Jak będzie wyglądać przyszłość zawodu księgowego? Oto nasze przewidywania

Jak będzie wyglądać przyszłość zawodu księgowego? Oto nasze przewidywania

Zawód księgowego podlega dynamicznym zmianom. Wywołane są one przede wszystkim przez postęp technologii, który wpłynął bezpośrednio na zakres obowiązków księgowych. Nowoczesne systemy zastępują człowieka w wielu czynnościach. Czy są w stanie go wyeliminować? W jakich barwach rysuje się przyszłość zawodu księgowego?

Spis treści:

Najważniejsze informacje:

 • Księgowi doświadczali w ostatnich dziesięcioleciach wielu przełomowych momentów, wywołanych przede wszystkim przez ogromny postęp technologiczny. 
 • Postęp automatyzacji sprawia, że wiele rutynowych czynności, wykonywanych dotychczas przez księgowych, można zastąpić przez oprogramowanie.
 • Współczesne oprogramowanie ERP, jak enova365, to programy księgowe posiadające wszystkie funkcje niezbędne w pracy biura rachunkowego.  
 • W dobie bardzo dynamicznej transformacji cyfrowej księgowi powinni być otwarci na zmiany i nowe technologie.
 • Technologia usprawni pracę księgowych, ale kluczowa będzie rola ludzi.

Przyszłość zawodu księgowego – jakie zmiany nas czekają?

Księgowi doświadczali w ostatnich dziesięcioleciach wielu przełomowych momentów, wywołanych przede wszystkim przez ogromny postęp technologiczny. Mechaniczne maszyny liczące używane przez księgowych jeszcze kilkadziesiąt lat temu ustąpiły miejsca zaawansowanym programom informatycznym. Kalkulatory i arkusze kalkulacyjne zostały wyparte przez rozbudowane systemy księgowe automatyzujące wiele rutynowych czynności, czego przykładem są systemy ERP z rozwiązaniami stworzonymi dla biur rachunkowych. 

Każdy z etapów ewolucji księgowości przynosił większą efektywność pracy, dokładność oraz lepsze możliwości analizy. Współczesne oprogramowanie ERP, jak enova365, to programy księgowe posiadające wszystkie funkcje niezbędne w pracy biura rachunkowego.  

Czy dalszy rozwój technologii i postępująca cyfryzacja oraz automatyzacja oznaczają zastąpienie księgowych, na przykład poprzez sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe (ML)? Jakie trendy obserwowane są obecnie w sektorze księgowości i jak rysuje się przyszłość zawodu? 

Z pewnością księgowi powinni być przygotowani na zmiany i otwarci na zdobywanie nowej wiedzy w swojej branży. Nie powinni jednak obawiać się o pracę, ponieważ technologia może być ich sprzymierzeńcem. Trzeba tylko umiejętnie ją wykorzystać.   

Mówi o tym Agnieszka Pasek-Wujek, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce o/o w Kielcach.

Automatyzacja rutynowych zadań w księgowości

Postęp automatyzacji sprawia, że wiele rutynowych czynności, wykonywanych dotychczas przez księgowych, można zastąpić przez oprogramowanie. Co to oznacza dla księgowego? Przede wszystkim więcej czasu na inne działania oraz mniej żmudnych, powtarzalnych zajęć. 

W systemach ERP wykorzystywana jest już zrobotyzowana automatyzacja procesów (ang. robotic process automation czyli RPA). Jest to technologia automatyzacji powtarzalnych procesów biznesowych, której zadaniem jest imitacja ludzkich zachowań podczas wykonywania powtarzalnych procesów. Do tego celu wykorzystywane są algorytmy komputerowe. W efekcie możliwe jest wykonywanie wielu operacji w bardzo krótkim czasie. Roboty RPA zawsze wykonują operacje w taki sam sposób, nie uczą się i nie wyciągają wniosków.  

Zrobotyzowana automatyzacja procesów stosowana jest w księgowości do wykonywania czasochłonnych i powtarzalnych zadań, takich jak rozliczanie wynagrodzeń, przetwarzanie zamówień, czy weryfikacja danych finansowych. Sprawdza się także w rejestracji i przyporządkowywaniu faktur oraz sprawozdawczości finansowej. 

