Outsourcing kadr i płac – na czym polega, ile kosztuje, jakie ma zalety, a jakie wady?

Outsourcing kadr i płac – na czym polega, ile kosztuje, jakie ma zalety, a jakie wady?

Czy w miarę, jak rośnie Twoja firma coraz częściej zadajesz sobie pytanie, czy outsourcing kadr i płac jest nadal najlepszym dla Ciebie rozwiązaniem? Z drugiej strony, być może masz obawy, czy wewnętrzny dział poradziłby sobie z kadrami i płacami, a jeżeli tak, to jakim kosztem. Sprawdź, co potrafią nowoczesne programy kadrowo-płacowe, dlaczego dają pewność działania zgodnie z przepisami i jakie czynności automatyzują.

Spis treści:

Outsourcing kadr i płac – na czym polega?

Outsourcing kadr i płac to nic innego, jak powierzenie realizacji wszystkich obowiązków kadrowo-płacowych zewnętrznej firmie. W praktyce, zamiast budować własny dział kadr i płac, możesz skorzystać z usług firmy, która specjalizuje się w obsłudze kadrowo-płacowej przedsiębiorstw. Niektóre firmy decydują się na outsourcing usług kadrowo-płacowych, żeby usprawnić procesy w tym obszarze i jednocześnie zredukować koszty operacyjne. Tyle wstępu, przejdźmy do ustalenia, co obejmuje outsourcing kadrowy i płacowy.

Outsourcing kadr i płac – co obejmuje?

Wiesz już, że outsourcing kadr i płac to po prostu realizacja obsługi kadrowo-płacowej przez zewnętrzne firmy. Możesz im zlecić wszelkie działania, jakimi zwykle zajmują się pracownicy działów kadr i płac. Należą do nich m.in.:

 • prowadzenie teczek osobowych, czyli obowiązkowej dokumentacji pracowniczej, 
 • kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych czy szkoleń BHP;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie pracowników do i z ZUS;
 • ewidencjonowanie oraz rozliczanie nieobecności pracowniczych, oraz nadgodzin;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów;
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP, dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy.

Outsourcing kadrowo-płacowy obejmuje więc pełen zakres działań w ramach tzw. twardego HR – od rozliczania wynagrodzeń, po wywiązywanie się z obowiązków wobec instytucji państwowych, takich jak ZUS, PFRON czy PIP. Jeżeli tego potrzebujesz możesz także znaleźć firmę, której zakres usług obejmuje elementy miękkiego HR, np. opracowywanie nowych systemów motywacyjnych, albo obsługę procesów płacowych w czasie reorganizacji. 

Podsumowując, firmie outsourcingowej możesz powierzyć wszelkie możliwe obowiązki z zakresu kadr i płac. Przed podjęciem decyzji o znalezieniu odpowiedniej firmy outsourcingowej wielu menedżerów zadaje sobie jednak pytanie, czy decydować się na outsourcing, czy zbudować własny dział kadr i płac. Sprawdźmy najpierw, jakie korzyści przynosi outsourcing usług kadrowo-płacowych.

Outsourcing kadr i płac – jakie ma zalety?

Eksperckie wsparcie, które daje pewność działania zgodnego z przepisami

Ponieważ zagadnienia kadrowo-płacowe są złożone i wymagają ciągłego trzymania ręki na pulsie, jedną z największych korzyści z outsourcingu kadr i płac jest eksperckie wsparcie. Chodzi o to, że specjaliści od kadr i płac muszą wiedzieć o każdej zmianie przepisów i odpowiednio modyfikować działania firmy, żeby mieć pewność, że firma odprowadza składki ZUS czy podatki o właściwej wysokości oraz wywiązuje się z wszystkich obowiązków przewidzianych prawem. Jeżeli nie są w stanie tego robić, ryzykują, że firma złamie prawo, co wiąże się z poważnymi finansowymi konsekwencjami.  Firmy outsourcingowe biorą na siebie odpowiedzialność za prawidłową obsługę kadr i płac swoich klientów.

