Business Intelligence w pytaniach i odpowiedziach eksperta

Narzędzia Business Intelligence są przeznaczone dla każdego. Nie musisz być analitykiem, by sprawnie i skutecznie tworzyć wykresy, tabele i zestawienia danych. System Business Intelligence umożliwi Ci uporządkowanie najważniejszych informacji za pomocą kilku kliknięć. Business Intelligence enova365 bez tajemnic. Odpowiadamy na Wasze pytania.

Business Intelligence w pytaniach i odpowiedziach eksperta

Business Intelligence przekształca dane w informacje a informacje w wiedzę, którą można wykorzystać podczas podejmowania strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Poznaj odpowiedzi na 13 najczęściej zadawanych pytań. Odpowiada Mateusz Cich, Kierownik Projektu BI.

Czy w module BI można przedstawiać dane z kilku firm — baz? Czy do każdej bazy można podpiąć kilka źródeł danych: FK, Kadry i Płace, podróże służbowe?

Nie ma ograniczenia w zakresie ilości baz danych obsługiwanych w instalacjach wielobazowych, które wykorzystywane są np. w przypadku Biur Rachunkowych i Grup Kapitałowych. BI w enova365 posiada pełną infrastrukturę umożliwiającą generowanie skonsolidowanych analiz, na podstawie danych pochodzących z tych wszystkich baz enova365. 

Co może stanowić źródło danych, skąd można je eksportować? Czy mogą być zaciągane z Excela lub bezpośrednio z systemu ERP? Czy można podpiąć dane z zewnętrznego systemu, np. MES? Jak wygląda zasilanie i jak działają te transfery danych?

To sekcja typu Business Intelligence w pytaniach dotyczących użycia w BI enova365 danych pochodzących z zewnętrznych systemów oraz integracji z zewnętrznymi systemami, w celu zasilenia bazy enova365 danymi z tych systemów. To rozwiązania wdrożeniowe. Wymagają one prac po stronie SQL Server. W pierwszej kolejności dane muszą zostać załadowane do bazy danych enova365 i funkcjonować w niej np. pod postacią widoków SQL. Kolejno za pomocą mechanizmów BI enova365 można użyć tych danych jako źródła analiz dla modułu BI. 

Na ten moment nie dysponujemy narzędziami do automatycznej integracji zewnętrznych źródeł danych. Nie wykluczamy wdrożenia takich rozwiązań w przyszłości, jednak zgodnie z obecnym stanem faktycznym, nie posiadamy takich narzędzi.    

Dla klientów, którzy posiadają system enova365 oraz jakiś inny system operacyjnych, a dane z obu tych systemów chcieliby analizować w jednym miejscu, alternatywnym rozwiązaniem jest zasilenie Power BI danymi z tych systemów. Jest to rozwiązanie pośrednie jednak pozwalające niskim nakładem pracochłonności obsłużyć analizę danych pochodzących z kilku różnych źródeł.  

Jak enova365 jest przygotowana do komunikacji z systemami zewnętrznymi przez webserwisy?

Aplikacja enova365 komunikuje się z serwisami po standardowych protokołach i portach, na jakich działają webserwisy u wymienionych dostawców np. kursy walut (NBP, EBC), JPK, e-deklaracje, wykaz podmiotów VAT (Biała Lista), GUS, MF, Google Calendar. To lista przykładowych dostawców serwisów, z którymi komunikuje się enova365. Z racji tego, iż są to mechanizmy ogólnosystemowe, szczegółowe pytania w tym zakresie należy kierować na techniczne@enova.pl.

Czy jest jakieś inne rozwiązanie połączenia danych z Power BI niż poprzez bazę SQL?

Rozwiązanie BI w enova365 działa w oparciu o bazę danych MS SQL. Zatem konfiguracja źródła danych dla Power BI odbywa się poprzez podłączenie bazy enova365, czyli MS SQL. 

Czy te panele są interaktywne jak w PowerBI? Czy można filtrować po wykresach?

Panele BI użytkownik sam projektuje poprzez dodanie interesujących go przygotowanych wcześniej raportów, wskaźników i wykresów. Może je również dowolnie rozmieścić w obszarze roboczym. Każda taka wizualizacja może posiadać zdefiniowane parametry wg których odbywa się filtrowanie danych. Poniżej przykład dostępnych parametrów filtrujących dane w BI.