Procesy księgowe usprawniane są także dzięki wykorzystaniu technologii OCR, czyli optycznemu rozpoznawaniu znaków. Pozwala ona na odczytanie danych z różnego rodzaju pism, co z kolei umożliwia ich automatyczne wprowadzenie do systemu. 

Narzędzia automatyzujące wykorzystywane są z powodzeniem w systemach ERP, jak enova365, oferujących moduły wykorzystywane przez biura rachunkowe: Księgowość, Kadry i Płace oraz Workflow.  

Wzrost znaczenia analizy danych w księgowości

Umiejętności analityczne w zawodzie księgowego skupiają się często na obsłudze narzędzi agregujących dane z różnych obszarów oraz tworzących zaawansowane analizy. Księgowi powinni więc posiadać umiejętność myślenia analitycznego, aby wyciągać trafne wnioski na podstawie posiadanych danych. Powinni również umieć korzystać z narzędzi służących do generowania takich analiz, jak moduł Business Intelligence w enova365. 

Moduł ten dostarcza uporządkowany zbiór danych oraz pozwala na tworzenie zaawansowanych wizualizacji. Dzięki temu zyskuje się wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji biznesowych. 

W przypadku księgowości narzędzia Business Intelligence można wykorzystać między innymi do analizy:

 • płynności finansowej (zyskowności oraz rentowności),
 • wyników finansowych firmy,
 • kosztów przedsiębiorstwa,
 • płatności (bieżących i zaległych),
 • obrotów i sald na kontach,
 • kosztów amortyzacji,
 • kosztów związanych z pojazdami w firmie. 

Analizy z wykorzystaniem BI umożliwiają regularne sprawdzanie aktualnego stanu przedsiębiorstwa oraz szybszą interwencję w obszarach wymagających zmian. Księgowi mogą więc wspierać funkcjonowanie firmy analizując dane przedsiębiorstwa i doradzając w zakresie działań poprawiających jego kondycję.  

Czytaj także: Jak wykorzystać Business Intelligence w biurze rachunkowym?

Sztuczna inteligencja jako narzędzie wspomagające księgowość

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence czyli AI) może również wspierać pracę księgowych, umożliwiając realizację skomplikowanych i odpowiedzialnych zadań, jak analizy finansowe, przewidywanie przyszłych przychodów i wydatków, wykrywanie nieprawidłowości w danych finansowych oraz zapobieganie oszustwom.

W odróżnieniu od zrobotyzowanej automatyzacji procesów, sztuczna inteligencja potrafi się uczyć oraz doskonalić swoje działanie.  W swojej pracy wykorzystuje między innymi sieci neuronowe, algorytmy przetwarzania danych oraz uczenie maszynowe (ang. Machine learning czyli ML).  

W przypadku uczenia maszynowego algorytmy uczą się odnajdywania konkretnych wzorców w zbiorach danych. W rezultacie powstają modele komputerowe, które posiadają zdolność zapamiętywania konkretnych danych. Następnie algorytmy mogą tworzyć prognozy, pomagające w podejmowaniu kluczowych decyzji. 

Sztuczna inteligencja znajduje zastosowanie w oprogramowaniu dla księgowości. Jest w stanie naśladować ludzkie działanie. Programy do księgowości, wykorzystujące uczenie maszynowe ułatwiają także kategoryzowanie operacji. 

Nie można jednak zapominać, że operacje wykonywane przez sztuczną inteligencję nadzoruje człowiek. Praca księgowego podlega zmianom, ale nadal jest bardzo potrzebna.  

Czytaj także: Sztuczna inteligencja (AI) w księgowości – czy roboty zastąpią księgowych?

Nowe umiejętności i kompetencje księgowego

Branża księgowa musi być przygotowana na stałe zmiany. Nie oznacza to w żadnym razie wyeliminowania specjalistów. Nowe technologie pomagają w wykonywaniu obowiązków, ale nie przekreślają racji bytu biur rachunkowych. 

Księgowi powinni być otwarci na zdobywanie nowych umiejętności, które pozwolą im dostosować się do nowej rzeczywistości. Jakie umiejętności mogą być kluczowe w najbliższym czasie?

Bardzo duże znaczenie mają umiejętności miękkie, wśród których wymienić można logiczne i analityczne myślenie, zdolność szybkiego uczenia się, komunikatywność, czy umiejętność analizy danych. 

