąd pomysł na wakacje leasingowe? W czasie pandemii koronawirusa, a następnie trudnej sytuacji gospodarczej związanej z wojną w Ukrainie, coraz więcej banków oferowało tzw. wakacje kredytowe. Leasing samochodowy także wprowadził podobne rozwiązania wraz ze znacznym spowolnieniem rynku przez pandemię. Firmy leasingowe oferowały możliwość czasowego zawieszenia spłaty raty. 

Trzeba zaznaczyć, że wakacje kredytowe to nie tylko komercyjna oferta banków. To także rządowy program pomocy kredytobiorcom, którzy nie są w stanie poradzić sobie ze spłatą rat kredytu hipotecznego w związku z wysoką inflacją. Podstawą prawną takiej pomocy jest ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Wakacje leasingowe nie mają umocowania ustawowego. Są raczej dobrą wolą leasingodawców. Możliwość zawieszenia spłaty rat leasingowych ma zachęcić przedsiębiorców do inwestowania w niepewnych czasach. Według danych zgromadzonych przez firmę Carsmile aż 41% badanych obawia się wzięcia samochodu w leasing ze względu na ryzyko wzrostu raty w związku ze wzrostem stóp procentowych. 

Jeżeli Twoja firma przewiduje problemy z płynnością finansową i nie będzie w stanie spłacać rat leasingowych, warto rozważyć także opcje takie jak: 

 • wydłużenie leasingu – rata spadnie nieznacznie i może być to związane z dodatkowymi kosztami manipulacyjnymi,
 • okresowe obniżenie rat leasingu – obniżenie w jednym okresie zostanie wyrównane przez podniesienie przyszłych rat,
 • cesja leasingu – przekazanie leasingu innemu podmiotowi; polega na znalezieniu firmy, która w całości przejmie leasing i będzie kontynuować spłatę na niezmienionych warunkach.

O tym, w jakiej kondycji finansowej jest Twoja firma i jak możesz znaleźć oszczędności, będziesz wiedzieć, prowadząc skrupulatną księgowość, w czym pomóc Ci może moduł Księgowość enova365 oraz na bieżąco analizując dane finansowe – na przykład w module  BI enova365.

enova365 pozwala zyskać szybki wgląd w sytuację finansową firmy

Wakacje leasingowe a dodatkowe opłaty

Wakacje leasingowe mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami, które zależą od warunków umowy leasingowej oraz polityki leasingodawcy. Zazwyczaj, kiedy leasingobiorca korzysta z wakacji leasingowych, to opóźnia spłatę rat leasingowych, co może skutkować opłatami dodatkowymi, takimi jak odsetki czy opłaty manipulacyjne. Koszty związane z wakacjami leasingowymi powinny być ustalone w umowie leasingowej. 

Chcesz zawiesić leasing? Wakacje kredytowe tego typu mogą Cię nieco kosztować. Warto wziąć więc pod uwagę:

 • Opłaty za zawieszenie spłaty rat leasingowych – leasingodawcy mogą naliczać opłaty manipulacyjne lub inne koszty związane z zawieszeniem spłaty rat w okresie wakacyjnym.
 • Odsetki – jeśli umowa leasingowa przewiduje naliczanie odsetek za opóźnienia w spłacie rat, to leasingobiorca może być zobowiązany do zapłaty dodatkowych odsetek, jeśli spłata rat zostanie opóźniona.
 • Zwiększenie całkowitych kosztów leasingu – w przypadku, gdy spłata rat zostanie opóźniona, czas trwania umowy leasingowej zostanie wydłużony, co może prowadzić do zwiększenia całkowitych kosztów leasingu.
 • Inne opłaty – leasingodawcy mogą naliczać również inne opłaty związane z obsługą umowy leasingowej, takie jak opłaty za przeterminowane płatności czy opłaty za zwrócenie samochodu przed czasem.

Pamiętaj, że przy podpisywaniu umowy leasingowej, warto podjąć negocjacje w sprawie kosztów zawieszenia spłaty rat. Co najważniejsze – nie podpisuj umowy w ciemno. Warto zawsze dokładnie przeczytać warunki umowy leasingowej i porównać różne oferty, aby wybrać tę najkorzystniejszą. Umowę warto skonsultować z działem księgowości lub z zaufanym doradcą prawnym.

