Planowanie w biznesie – jakie korzyści przyniesie Twojej firmie?

Planowanie w biznesie – jakie korzyści przyniesie Twojej firmie?

Osiąganie celów biznesowych możliwe jest na wiele sposobów, jednym z najskuteczniejszych jest jednak odpowiedni, realizowany krok po kroku plan. Planowanie w biznesie jest bardzo ważnym elementem, który dzięki odpowiednim rozwiązaniom możesz skutecznie usprawniać.

Czym jest planowanie w firmie?

Zgodnie z brzmieniem definicji zapisanej w Słowniku Języka Polskiego, planowaniem, a dokładniej planowaniem gospodarczym (o którym mówimy w kontekście planowania działań biznesowych), jest określanie przyszłych celów i zadań ekonomicznych oraz sposobu ich realizacji.

Możemy więc przyjąć, że planowanie w biznesie to nic innego, jak ułożenie w logicznej kolejności konkretnych zadań mających doprowadzić nas do założonego celu z udziałem zasobów – ludzkich, technologicznych, materiałowych oraz czasowych – którymi dysponuje przedsiębiorstwo.

Planowanie w biznesie – dlaczego jest takie ważne?

Podstawową rolą planowania w firmie jest stworzenie ścieżki prowadzącej Twój biznes do konkretnych celów. Powinna ona określać wszystkie aspekty konieczne do osiągnięcia założonych wyników oraz potencjalne zagrożenia, jakie mogą się pojawić w trakcie jej realizacji.

Dobry plan przygotowany na podstawie odpowiednich danych i biorący pod uwagę najważniejsze odchylenia, jakie mogą pojawić się w czasie jego wykonywania, to najlepszy sposób na osiągnięcie sukcesu. Jak jednak przygotować dobry plan, który uda się zrealizować? Po pierwsze, poznaj i wykorzystaj najskuteczniejsze metody planowania, z których korzystają przedsiębiorcy na całym świecie.

Poniżej prezentujemy Ci trzy najważniejsze metody, dzięki którym ustawisz swoje działania w taki sposób, aby możliwie najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu.

Planowanie w firmie – najskuteczniejsze metody

Plan biznesowy to złożona i wielowątkowa struktura. Z tego powodu w procesie przygotowywania strategii warto wziąć pod uwagę różne metody planowania (i wdrożyć przynajmniej dwie). Chodzi o to, by działać kompleksowo i móc szeroko spojrzeć na sytuację Twojej firmy. 

Planowanie strategiczne

Spośród wszystkich wymienionych niżej metod, planowanie strategiczne jest tym najbardziej ogólnym. W jego ramach ważne jest przede wszystkim ustawienie odpowiednich celów oraz wskaźników KPI, przy pomocy których będziesz w stanie mierzyć postępy. Każdy plan powinien posiadać również podział na tzw. kamienie milowe, czyli kluczowe cele pośrednie osiągane na drodze do celu głównego.

Planowanie operacyjne

Ten poziom planowania w firmie jest silnie związany ze strukturą organizacyjną Twojego przedsiębiorstwa. Polega on na wykorzystaniu celów przygotowanych podczas planowania strategicznego, a następnie przypisania do określonych działów firmy poszczególnych zadań mających na celu ich realizację.

Planowanie operacyjne polega więc na rozbiciu strategii na pojedyncze czynności przypisane do konkretnych działów lub stanowisk. Wykonanie tych poszczególnych „operacji” powinno skutkować realizacją kamieni milowych, a w ostatecznym rozrachunku – celu strategicznego.

Planowanie scenariuszowe

Trzecia metoda, która świetnie się sprawdza w każdym typie przedsiębiorstwa, to planowanie scenariuszowe. Czym się różni od poprzednich?

Zacznijmy od tego, że dla planowania strategicznego oraz operacyjnego punktem wyjścia są cele ostateczne. W drugiej kolejności określa się zadania, które mają doprowadzić do realizacji planu. Jest to pewna prosta droga, na której każdy kolejny krok zmierza w określonym kierunku. Planowanie firmy scenariuszowe z kolei wymaga ciągłego zadawania pytania:

A co, gdyby…

  • moją branżę nagle dotknęło spowolnienie gospodarcze?
  • mój największy klient zrezygnował ze współpracy?
  • część pracowników nagle złożyła wypowiedzenia?
  • nagle wzrosły koszty zakupu niezbędnych surowców produkcyjnych?

