Plan kont – co to jest? Poznaj dobre praktyki dla biur rachunkowych

Plan kont – co to jest? Poznaj dobre praktyki dla biur rachunkowych

Każda firma zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych musi posiadać plan kont. Dowiedz się, jakie wymagania musi on spełniać, kiedy trzeba go utworzyć i czy można go zmienić. Zobacz, jak przy tworzeniu i modyfikacji planów kont klientów może pomóc księgowym z biura rachunkowego enova365.

Spis treści:

Najważniejsze informacje

 • Każda jednostka zobowiązana do prowadzenia pełnej rachunkowości musi mieć plan kont.
 • Firmy mogą według uznania dostosowywać plan kont do swoich potrzeb. Wyjątkiem jest jednolity plan kont dla jednostek budżetowych, który jest ustalany przez Ministra Finansów.
 • Zakładowy plan kont jest częścią zasad (polityki) rachunkowości.
 • Plan kont to coś więcej niż tylko lista kont księgowych.
 • Przygotowanie planu kont ułatwia program enova365.

Co to jest plan kont?

Ważną częścią polityki rachunkowości jest plan kont. Powinien być on dostosowany do specyfiki danej jednostki. Ustalenia, które zawiera w sobie plan kont, pozwalają na prawidłowe zaksięgowanie poszczególnych operacji gospodarczych. W oparciu o takie dane można podejmować racjonalne decyzje dotyczące rozwoju firmy.

Plan kont obejmuje:

 • wykaz kont księgi głównej,
 • przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
 • zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych,
 • powiązania ksiąg pomocniczych z kontami księgi głównej.

Często w uproszczeniu podaje się, że plan kont to lista kont księgowych. Jednak powyższy wykaz świadczy o tym, że lista kont to tylko jeden z elementów obowiązkowego planu kont.

Oprócz samego zestawienia poszczególnych kont taki dokument powinien również zawierać opis tego, w jaki sposób dokonywać zapisów na kontach księgowych, a to ma już bezpośredni wpływ na ustalenie wyniku finansowego danej jednostki.

Istotne jest też to, że chociaż dana firma może posiadać różne rachunki bankowe, to jednak bankowy plan kont nie wpływa na politykę rachunkowości. Warto jednak pamiętać, że każdy rachunek bankowy powinien być powiązany z osobnym kontem księgowym. Nie można też zapomnieć o zgłoszeniu wszystkich kont bankowych do właściwego urzędu skarbowego i ZUS.

Znaczenie planu kont w rachunkowości

Plan kont powstał, żeby ułatwiać porównywanie danych księgowych, pochodzących z różnych firm. Pierwsze tego typu plany pojawiły się w Europie już pod koniec XIX wieku. W Polsce takie rozwiązanie zostało przyjęte dopiero po drugiej wojnie światowej. W tym czasie wprowadzono jednolity plan kont dla przedsiębiorstw przemysłowych oraz ramowe plany kont dla jednostek różnych typów.

Ze względu na specyfikę poszczególnych przedsiębiorstw niezbędne było wprowadzenie rozwiązań, które wyszłyby naprzeciw oczekiwań, jakie miała nowoczesna księgowość. Plan kont miał być narzędziem, które ułatwi nie tylko pracę w księgowości, ale również podejmowanie decyzji na podstawie danych ekonomicznych przedsiębiorstwa.

Dlatego firmy mogą według uznania dostosowywać zakładowy plan kont do swoich potrzeb. Wyjątek stanowi jednolity plan kont dla jednostek budżetowych, który musi być zgodny z planem kont podanym w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu planem kont

Zarządzanie firmą w sporej mierze opiera się na danych, które przekazuje księgowość. Plan kont jest jednym z elementów, które sprawiają, że takie dane są rzetelne i dokładne. Jednak aby tak było, trzeba dostosować plan kont do potrzeb firmy. Można wyróżnić 4 obszary, które wpływają na ostateczny kształt planu kont:

 • obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości,
 • sprawozdania statystyczne,
 • potrzeby zarządu,
 • ochrona majątku.

Obowiązki informacyjne wynikają wprost z przepisów prawa. Jest to chociażby wzór sprawozdania finansowego, który zależy od wielkości firmy. Jednostki mikro i małe mają nałożone mniejsze wymagania dotyczące sprawozdawczości finansowej. Ma to przełożenie na konta, które będą potrzebne w czasie sporządzania takiej dokumentacji.

Natomiast w odniesieniu do potrzeb zarządu w grę może wchodzić specyfika przedsiębiorstwa. To, jakie konta będą potrzebne zależy od wielkości i struktury firmy. Może zaistnieć konieczność wydzielenia kont analitycznych dotyczących oddziałów firmy lub poszczególnych działów wewnątrz przedsiębiorstwa.

