Jaką rolę odgrywają SIZ (systemy informatyczne zarządzania) w przedsiębiorstwie?

Jaką rolę odgrywają SIZ (systemy informatyczne zarządzania) w przedsiębiorstwie?

Systemy informatyczne w zarządzaniu (SIZ) to obecnie fundament skutecznego i efektywnego prowadzenia przedsiębiorstwa. Służą przede wszystkim do gromadzenia, przetwarzania i analizowania wszystkich danych kluczowych dla działania firmy – od procesów produkcji po kadry i płace. Zobacz, jak sprawdzają się systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Spis treści:

  1. Czym jest SIZ, czyli systemy informatyczne zarządzania?
  2. Klasyfikacja systemów informatycznego zarządzania? 
  3. Rola systemów informatycznych w zarządzaniu firmą
  4. Jakie zalety mają systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
  5. Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie – czy już je wprowadziłeś?

Czym jest SIZ, czyli systemy informatyczne zarządzania?

SIZ, czyli systemy informatyczne zarządzania to nowoczesne technologie teleinformatyczne, które mają na celu usprawnić procesy zarządzania przedsiębiorstwem. 

Systemy Informatyczne Zarządzania (z języka ang. Management Information System – w skrócie MIS) służą do gromadzenia, przetwarzania, analizowania i prezentowania danych w celu wspomagania procesów decyzyjnych oraz prowadzenia bieżącej działalności w organizacji lub przedsiębiorstwie.

System informacyjny zarządzania umożliwia integrację różnych funkcji przedsiębiorstwa, takich jak finanse, produkcja, sprzedaż, marketing, zasoby ludzkie itp. poprzez udostępnianie informacji na temat działalności organizacji na różnych poziomach zarządzania.

Klasyfikacja systemów informatycznych zarządzania

Informatyczne systemy zarządzania podzielić można ze względu na cele, jakie mają realizować. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów, jak wykorzystuje się systemy informatyczne w przedsiębiorstwie. 

ERP – Enterprise Resource Planning

Pierwszą kategorią są systemy do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP). Wykorzystuje się je do zarządzania różnymi procesami biznesowymi, takimi jak planowanie produkcji, zarządzanie magazynami, kontrola jakości, zarządzanie relacjami z klientami oraz finansami. ERP integruje wiele funkcji biznesowych, aby zapewnić spójny przepływ informacji w organizacji.

Przykładem rozwiązania ERP jest enova365. Oprogramowanie to zapewnia wsparcie na różnych etapach prowadzenia biznesu. Dzięki modułowej budowie systemu możesz dopasować go do potrzeb swojej działalności.

Dowiedz się więcej o tym, czym jest ERP i w jaki sposób możesz ten system zaimplementować w swoim przedsiębiorstwie. 

Moduły podstawowe enova365

SCM – Supply Chain Management

Kolejną kategorią są systemy do zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Systemy te pozwalają na śledzenie produktów i usług w czasie rzeczywistym, od momentu produkcji do dostarczenia do klienta. SCM umożliwia kontrolę kosztów, terminowości dostaw i zarządzanie ryzykiem, co jest niezwykle istotne dla firm prowadzących globalne operacje handlowe.

W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa produkcyjnego czy e-commerce możesz wykorzystać moduł enova365 Handel i Magazyn.

CRM – Customer Relationship Management

Trzecią kategorią są systemy do zarządzania relacjami z klientami (CRM). Pozwalają na zbieranie i analizowanie danych dotyczących klientów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich potrzeb i preferencji. CRM pomaga w budowaniu długotrwałych relacji z klientami, co jest kluczowe dla zwiększenia ich lojalności i przyspieszenia procesu sprzedaży.

Korzystając z systemu enova365 możesz do tego celu wybrać moduł Sprzedaż i CRM.

Jak działa CRM w enova365

DMS – Document Management System

To systemy do zarządzania dokumentami (DMS), które umożliwiają przechowywanie i porządkowanie dokumentów w rejestrach oraz ich ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych, czy też elementów w strukturze organizacyjnej. 

W programie enova365 funkcje DMS spełnia m.in. moduł DMS.

Jak działa DMS w enova365

Inne informatyczne systemy zarządzania

Dziedzina systemów informatycznych do zarządzania stale się rozrasta. Warto wyróżnić także oprogramowania takie jak:

  • TPS (Transaction Processing Systems) – systemy transakcyjne, 
  • OAS (Office Automation System) – systemy nowoczesnego biura,
  • MSS (Management Support Systems) – systemy wspomagające zarządzanie, 
  • DSS (Decision Support Systems) – systemy wspomagania decyzji, z których korzystają menedżerowie średniego i wyższego szczebla, gromadzące rozmaite dane przedsiębiorstwa, 
  • AIS (Accounting Information Systems) – systemy do księgowości. W programie enova365 funkcję taką spełniać może moduł Kadry Płace i HR.