Im więcej pytań „A co, gdyby?” i im więcej scenariuszy przewidujących konkretne zdarzenia jesteś w stanie wymyślić, tym lepiej możesz przygotować się na to, co przyniesie przyszłość.

Oczywiście planowanie scenariuszowe zakłada też pozytywne wyzwania:

 A co, gdyby…

  • udało mi się pozyskać klienta na zakup X sztuk produktu?
  • sprzedaż podskoczyła o Y%?
  • skrócić proces technologiczny o Z godzin?

Odpowiedzi na tego typu pytania wnoszą wiele do strategii firmowej, pozwalając odkryć m.in. możliwości i zagrożenia Twojego przedsiębiorstwa. Tylko jak to zrobić, aby potencjalne scenariusze były możliwie najbardziej zbliżone do rzeczywistości? Wykorzystaj poniższe wskazówki.

Jak dane zawarte w systemie ERP wspierają planowanie w 4 krokach
Jak dane zawarte w systemie ERP wspierają planowanie w 4 krokach

Planowanie w firmie oprzyj na danych

Najlepiej oprzeć się na rzetelnych danych dotyczących Twojego przedsiębiorstwa. Dane – sprzedażowe, marketingowe, informacje o pracownikach, statystyki z działów produkcji – zebrane w jedną bazę i w odpowiedni sposób przetworzone dadzą Ci odpowiedzi na niemalże każde pytanie. Jeśli dodasz do tego informacje zewnętrzne (np. warunki pogodowe, analizy branżowe, dostępność surowców czy raporty rynku pracy) jesteś w stanie z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć sytuację swojego biznesu na najbliższe miesiące, a nawet lata.

Dowiedz się również, jak wygląda planowanie produkcji w systemach ERP.

Wykorzystaj nowoczesne technologie

W odpowiednim opracowaniu informacji i wyciąganiu wniosków pomogą Ci nowoczesne narzędzia do analizy danych. Umożliwiają one wyciąganie dowolnych danych, zestawianie ich ze sobą w wybranych konfiguracjach i przedstawianie w przejrzysty sposób. Narzędzia te to systemy Business Intelligence wykorzystywane coraz częściej przez przedsiębiorstwa w niemalże każdej branży.

Przykładowy Panel BI w enova365
Przykładowy Panel BI w enova365

W przypadku systemu enova365 Business Intelligence jest dodatkowym modułem, dzięki któremu możesz przeprowadzać analizy o dowolnym stopniu szczegółowości, obejmujących wybrane informacje przetwarzane przez Twoją firmę. Co więcej, specjalna funkcja zawarta w module – Panele BI – pozwala prezentować dane pozyskiwane z wewnętrznej bazy firmowej w przejrzysty sposób, przy pomocy grafów oraz tabel. To z kolei pozwala szybko wyciągać z nich to, co najważniejsze do podejmowania decyzji na szczeblu strategicznym – a więc ułatwi Ci planowanie w firmie.

Moduł Business Intelligence enova365 daje użytkownikom łatwy dostęp do wyselekcjonowanych danych. Dokładnie takich, jakie są w danym momencie potrzebne. Dane te mogą posłużyć do wielu celów, także do kształtowania strategii czy planowania rozwoju organizacji” – wyjaśnia Mateusz Cich, Kierownik Projektu Business Intelligence w enova365. „Przede wszystkim jednak, narzędzie BI bardzo ułatwia kontrolę realizacji planów. Jeżeli założenia odbiegają od rzeczywistości dowiesz się o tym od razu i będziesz mieć czas na wdrożenie odpowiednich działań naprawczych.”

Podsumowując, wykorzystanie systemu enova365 z modułem Business Intelligence zapewnia przewagę konkurencyjną nad przedsiębiorstwami, które nie zdecydowały się jeszcze na wdrożenie tego typu rozwiązań. Daje Ci więc potężne narzędzie analityczne, które w odpowiedni sposób skonfigurowane i wykorzystywane, wytyczy Twojej firmie bezpieczną drogę do obranego celu i wspomoże we wczesnym wykryciu potencjalnych zagrożeń.

Co warto zapamiętać?

1. Skuteczne planowanie umożliwia realizację celów

2. Stosuj różne metody planowania

3. Planuj w oparciu o dane

4. Korzystaj z nowoczesnych narzędzi do planowania, żeby zapewnić sobie przewagę konkurencyjną

Uzyskaj łatwy dostęp do danych potrzebnych do planowania biznesu

Wybierz moduł Business Intelligence enova365, który wspiera już planowanie w dziesiątkach przedsiębiorstw

Przetestuj demo

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365