Nowoczesne technologie kształtują kompetencje cyfrowe księgowych, dlatego powinni oni nie tylko posiadać wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, ale też umiejętności związane z obsługą specjalistycznych programów finansowo-księgowych. Ponadto ważna jest znajomość nowych technologii ułatwiających wykonywanie służbowych obowiązków. 

Zmiana roli księgowego w organizacji

Rola księgowego stale ewoluuje – z tradycyjnej funkcji osoby zajmującej się prowadzeniem ksiąg rachunkowych do doradcy biznesowego. Systemy wspierające pracę biur rachunkowych i dające im więcej czasu na strategiczne działania wpływają na zmianę roli księgowego, który staje się ważnym ogniwem rozwoju biznesu. Choć wiele czynności zostanie zautomatyzowanych, to maszyny nie potrafią zastąpić w tych obszarach intelektu człowieka, który jest w stanie podejmować w tym zakresie decyzje. 

Jest to szczególnie widoczne przy okazji dużych zmian w systemie podatkowym, czy wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur. Wprowadzenie KSeF wymaga dużo pracy związanej z przygotowaniem informatycznym biura oraz wsparciem klientów w procesie zmian. 

Czytaj także: Jak biuro rachunkowe przygotowuje się do wdrożenia KSeF? Wywiad z Andrzejem Lewandowskim

Zawód księgowego na nowych zasadach bez wątpienia będzie interdyscyplinarny. Księgowy już wkrótce może chcieć posiadać wiedzę z różnych obszarów, aby móc wspierać firmy w osiąganiu celów finansowych. 

Wyzwania i możliwości dla przyszłych księgowych

W dobie transformacji cyfrowej księgowi powinni być otwarci na zmiany i nowe technologie. W przypadku tych ostatnich możliwości rozwoju są praktycznie nieograniczone. Księgowi chcący poszerzać swoje kompetencje w zakresie nowoczesnych technologii zyskują możliwość rozwoju i poszerzenia swojej roli w organizacji. Mogą również pełnić rolę zaufanych doradców biznesowych. Zawód księgowego w przyszłości zmieni się, ale nie zostanie wyeliminowany przez systemy informatyczne. 

Technologia usprawni pracę księgowych, ale kluczowa będzie rola ludzi, którzy będą niezbędni do weryfikacji i nadzorowania procesów oraz podejmowania strategicznych decyzji w oparciu o dane dostarczone przez programy ich wspierające. Przyszłość zawodu księgowego nie jest zagrożona. 

Księgowi niezmiennie cieszą się zaufaniem. Podsuwają rozwiązania, również technologiczne, które ułatwiają pracę ich klientom. Wspólna relacja księgowych i przedsiębiorców z pewnością będzie się rozwijać. 

Przygotowanie na przyszłość zawodu księgowego

Edukacja księgowych nie może zamykać się w ramach tradycyjnych programów nauczania. Znajomość zagadnień prawa oraz wiedza z zakresu finansów i rachunkowości to często punkt wyjścia do dalszej edukacji oraz rozwijania cennych w tym zawodzie umiejętności, na przykład analitycznego myślenia. 

Otwartość na rozwój, chęć uczestniczenia w szkoleniach oraz szybka adaptacja w stale zmieniającym się w cyfrowym środowisku są kluczowe dla każdego specjalisty, który chce podnosić swoje kwalifikacje i dostosowywać je do potrzeb rynku. 

Zaawansowane oprogramowanie wspierające pracę księgowych, jak enova365, pomaga w codziennej pracy, automatyzując wiele żmudnych, powtarzalnych działań oraz minimalizując ryzyko błędów. Technologia jest naszym sprzymierzeńcem, a jej postęp jest nieunikniony. Warto więc otwierać się na możliwości, jakie daje, aby pracować efektywniej, mądrzej i wygodniej. Księgowy – to nadal zawód z przyszłością. To od nas zależy jak nią pokierujemy. 

ikona demo systemu ERP enova365
Wersja demo systemu enova365

Przetestuj produkt enova365 i poznaj jego możliwości

prezentacja
Umów bezpłatną prezentację

Spotkaj się z Autoryzowanym Partnerem enova365