Ile czasu zajmuje przygotowanie raportu i jak wygląda eksport danych?

Raporty budowane są w oparciu o wcześniej przygotowane domeny. W przypadku korzystania ze standardowych domen, tworzenie raportu jest bardzo proste i szybkie. W zależności od potrzeb możliwe jest rozszerzanie domen o dodatkowe pola lub cechy. Nie jest to skomplikowanym i czasochłonnym procesem. Bardziej zaawansowane może być tworzenie zupełnie nowych domen. Jednak po zapoznaniu się z logiką ich budowania, również nie powinno być trudności w tym procesie.

Sam eksport danych odbywa się poprzez odpowiednią czynność, w której wybieramy format, do którego ten eksport ma się odbyć.

Korzystamy z Analiz Excel, które świetnie się sprawdzają, natomiast mają ograniczony zakres danych, które poprzez nie można uzyskać. Czy zakres danych w module BI jest większy?

BI w enova365 czerpie dane bezpośrednio z bazy operacyjnej, zatem mamy dostęp do wszystkich danych. Natomiast korzystanie z zewnętrznych narzędzi typu Excel umożliwia zasilanie arkusza danymi z enova365 za pomocą Kreatora połączenia danych, a następnie wybrania dowolnych modeli danych z każdego obszaru, jaki interesuje Użytkownika i zasilenia go pełnymi danymi.

Skoro mamy dostęp do danych w trybie rzeczywistym to kiedy następuje transformacja transakcyjnej bazy danych na OLAP? Czy cały czas działamy na transakcyjnej?

BI w enova365 działa na bazie operacyjnej (transakcyjnej), dlatego możliwe jest analizowanie danych w czasie rzeczywistym. W naszym rozwiązaniu nie jest zastosowania technologia OLAP, dlatego nie zachodzi tutaj transfer danych.

Czy dane z modułu produkcja mogą być prezentowane w module Business Intelligence?

Tak, w BI mogą być prezentowane dane z każdego obszaru analitycznego pochodzące z dowolnego modułu enova365, a więc również z modułu Produkcja.  

W jakich branżach najlepiej sprawdza się Państwa rozwiązanie?

enova365 obsługuje wiele obszarów działalności podmiotów gospodarczych podzielonych na moduły np. Księgowość, Kadry i Płace, Handel, CRM, Produkcja, Środki trwałe, Projekty itp. Dane z każdego tego modułu możliwe są do analizowania i prezentowania w BI, który posiada standardowe modele danych pod te obszary. Użytkownicy mogą dowolnie tworzyć modele danych, aby dostosować narzędzie pod swoje potrzeby analityczne.

Czy BI enova365 ma możliwość automatycznej dystrybucji do wskazanych użytkowników wykonanych raportów?

enova365 umożliwia tworzenie oraz wykorzystanie dostępnych zadań w celu automatyzacji różnych procesów. Do takich możemy zaliczyć także automatyczną dystrybucję raportów do wskazanych odbiorców w określonej częstotliwości. Istnieje możliwość automatycznej dystrybucji pojedynczych raportów oraz całych Paneli BI, na których umieszczonych może być wiele raportów i innych wizualizacji.

Czy w module BI jest możliwość zobaczenia marży według grup towarowych?

Tak, BI umożliwia tworzenie dowolnych raportów i analiz, w tym także tych związanych z marżą w podziale na grupy towarów.

Czy moduł BI może reagować w postaci alertu na daną wartość np. odpad większy niż…, marża mniejsza niż…?

W enova365 BI istnieje możliwość formatowania warunkowego danych, które pozwala na wyróżnianie na raportach i wskaźnikach tych wartości, które znajdują się poza zdefiniowanymi przedziałami norm.

Business Intelligence w pytaniach i odpowiedziach eksperta brzmi już z pewnością jaśniej. W celu zapoznania się ze szczegółami rozwiązania BI w enova365 zachęcamy wszystkich do skorzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej oraz bezpłatnej próbnej wersji demo. Zachęcamy również do kontaktu z Działem Sprzedaży oraz umawiania prezentacji enova365 BI u naszych Autoryzowanych Partnerów.

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365