Oszczędność czasu i pieniędzy

Kolejną zaletą outsourcingu są oszczędności. Obsługa kadrowo-płacowa firmy wiąże się z wieloma zadaniami, które – choć można je już zautomatyzować, dzięki takim programom jak program kadrowo-płacowy enova365 – w wielu firmach nadal są wykonywane ręcznie. Biznesy, które przekażą te obowiązki zewnętrznej firmie, nie muszą już poświęcać czasu na czasochłonne, żmudne, a jednocześnie odpowiedzialne zadania, takie jak na przykład odprowadzanie odpowiedniej wysokości składek na ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy.

Outsourcing usług kadrowo-płacowych – wady

Pomimo wspomnianych wyżej korzyści warto pamiętać, że outsourcing kadr i płac ma także swoje wady. 

Cena, czyli ile kosztuje outsourcing usług kadrowo-płacowych

Jedną z nich jest cena. Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej wyspecjalizowanej firmie, która zatrudnia ekspertów z dziedziny prawa pracy zdecydowanie nie jest tanie. Obsługa kadrowo-płacowa jednego pracownika zaczyna się od około 80 zł brutto. Górne widełki przekraczają natomiast 140 zł brutto. 

Warto jednak pamiętać, że cena to tylko jedna z wielu zmiennych, które trzeba brać pod uwagę przy okazji podejmowania decyzji o outsourcingu kadr i płac, bo firmy, które posiadają własny dział kadrowo-płacowy też ponoszą koszty – rekrutacji i zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.  

Bezpieczeństwo danych

Innym problemem, który warto przeanalizować w kontekście outsourcingu kadr i płac jest kwestia bezpieczeństwa danych. Decydując się na outsourcing płac, udostępniasz osobom z zewnątrz wynagrodzenia – czyli jedne z najbardziej poufnych firmowych informacji. 

Przeczytaj także: Księgowość spółki z o.o. – na czym polega?

Słaby wgląd w dane kadrowo-płacowe

Dla większości biznesów, wydatki na wynagrodzenia są jednym z najważniejszych kosztów, dlatego dane z obszaru kadr i płac powinny być dokładnie analizowane. Firmy, które decydują się na outsourcing kadrowy i płacowy, nie inwestują już jednak w programy kadrowo-płacowe, które mogłyby dostarczać wartościowych danych i analiz w tym obszarze.

W efekcie mają słaby wgląd w dane kadrowo-płacowe, nie tylko dotyczące wynagrodzeń, ale także nieobecności, nadgodzin, rotacji pracowników czy wielu innych zmiennych, których analiza mogłaby dostarczyć zarządowi użytecznej wiedzy, potrzebnej do podejmowania świadomych decyzji zarządczych. A dla firm, które mają napięty budżet poleganie na niedokładnych danych kadrowo-płacowych może być poważnym problemem.

enova365 umożliwia analizę dowolnych wskaźników kadrowo-płacowych, na przykład absencji. Więcej o analizie danych z obszaru HR dowiesz się z artykułu: Jak analizować dane kadrowo-płacowe

Dobre programy kadrowo-płacowe – co powinny umożliwiać?

Choć outsourcing kadrowy i płacowy wielu firmom wydaje się najlepszym rozwiązaniem, warto wiedzieć, że ta opcja ma zarówno zalety, jak i wady. Przy podejmowaniu decyzji o przejściu na outsourcing płac i kadr warto więc rozważyć jeszcze jedną możliwość – realizację zadań kadrowo-płacowych we własnej firmie, przy użyciu nowoczesnego programu kadrowo-płacowego. Jakie funkcje powinien mieć taki program?

Automatyzacja procesów kadrowo-płacowych

Dobre systemy kadrowo-płacowe są tak zaprogramowane, by automatyzowały wielu czynności. Należą do nich między innymi:

 • rozliczanie wynagrodzeń – nowoczesne programy kadrowo-płacowe mogą generować listy płac, księgować je w systemie, a poszczególne składniki wynagrodzenia mogą być automatycznie przyporządkowywane do miejsc powstawania kosztów; w efekcie, nawet w dużych organizacjach rozliczanie wynagrodzeń często może wykonywać jedna osoba (czytaj także: Jak enova365 wspiera system kadrowo-płacowy w firmie dr Irena Eris);
 • ewidencja czasu pracy i nieobecności – nowoczesne programy umożliwiają pracownikom ewidencję czasu pracy w systemie, gdzie jest on automatycznie zapisywany; z kolei narzędzia do samoobsługi pracowniczej umożliwiają przepływ wniosków pracowniczych w wersji elektronicznej, gdzie po zaakceptowaniu przez menedżerów są automatycznie zapisywane w systemie, a nieobecności pracownicze – rozliczane (czytaj także: Samoobsługa pracownicza – czyli jak działa Pulpit Pracownika w enova365); 
 • zbiorcze dostarczanie pracownikom PIT-ów czy pasków wynagrodzeń – program, taki jak enova365 umożliwia hurtową wysyłkę do pracowników różnej dokumentacji w wersji elektronicznej, a potwierdzenia jej odbioru przez pracowników automatycznie zapisują się w systemie;
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – po wypełnieniu deklaracji ZUS w systemie enova365 możesz zaimportować je bezpośrednio do programu Płatnik;
 • automatyczne wysyłanie przypomnień o kończących się umowach o pracę, terminach badań lekarskich czy szkoleniach BHP,
 • automatyczne zaciąganie zwolnień z ePUAP.

Zgodność z przepisami

Dobry program kadrowo-płacowy, taki jak enova365 jest aktualizowany zawsze, kiedy zmieniają się przepisy prawa. Czuwają nad tym eksperci merytoryczni od prawa pracy czy podatków. Dlatego jeszcze zanim zmiany regulacji prawnych wejdą w życie,  aktualizowane są wzory dokumentów, takich jak wnioski, świadectwa pracy, formularze ZUS-owskie, stawki podatków, diet, sposoby naliczania różnych ulg i wiele innych kwestii. Dzięki temu korzystając z systemu masz pewność, że Twoja obsługa kadrowo-płacowa jest w pełni zgodna z przepisami. 

Analiza danych kadrowo-płacowych

Nowoczesne programy kadrowo-płacowe umożliwiają zarówno analizę danych szczegółowych na poziomie operacyjnym, jak i spojrzenie na pewne zjawiska ogólne na poziomie strategicznym z poziomu całej firmy lub jej działów. Panel Business Intelligence enova365 – który podobnie jak moduł Kadry Płace jest częścią programu klasy ERP enova365 – pozwala na analizę danych kadrowo-płacowych, w tym: 

 • bieżące monitorowanie zachodzących w organizacji procesów,  
 • weryfikację realizacji bieżących zadań,  
 • filtrowanie danych zgodnie z potrzebami, 
 • analizę danych od ogółu do szczegółu – na wielu różnych płaszczyznach, w zależności od potrzeb analitycznych danego podmiotu, czy też pojedynczych użytkowników.

Outsourcing kadrowo-płacowy czy nowoczesny program kadrowo-płacowy?

Wiesz już, że zarówno outsourcing kadr i płac, jak i wewnętrzny dział kadr w firmie mają swoje wady i zalety. Podsumujmy:

 1. Usługi kadrowo-płacowe świadczone przez zewnętrzne firmy dają pewność, że wszystkie działania firmy z tego obszaru prowadzone są zgodnie z prawem. Z drugiej strony zapewnienie, żeby praca wewnętrznego działu HR była zgodna z przepisami jest łatwe także wtedy, gdy firma korzysta z programu kadrowo-płacowego enova365, nad którego zgodnością z przepisami, czuwa szereg ekspertów.
 1. Firmy outsourcingowe wyręczą Cię w każdym zadaniu z zakresu kadr i płac. Wewnętrzny dział kadr musi wprawdzie sam wywiązać się z wszystkich obowiązków, ale korzystając z automatyzacji, dostępnych np. w enova365, potrzebuje do tego niewielu pracowników. 
 1. Firmy outsourcingowe oferują raporty i analizy, ale korzystając z własnego programu do kadr i płac możesz analizować dane, dokładnie w takim zakresie i czasie, w jakim potrzebujesz. Pozwoli Ci to łatwiej zaobserwować zjawiska istotne z punktu widzenia firmy i adekwatnie na nie zareagować.

Jeżeli zastanawiasz się nad rezygnacją z outsourcingu usług kadrowo-płacowych i chcesz przetestować program kadrowo-płacowy, jeszcze dziś pobierz bezpłatnie demo Kadry Płace. Oprogramowanie enova365 to kompleksowe rozwiązanie, które wspiera firmy w każdym aspekcie twardego HR i jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Co więcej, automatyzuje wiele czynności, dzięki czemu minimalizuje liczbę błędów. 

testuj enova365
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365