Pewną podpowiedzią w tworzeniu odpowiedniej struktury kont może być bankowy plan kont. Zdarza się, że firmy mają różne rachunki bankowe przeznaczone na wpływy z różnych rodzajów działalności. W takim wypadku warto to odzwierciedlić w zakładowym planie kont.

Plany kont w enova365

Decydując się na pracę w systemie enova365 w module Księgowość masz od razu do dyspozycji gotowy plan kont. Ten plan można oczywiście dostosować do zasad rachunkowości obowiązujących w firmie, której księgowość zamierzasz prowadzić.

Musisz jednak pamiętać, że zmian na konkretnym koncie możesz dokonać jedynie wtedy, gdy nie ma na nim żadnych zapisów. Jakiekolwiek księgowania na koncie uniemożliwią jego usunięcie.

Zwróć uwagę na jeszcze jedno rozwiązanie, które dostarcza enova365. Plan kont jest wielopoziomowy, dzięki czemu możesz stworzyć szczegółowo rozbudowaną analitykę. Przykładowy plan kont umieszczony w programie pozwala na dodawanie do niego lub usuwanie kont. Możesz też zmieniać parametry poszczególnych kont księgowych.

Ta opcja jest szczególnie pomocna dla biur rachunkowych. Dzięki temu możesz w łatwy sposób tworzyć plany kont dla obsługiwanych przedsiębiorców.

Zbiorcze zakładanie planów kont dla wielu klientów

Biura rachunkowe często specjalizują się w obsłudze klientów z wybranej branży. Dzięki temu lepiej znają specyfikę takich przedsiębiorstw. W tej sytuacji sprawdzi się zbiorcze zakładanie planów kont dla wielu firm na raz. Takie rozwiązanie dostarcza enova365, dzięki modułowi Praca na wielu bazach.

Czytaj także: Obsługa wielu klientów biura rachunkowego czyli praca z wieloma bazami danych

Kopiowanie danych z systemów zewnętrznych

Plan kont, który można założyć dla wielu obsługiwanych przedsiębiorców, to tylko jedna z możliwości, jaką zapewnia Program księgowy dla Biur Rachunkowych enova365. Inne przydatne funkcjonalności to możliwość kopiowania danych z systemów zewnętrznych. Jest to szczególnie przydatne przy przejmowaniu klientów z innych biur rachunkowych. Ta funkcja pozwala na skopiowanie nie tylko planów kont, ale również danych kontrahentów czy też informacji o nierozliczonych rozrachunkach.

Po przejęciu klienta pomocne może być również masowe dodawanie kont. W tym wypadku oprócz stworzenia nowego konta księgowego można od razu dodać schematy księgowe, które z pewnością ułatwią pracę.

Korzyści z wykorzystania gotowych planów kont

Do skorzystania z gotowego planu kont wystarczy założyć nową bazę danych pozbawioną danych demonstracyjnych. W menu Plik trzeba wybrać opcję Importuj zapisy, a następnie zaznaczyć z pliku XML. Do poprawnego wykonania tej czynności należy wybrać ścieżkę dostępu do miejsca, w którym jest zainstalowany program enova365. Jeśli plan wczyta się poprawnie, to program potwierdzi to stosownym komunikatem.

Taki sposób działania przełoży się na oszczędność czasu przy tworzeniu planu kont. Dodatkową zaletą jest to, że wzorcowy plan kont jest przemyślaną konstrukcją sprawdzoną przez wielu klientów. Dzięki temu ewidencja księgowa będzie zgodna z obowiązującymi przepisami. To spora zaleta, która przyda się przy przetwarzaniu danych księgowych m.in. w celu ustalania wyniku finansowego jednostki. Oczywiście możesz też do programu wprowadzić własny plan kont. Jest to możliwe poprzez utworzenie poszczególnych kont lub przez import z arkusza Excel.

Podsumowanie

Przygotowanie planu kont nie musi być wyzwaniem. Dzięki rozwiązaniom, które znajdziesz w Programie księgowym dla Biur Rachunkowych od enova365, stworzenie nowego planu kont będzie prostsze niż myślisz. Już dziś umów się na bezpłatną prezentację, a dowiesz się, co jeszcze możesz zyskać korzystając z systemu enova365.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • https://www.gov.pl/web/finanse/miedzynarodowe-standardy-rachunkowosci
 • T. Kiziukiewicz, K. Sawicki, Rachunkowość mikro i małych przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2016
 • W. Brzezin, Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
 • Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365