Rola systemów informatycznych w zarządzaniu firmą

Jakie role odgrywają SIZ? Oczywiście określone funkcje będą różnić się w zależności od typu oprogramowania. Warto jednak wyróżnić cechy wspólne dla wszystkich tych systemów.

1. Zarządzanie danymi

SIZ pozwalają na gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie różnymi rodzajami danych, takimi jak dane finansowe, informacje o klientach, dane o produktach i usługach, informacje o zasobach ludzkich, a także informacje o procesach biznesowych.

2. Analiza i raportowanie

Systemy informatyczne umożliwiają analizę i raportowanie danych z różnych dziedzin działalności firmy, co pomaga zarządzającym w podejmowaniu decyzji opartych na faktach i informacjach.

3. Automatyzacja procesów

Programy informatyczne mogą pomóc w automatyzacji procesów biznesowych, takich jak produkcja, zamówienia, sprzedaż, obsługa klienta, czy zarządzanie zasobami ludzkimi.

4. Zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa

SIZ zwiększają efektywność firmy. Wspierają optymalizację procesów biznesowych, redukcję kosztów, zwiększenie wydajności i skrócenie czasu potrzebnego na wykonywanie zadań.

5. Zarządzanie ryzykiem

System informatyczny zarządzania może uczestniczyć w zarządzaniu ryzykiem biznesowym poprzez monitorowanie różnych dziedzin działalności firmy. Dzięki temu decydenci mogą wcześnie wykryć potencjalne problemy, a co za tym idzie  podjąć odpowiednie działania we właściwym czasie.

6. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji

SIZ mogą dostarczać decydentom w firmie informacje na temat różnych dziedzin działalności, dzięki czemu proces podejmowania decyzji staje się bardziej transparentny i prostszy.

7. Dbałość o relacje z klientami

Oprogramowanie do zarządzania zasobami firmy, zwłaszcza te typu CRM, mają na celu ciągłe doskonalenie relacji z klientami. Gromadzą one informacje o preferencjach i potrzebach klientów, dzięki czemu handlowcy mają  wiedzę potrzebną do tego, by personalnie podejść do każdego klienta.

Jak działa system ERP enova365

Jakie zalety mają systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

Jeżeli zastanawiasz się, czy systemy informatycznego zarządzania są dla Ciebie, zobacz, jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwu. Oto zalety SIZ:

1. Zwiększenie efektywności pracy

Systemy SIZ pozwalają na zautomatyzowanie wielu procesów biznesowych, a co za tym idzie – zwiększenie efektywności pracy i minimalizację czasu potrzebnego na wykonywanie poszczególnych przedsięwzięć. To zwiększa wydajność pracowników. 

2. Wprowadzenie jednolitych i przejrzystych standardów pracy

SIZ umożliwiają wprowadzenie i utrzymywanie standardów pracy, czyli unifikowanie procesów, metod i procedur przedsiębiorstwa. Dzięki temu każdy pracownik będzie wiedział, jakie są oczekiwania co do jego pracy, a to z kolei przyczyni się do poprawy jakości wykonywanych zadań.

3. Centralizacja i uporządkowanie danych

SIZ stają się centrami danych, do których dostęp mają wszyscy pracownicy, którzy tego potrzebują. Dzięki temu łatwiej jest też kontrolować, kto ma dostęp do danych czy jakie zmiany zostały wprowadzone. SIZ to sposób na szybsze przetwarzanie informacji.

4. Usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem

SIZ pozwala na lepsze zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki nim łatwiej kontrolować procesy w firmie i podejmować decyzje. 

5. Zwiększenie bezpieczeństwa

W końcu trzeba zauważyć, że SIZ podnoszą poziom bezpieczeństwa danych w przedsiębiorstwie. Mają one mechanizmy kontroli dostępu do danych, co zminimalizuje ryzyko naruszenia poufności i5nformacji, w tym np. wrażliwych danych pracowników czy klientów. 

Systemy informatyczne w przedsiębiorstwie – czy już je wprowadziłeś?

Wprowadzenie systemów informatycznego zarządzania do firmy to dziś już nie tylko melodia przyszłości, ale i konieczność. SIZ wspomagają firmę w optymalizacji pracy, automatyzacji procesów i wprowadzaniu jednolitych standardów pracy. Przede wszystkim jednak ułatwiają zarządzanie firmą na każdym szczeblu i w każdym aspekcie. Aby efektywnie wykorzystywać SIZ w swoim biznesie, dobierz oprogramowanie do swoich potrzeb. Modułowa budowa programu enova365 ułatwi Ci to zadanie!

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365