Umowa leasingowa może być też skonstruowana w ten sposób, że okres spłaty leasingu nie wydłuża się. Następuje natomiast przeliczenie raty leasingowej. Oznacza to, że wzrośnie ona nieznacznie o sumę, która została odroczona podczas wakacji. Z tym także mogą wiązać się dodatkowe opłaty. 

Wakacje leasingowe – proces zawarcia umowy

Aby skorzystać z wakacji leasingowych, musisz wcześniej podpisać umowę leasingową, która przewiduje taką możliwość. Jeżeli Twoja firma nie jest w stanie dokonywać systematycznej płatności, zawsze warto podjąć negocjację z leasingodawcą i nakłonić go do udzielenia wakacji leasingowych w formie aneksu. 

W czasie pandemii leasingodawcy wychodzili naprzeciw swoim klientom, umożliwiając im skorzystanie z opcji czasowego zawieszenia spłaty rat przez formularze internetowe. Szybko, bez wychodzenia z domu, całkowicie online.  

Dziś proces włączenia wakacji leasingowych jest równie prosty i przejrzysty. Może się nieznacznie różnić w zależności od konkretnych warunków umowy leasingowej, ale w większości przypadków wygląda następująco:

 1. Zgłoszenie wakacji leasingowych – przed rozpoczęciem okresu wakacji leasingowych należy skontaktować się z leasingodawcą i zgłosić chęć skorzystania z tej opcji. Czasem może być konieczne wcześniejsze uzgodnienie terminów i warunków wakacji. A niekiedy musisz jedynie wypełnić odpowiedni formularz na stronie internetowej.
 2. Podpisanie aneksu do umowy – może zdarzyć się, że leasingodawca będzie wymagał podpisania aneksu do umowy, w którym zostaną określone szczegóły dotyczące okresu zawieszenia spłaty rat oraz wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być z tym związane. Aneks do umowy musi być podpisany przez obie strony, czyli przez leasingodawcę oraz leasingobiorcę.
 3. Realizacja wakacji leasingowych – po podpisaniu aneksu do umowy, leasingobiorca może skorzystać z wakacji leasingowych i zawiesić spłatę rat na określony w umowie okres. W tym czasie leasingobiorca zwykle nie musi dokonywać żadnych płatności związanych z ratami leasingowymi.
 4. Wznawianie spłaty rat – po zakończeniu okresu wakacji leasingowych spłata rat zostaje wznowiona w zwykłym trybie, zgodnie z warunkami umowy leasingowej. W niektórych przypadkach może być konieczne poniesienie dodatkowych kosztów związanych z okresem wakacji leasingowych, takich jak opłaty za przedłużenie okresu umowy czy koszty związane z utrzymaniem samochodu w czasie wakacji.

Warto pamiętać, że przed skorzystaniem z wakacji leasingowych należy dokładnie przeczytać warunki umowy oraz aneksu dotyczącego wakacji, aby uniknąć nieporozumień z leasingodawcą oraz ewentualnych dodatkowych kosztów.

Kto oferuje wakacje leasingowe?

W związku z niepewną sytuacją gospodarczą, wahaniami na rynku paliwowym oraz inflacją, coraz więcej firm leasingowych oferuje wakacje leasingowe. Opcja ta uspokaja przedsiębiorców i pomaga podjąć tę trudną decyzję zakupową. 

Wakacje kredytowe na leasing – czy możesz z nich skorzystać?

Co do zasady leasing wakacje to opcja dla tych, którzy mają je wpisane w umowę leasingową. Jeżeli jednak obawiasz się, że nie będziesz w stanie spłacić raty w terminie, warto podjąć negocjacje z firmą leasingową, która może pomóc Ci wypracować optymalne rozwiązanie i udzielić Ci czasowego odroczenia spłaty rat. 

Sprawdź, jak kontrolować finanse swojego przedsiębiorstwa za pomocą systemu ERP. Umów się na konsultację ze specjalistą enova365 lub przetestuj nasze bezpłatne demo. Moduł Finanse i Księgowość pomoże Ci optymalizować wydatki firmy oraz kontrolować bieżące zobowiązania finansowe. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365